kandidatuddannelse i Østeuropastudier
Bacheloruddannelse

Ruslandstudier

På uddannelsen får du et bredt kendskab til en vigtig verdensregion i konstant udvikling.

Fakta

Navn:
Ruslandstudier
Varighed:
3-3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om Rusland og de omkringliggende landes samfundsforhold, befolkning, historie og kultur. Du lærer også at læse, skrive, forstå og tale russisk.

Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse, fx kandidatuddannelsen i globale områdestudier, hvor du kan videreudvikle dit russiske sprog- og områdekendskab med globalt udblik. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for fx kommunikation, undervisning, administration, formidling og oversættelse. Det kan være i private virksomheder eller i den offentlige sektor. Du vil kunne arbejde både i Danmark og i udlandet.

Bemærk: Uddannelsen hed tidligere rusland- og balkanstudier.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig indgående kendskab til samfundsforhold, kultur og historie i Rusland og de omkringliggende lande i regionen. Størstedelen af undervisningen fokuserer på nyere tid, det 20.-21. århundrede, og den aktuelle udvikling i Rusland i dag. Du lærer bl.a. at analysere Ruslands forskellige forhold på et videnskabeligt grundlag.

Sprogundervisning

Sprogundervisningen er en stor del af studiet. Her vil du få mulighed for at tilegne dig mundtlige og skriftlige færdigheder inden for russisk. På 4. semester foregår uddannelsen på et universitet i Sankt Petersborg i Rusland. Her træner du intensivt russisk og kommer på feltarbejde blandt russiske unge.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger og holdundervisning, der veksler mellem studenteroplæg og lærerstyret undervisning. Ved siden af undervisningen kommer du til at arbejde selvstændigt både i studiegrupper og individuelt med studiet af enkelte fagområder, dybdegående emner og udarbejdelse af større projekter.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Russisk A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Undtagelse for russisk A

Hvis du ikke har bestået Russisk A, skal du følge propædeutisk undervisning (sprogundervisning) på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft sprogfaget, før du starter på ruslandstudier.

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder ruslandstudier som en 3-3½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indeholde ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

AU udbyder også en kandidatuddannelse i globale områdestudier, som er en overbygning til bl.a. ruslandsstudier.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i ruslandstudier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i globale områdestudier, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for Rusland og dets nærområde.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for kommunikation, formidling og oversættelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information