kandidatuddannelse i Brasilianske studier
Bacheloruddannelse

Brasilianske studier

Brasilien forbinder man ofte med karneval, fest og farver, men landet er også verdens femte største land og en stor industrination.

Fakta

Navn:
Brasilianske studier
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På brasilianske studier lærer du at tale og skrive den brasilianske variant af portugisisk. Du studerer også den brasilianske kultur og litteratur, og du lærer om samfundsforholdene i landet.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have mulighed for at få job inden for organisationer og virksomheder, der arbejder med kulturudveksling, handel eller udviklingsopgaver i Latinamerika.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På brasilianske studier lærer du at tale og skrive brasiliansk portugisisk, og du bliver i stand til at oversætte tekster til og fra brasiliansk. Du får forståelse for det brasilianske hverdagsliv, og du lærer om landets sociale, politiske, historiske og kulturelle forhold, hvilket gør dig i stand til at forstå og analysere problemstillinger i tilknytning til Brasilien.

Bacheloruddannelsen har tre hovedområder:

 • Sprog, hvor du bl.a. arbejder med oversættelse, grammatik og fonetik (sprogets lydside)
 • Litteratur, hvor du får et overblik over brasiliansk litteraturhistorie og lærer om tekstanalyse
 • Historie og samfundsbeskrivelse, hvor du får et overblik over den brasilianske historie og landets samfundsmæssige udvikling

Undervisningen foregår som holdundervisning med gruppearbejde, studenteroplæg og fremlæggelser ved underviseren eller de studerende. En del af undervisningen foregår på engelsk og i løbet af studiet også på brasiliansk portugisisk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder brasilianske studier som en 3½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

AU udbyder også en kandidatuddannelse i globale områdestudier, der er en overbygning til brasilianske studier, kinastudier, østeuropastudier mv.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i brasiliansk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i globale områdestudier.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige muligheder for at finde job inden for organisationer og virksomheder, der arbejder med kulturudveksling, handel eller udviklingsopgaver i Latinamerika. Du kan bl.a. arbejde med kommunikation, information, research, planlægning og forretningsstrategier baseret på en forståelse af den brasilianske kultur.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information