kandidatuddannelse i Spansk sprog og kultur
Bacheloruddannelse

Spansk sprog og kultur

På uddannelsen lærer du at læse, skrive, forstå og tale spansk, og du studerer den historiske og politiske udvikling i spansktalende lande.

Fakta

Navn:
Spansk sprog og litteratur
Andre betegnelser:
Spansk og latinamerikansk sprog og kultur
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du undervises i litterære, kulturelle og sproglige emner og får overblik over den historiske udvikling i Spanien og Latinamerika. Du får desuden indblik i de mange sproglige og kulturelle variationer.

Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du jobmuligheder inden for bl.a. kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan fx være i private virksomheder, der samarbejder med spansktalende lande.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Spansk er et af de store verdenssprog, der tales af mere end 450 mio. mennesker fra Spanien og Latinamerika.

På spanskstudiet får du viden om geografi, sprog, litteratur, historie, kultur og samfundsforhold. Det gælder både Spanien og den spansksprogede del af Latinamerika og USA.

Du bliver i stand til at læse, skrive og tale moderne spansk på et højt niveau, og du får kendskab til hovedtrækkene i spansk og latinamerikansk historie, kultur og litteratur.

Fag

Eksempler på undervisningsfag:

 • Spaniens historie, kultur og litteratur frem til år 1800
 • Det spansktalende Amerikas litteratur efter 1800
 • Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag
 • Oversættelse og interkulturel formidling
 • Grammatik og fonetik

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BA) i spansk/spansk og latinamerikansk sprog og kultur.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, lærerstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Spansk A
 • Historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i spansk sprog og kultur foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i spansk sprog og kultur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på disse kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for bl.a. oversættelse og tolkning, og du vil være kvalificeret til at løse opgaver, hvor der kræves omfattende kendskab til de spansktalende landes kultur og samfundsforhold samt en høj grad af kompetence i sproget.

Pædagogikum

Spansk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information