bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer
Bacheloruddannelse

Indianske sprog og kulturer

På uddannelsen får du viden om indianernes sprog, kultur, historie og samfundsforhold. Du studerer bl.a. skriftlige kilder fra mayaerne og aztekerne.

Fakta

Navn:
Indianske sprog og kulturer
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen tilbyder undervisning i arkæologi, historie, lingvistik, antropologi og kunsthistorie. Du beskæftiger dig desuden med ikonografi, ruiner, samfundsstrukturer og landbrug og får mulighed for at læse tekster med hieroglyffer.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan som færdiguddannet komme til at arbejde med bl.a. ulandsforhold eller med formidling på museer, arkiver og biblioteker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i indianske sprog og kulturer studerer du den indianske kultur gennem fagområder som arkæologi, historie, lingvistik, antropologi og kunsthistorie.

Kulturen er knyttet til det såkaldte mesoamerikanske område, der dækker det centrale og sydlige Mexico, Guatemala, Belize og dele af Honduras og El Salvador. Du vil komme til at beskæftige dig historisk med indianeres liv og levned fra disse områder.

Du studerer såvel arkæologiske fund og bygningsværker som beretninger fra de første spanske erobrere og historier skrevet af indianerne selv - primært på maya og aztekisk.

Uddannelsen giver kendskab til mayaernes og aztekernes kultur og historie samt deres skriftlige kilder, som kan være skrevet med hieroglyffer eller med latinske bogstaver.

Ud over engelsk og dansk faglitteratur kommer du også til at beskæftige dig med tekster på spansk.

Undervisningen foregår på små hold med ca. 12 timers undervisning om ugen. En stor del af dit øvrige studiearbejde foregår på biblioteker, i arkiver eller sammen med din læsegruppe.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Spansk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder indianske sprog og kulturer som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i indianske sprog og kulturer.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i indianske sprog og kulturer kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i indianske sprog og kulturer samt tværkulturelle studier.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med projekter i forbindelse med ulandsforhold og til job inden for formidling ved fx forskningsbiblioteker, museer og universiteter og kunst, kultur, sport.

En del organisationer og foreninger har udstationeret medarbejdere i landene og arbejder tæt sammen med forskellige grupper i Guatemala og Mexico.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Kultur- og museumsarbejde og Organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information