Vasilij-katedralen ved Den Røde Plads i Moskva
Bacheloruddannelse

Ruslandstudier

På uddannelsen får du et bredt kendskab til en vigtig verdensregion i konstant udvikling.

Fakta

Navn:
Ruslandstudier
Varighed:
3-3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om Rusland og de omkringliggende landes samfundsforhold, befolkning, historie og kultur. Du lærer også at læse, skrive, forstå og tale russisk.

Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse, fx kandidatuddannelsen i globale områdestudier, hvor du kan videreudvikle dit russiske sprog- og områdekendskab med globalt udblik.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for fx kommunikation, undervisning, administration, formidling og oversættelse. Det kan være i private virksomheder eller i den offentlige sektor. Du vil kunne arbejde både i Danmark og i udlandet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig indgående kendskab til samfundsforhold, kultur og historie i Rusland og de omkringliggende lande i regionen.

Størstedelen af undervisningen fokuserer på nyere tid, det 20.-21. århundrede, og den aktuelle udvikling i Rusland i dag. Du lærer bl.a. at analysere Ruslands forskellige forhold på et videnskabeligt grundlag.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger og holdundervisning, der veksler mellem studenteroplæg og lærerstyret undervisning.

Ved siden af undervisningen kommer du til at arbejde selvstændigt både i studiegrupper og individuelt med studiet af enkelte fagområder, dybdegående emner og udarbejdelse af større projekter.

Propædeutik

Uddannelsen kan indledes med sprogundervisning (propædeutik).

Læs mere i UG-artiklen:

Propædeutisk undervisning

Sprogundervisning

Sprogundervisningen er en stor del af studiet. Her vil du få mulighed for at tilegne dig mundtlige og skriftlige færdigheder inden for russisk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
  • Russisk A (se dog note nedenfor)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Undtagelse for russisk A

Hvis du ikke har bestået Russisk A, skal du følge propædeutisk undervisning (sprogundervisning) på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft sprogfaget, før du starter på ruslandstudier.

Læs mere i artiklen:

Propædeutisk undervisning

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i ruslandstudier foregår i:

AU udbyder en kandidatuddannelse i globale områdestudier, som er en overbygning til bl.a. ruslandsstudier.

Læs mere i UG-artiklen:

Globale områdestudier

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i ruslandstudier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i globale områdestudier, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for Rusland og dets nærområde.

Globale områdestudier

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for kommunikation, formidling og oversættelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information