bacheloruddannelse i Balkanstudier
Bacheloruddannelse

Østeuropastudier

Du lærer om Østeuropas kultur, sprog, historie og samfundsforhold. Uddannelsen dækker Balkan, Polen og Rusland.

Fakta

Navn:
Østeuropastudier
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig i Rusland, Polen eller Balkan med udgangspunkt i sprogene russisk, polsk eller bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk. Du lærer at læse, skrive og forstå tekster på det pågældende sprog og får indsigt i det valgte sprogområdes historie, kultur og samfund.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet har du afhængigt specialisering mulighed for at arbejde med analyse, oversættelse og formidling inden for fx udenrigs-, sikkerheds- og energipolitik eller inden for handel, turist- eller kulturvirksomhed samt ved humanitære og internationale institutioner.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Østeuropastudier har fokus på enten Polen, Rusland eller Balkan (Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Serbien og Montenegro).

Uddannelsen giver dig indgående viden om Polen, Rusland eller Balkans historie, kultur og samfundsforhold, og du lærer om de østeuropæiske landes forhold til hinanden, til Danmark og til resten af verden. Du lærer desuden at beherske det valgte sprog.

Emner

Undervisningen omfatter emner som fx:

 • Østeuropas historie og kultur
 • Ruslands/Polens/Balkans historie og kulturhistorie
 • Østeuropas aktuelle forhold
 • Videnskabsteori
 • Oversættelse til dansk
 • Mundtlig/skriftlig kommunikation på det valgte sprog
 • Tekstanalyse

Herudover kan du vælge at følge kurser med fokus på særlige emner inden for Østeuropas og de enkelte landes/regioners historie, samfundsforhold, politik, kultur og litteratur.

Uddannelsens 5. semester foregår i det område i udlandet, du har specialiseret dig i.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Propædeutik

Uddannelsen kan indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutik). Læs mere i UG-artiklen Propædeutisk undervisning.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

KU udbyder også en kandidatuddannelse i østeuropastudier.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i østeuropastudier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine sprogkundskaber og din viden om Østeuropa og landenes historie, kultur- og samfundsforhold giver jobmuligheder hos bl.a. virksomheder, der samarbejder med regionen samt inden for undervisning, oversættelse eller udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information