kandidatuddannelse i Østeuropastudier
Kandidatuddannelse

Østeuropastudier

På kandidatuddannelsen i østeuropastudier får du en dybere indsigt i østeuropæisk kultur, historie, samfund og litteratur.

Fakta

Navn:
Østeuropastudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du udvikler desuden dine kompetencer inden for formidling og sprogfærdighed. Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder.

Med en afsluttet kandidatuddannelse kan du finde beskæftigelse inden for undervisning, forskning og formidling. Du kan også finde arbejde i virksomheder eller organisationer, der arbejder med Østeuropa som fx konsulent, projektleder, kulturmedarbejder eller eksportassistent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i østeuropastudier får du et mere uddybende kendskab til Østeuropa generelt og specifikt og sprogbaseret til enten Rusland, Polen eller Balkan. Du bliver undervist i såvel formidling og sprogfærdighed som i regionens samfundsforhold, kultur og historie.

Du får også en generel indsigt i videnskabelige discipliner som fx kultur- og litteraturanalyse, historie, idehistorie og samfundsvidenskab.

Det er muligt at vælge mellem specialiseringer og valgfag inden for den region, som du har fået kendskab til på din bacheloruddannelse. Projektorienteret forløb i en institution eller virksomhed i Danmark eller udlandet kan også være en mulighed.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og lærerstyret undervisning. Der vil også være en del selvstændig opgaveløsning.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder østeuropastudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også følgende bacheloruddannelser: øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier), øst- og sydøsteuropastudier (polsk) og øst- og sydøsteuropastudier (russisk).

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i østeuropastudier skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier) fra KU
  • Øst- og sydøsteuropastudier (polsk) fra KU
  • Øst- og sydøsteuropastudier (russisk) fra KU
  • Grækenlandsstudier fra KU
  • Østeuropastudier fra AU

Har du en anden bacheloruddannelse med tilsvarende kompetencer inden for slavisk sprog, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder fra september 2018 østeuropastudier som en linje på en ny 2-årig kandidatuddannelse i globale områdestudier.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i rusland- og balkanstudier.

Kandidatuddannelsen omfatter flg. specialiseringer: historisk-kulturel linje, sproglig-kulturel linje samt russisk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i østeuropastudier giver adgang til uddannelsen. En bacheloruddannelse i russisk kan også give adgang.

Du skal desuden have danskkundskaber svarende til A-niveau.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du kan finde job inden for rådgivningsvirksomhed, fx som konsulent, i forbindelse med private eller offentlige projekter, der foregår i samarbejde med et eller flere østeuropæiske lande. Det kan fx være en større virksomhed, der skal åbne en afdeling i Østeuropa.

Andre jobmuligheder ligger inden for undervisning i eller formidling af østeuropæiske forhold generelt.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information