kandidatuddannelse i Østeuropastudier
Kandidatuddannelse

Østeuropastudier

På kandidatuddannelsen i østeuropastudier får du en dybere indsigt i østeuropæisk kultur, historie, samfund og litteratur.

Fakta

Navn:
Østeuropastudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du udvikler desuden dine kompetencer inden for formidling og sprogfærdighed. Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder.

Med en afsluttet kandidatuddannelse kan du finde beskæftigelse inden for undervisning, forskning og formidling. Du kan også finde arbejde i virksomheder eller organisationer, der arbejder med Østeuropa som fx konsulent, projektleder, kulturmedarbejder eller eksportassistent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i østeuropastudier får du et dybdegående kendskab til historiske og samfundsmæssige forhold i Østeuropa med specialisering i enten Rusland, Balkan eller Polen.

Du får også en generel indsigt i videnskabelige discipliner som fx kultur- og litteraturanalyse, historie, idehistorie og samfundsvidenskab.

Specialisering

Det er muligt at vælge mellem specialiseringer og valgfag inden for den region, som du har fået kendskab til på din bacheloruddannelse. Projektorienteret forløb i en institution eller virksomhed i Danmark eller udlandet kan også være en mulighed.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og lærerstyret undervisning. Der vil også være en del selvstændig opgaveløsning.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder østeuropastudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også følgende bacheloruddannelser: øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier), øst- og sydøsteuropastudier (polsk) og øst- og sydøsteuropastudier (russisk).

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i østeuropastudier skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier) fra KU
  • Øst- og sydøsteuropastudier (polsk) fra KU
  • Øst- og sydøsteuropastudier (russisk) fra KU
  • Grækenlandsstudier fra KU
  • Østeuropastudier fra AU

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder østeuropastudier som en linje på den 2-årige kandidatuddannelse i globale områdestudier.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i rusland- og balkanstudier.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du kan finde job inden for rådgivningsvirksomheder, fx som konsulent, i forbindelse med private eller offentlige projekter, der foregår i samarbejde med et eller flere østeuropæiske lande. Det kan fx være en større virksomhed, der skal åbne en afdeling i Østeuropa.

Job inden for undervisning og formidling

Andre jobmuligheder ligger inden for undervisning eller formidling af østeuropæiske forhold generelt.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information