kandidatuddannelse i Brasilianske studier
Bacheloruddannelse

Brasilianske studier

Brasilien forbinder man ofte med karneval, fest og farver, men landet er også verdens femte største og en stor industrination.

Fakta

Navn:
Brasilianske studier
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På brasilianske studier lærer du at tale og skrive den brasilianske variant af portugisisk. Du studerer også den brasilianske kultur og litteratur, og du lærer om samfundsforholdene i landet.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have mulighed for at få job inden for organisationer og virksomheder, der arbejder med kulturudveksling, handel eller udviklingsopgaver i Latinamerika.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På brasilianske studier lærer du at tale og skrive brasiliansk portugisisk, og du bliver i stand til at oversætte tekster til og fra sproget.

Du får forståelse for det brasilianske hverdagsliv, og du lærer om landets sociale, politiske, historiske og kulturelle forhold, hvilket gør dig i stand til at forstå og analysere problemstillinger i tilknytning til Brasilien.

Indhold

Bacheloruddannelsen har tre hovedområder:

 • Sprog, hvor du bl.a. arbejder med oversættelse, grammatik og fonetik (sprogets lydside)
 • Litteratur, hvor du får et overblik over brasiliansk litteraturhistorie og lærer om tekstanalyse
 • Historie og samfund, hvor du får et overblik over den brasilianske historie og landets samfundsmæssige udvikling

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning med gruppearbejde og studenteroplæg for undervisere eller studerende.

Sprog

En del af undervisningen foregår på engelsk og i løbet af studiet også på brasiliansk og portugisisk.

Propædeutik

Uddannelsen kan indledes med 1½ års sprogundervisning (propædeutik). Læs mere i UG-artiklen Propædeutisk undervisning.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet fra 2022

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

AU udbyder også kandidatuddannelsen globale områdestudier, der er en overbygning til brasilianske studier, kinastudier, ruslandstudier mv.

Læs mere i UG-artiklen Globale områdestudier.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i brasilianske studier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige muligheder for at finde job inden for organisationer og virksomheder, der arbejder med kulturudveksling, handel eller udviklingsopgaver i Latinamerika. Du kan bl.a. arbejde med kommunikation, information, research, planlægning og forretningsstrategier baseret på en forståelse af den brasilianske kultur.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information