kandidatuddannelse i Migrationsstudier
Kandidatuddannelse

Migrationsstudier

Kandidatuddannelsen i migrationsstudier giver indsigt i den internationale migrations årsager, mønstre og effekter. Uddannelsen er på engelsk.

Fakta

Navn:
Migrationsstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
En relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På baggrund af metodisk og teoretisk viden lærer du at analysere de moderne folkevandringer. Du får en forståelse for såvel muligheder som udfordringer i relation til fx integration.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for politiske institutioner, der arbejder med immigration og integration, private firmaer med forskellige nationaliteter ansat, eller i NGO-organisationer der arbejder med migrationsrelaterede emner.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Konflikterne i de nordafrikanske lande og i Mellemøsten samt fattigdomsproblemer i andre lande giver den vestlige del af verden nogle udfordringer. Samtidig har man brug for udenlandsk arbejdskraft, så folkeslagenes bevægelighed kan også give nogle muligheder.

Men hvordan sikrer man immigranternes vilkår, undgår at dræne udviklingslandene for deres intellektuelle ressourcer samt undgår kulturelle konflikter dér, hvor de søger hen? Disse spørgsmål vil du bl.a. beskæftige dig med på studiet.

Tværfaglig uddannelse

Kandidatuddannelsen i migrationsstudier kombinerer elementer fra humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, herunder etnologi, antropologi, sociologi, religionssociologi, historie, filosofi, statskundskab, sociolingvistik, pædagogik og litteratur- og medievidenskab.

Kvantitative og kvalitative metoder

Du lærer også at benytte både kvantitative og kvalitative metoder til at analysere betydningen af bl.a. kulturel baggrund, religion og politisk forskellighed i forhold til at opnå en vellykket integration.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Advanced Migration Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for politiske institutioner, der arbejder med immigration og integration, eller i private firmaer, der har ansatte eller skal rekruttere ansatte fra udlandet med forskellig nationalitet.

Det kan også være job i NGO-organisationer, der arbejder med migrationsrelaterede emner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information