kandidatuddannelse i Migrationsstudier
Kandidatuddannelse

Migrationsstudier

Kandidatuddannelsen i migrationsstudier, der foregår på engelsk, giver indsigt i den internationale migrations årsager, mønstre og effekter.

Fakta

Navn:
Migrationsstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
En relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På baggrund af metodisk og teoretisk viden lærer du at analysere de moderne folkevandringer og får en forståelse for såvel muligheder som udfordringer i relation til fx integration.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for politiske institutioner, der arbejder med immigration og integration, private firmaer med forskellige nationaliteter ansat, eller i NGO-organisationer der arbejder med migrationsrelaterede emner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Konflikterne i de nordafrikanske lande og i Mellemøsten samt fattigdomsproblemer i andre lande giver den vestlige del af verden nogle udfordringer. Samtidig har man brug for udenlandsk arbejdskraft, så folkeslagenes bevægelighed kan også give nogle muligheder.

Men hvordan sikrer man immigranternes vilkår, undgår at dræne udviklingslandene for deres intellektuelle ressourcer samt undgår kulturelle konflikter der, hvor de søger hen? Disse spørgsmål vil du bl.a. beskæftige dig med på studiet.

Kandidatuddannelsen i migrationsstudier kombinerer elementer fra humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, herunder etnologi, antropologi, sociologi, religionssociologi, historie, filosofi, statskundskab, sociolingvistik, pædagogik og litteratur- og medievidenskab.

Du lærer også at benytte både kvantitative og kvalitative metoder til at analysere betydningen af bl.a. kulturel baggrund, religion og politisk forskellighed i forhold til at opnå en vellykket integration.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Advanced Migration Studies.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder migrationsstudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i migrationsstudier skal du have en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for politiske institutioner, som arbejder med immigration og integration, eller i private firmaer som har ansatte eller skal rekruttere ansatte fra udlandet med forskellig nationalitet.

Det kan også være job i NGO-organisationer, der arbejder med migrationsrelaterede emner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information