Kraków i Polen
Kandidatuddannelse

Østeuropastudier

På kandidatuddannelsen i østeuropastudier får du en dybere indsigt i østeuropæisk kultur, historie, samfund og litteratur.

Fakta

Navn:
Østeuropastudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du udvikler desuden dine kompetencer inden for formidling og sprogfærdighed. Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder.

Med en afsluttet kandidatuddannelse kan du finde beskæftigelse inden for undervisning, forskning og formidling. Du kan også finde arbejde i virksomheder eller organisationer, der arbejder med Østeuropa som fx konsulent, projektleder, kulturmedarbejder eller eksportassistent.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i østeuropastudier får du et dybdegående kendskab til historiske og samfundsmæssige forhold i Østeuropa med specialisering i enten Rusland, Balkan eller Polen.

Du får også en generel indsigt i videnskabelige discipliner som fx kultur- og litteraturanalyse, historie, idehistorie og samfundsvidenskab.

Specialisering

Det er muligt at vælge mellem specialiseringer og valgfag inden for den region, som du har fået kendskab til på din bacheloruddannelse. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og lærerstyret undervisning. Der vil også være en del selvstændig opgaveløsning.

Praktik og udlandsophold

Projektorienteret forløb i en institution eller virksomhed i Danmark eller udlandet kan også være en mulighed.

Eksamen

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i østeuropastudier foregår i:

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Østeuropastudier

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Du kan finde job inden for rådgivningsvirksomheder, fx som konsulent, i forbindelse med private eller offentlige projekter, der foregår i samarbejde med et eller flere østeuropæiske lande.

Det kan fx være en større virksomhed, der skal åbne en afdeling i Østeuropa.

Undervisning og formidling

Andre jobmuligheder ligger inden for undervisning eller formidling af østeuropæiske forhold generelt.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information