kandidatuddannelse i Spansk sprog og kultur
Bacheloruddannelse

Spansk sprog og kultur

På uddannelsen lærer du at læse, skrive, forstå og tale spansk, og du studerer den historiske og politiske udvikling i spansktalende lande.

Fakta

Navn:
Spansk sprog og litteratur
Andre betegnelser:
Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, Spanske og spanskamerikanske studier
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du undervises i litterære, kulturelle og sproglige emner og får overblik over den historiske udvikling i Spanien og Latinamerika. Du får desuden indblik i de mange sproglige og kulturelle variationer.

Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du jobmuligheder inden for bl.a. kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan fx være i private virksomheder, der samarbejder med spansktalende lande.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Spansk er et af de store verdenssprog, der tales af mere end 450 mio. mennesker fra Spanien og Latinamerika.

På spanskstudiet får du viden om geografi, sprog, litteratur, historie, kultur og samfundsforhold. Det gælder både Spanien og den spansksprogede del af Latinamerika og USA.

Du bliver i stand til at læse, skrive og tale moderne spansk på et højt niveau, og du får kendskab til hovedtrækkene i spansk og latinamerikansk historie, kultur og litteratur. Perioden er fra omkring år 1500 og frem til i dag for Spaniens vedkommende og fra omkring år 1800 og frem til i dag for Latinamerikas vedkommende.

Indhold

Eksempler på undervisningsfag:

 • Spaniens historie, kultur og litteratur frem til år 1800
 • Det spansktalende Amerikas litteratur efter 1800
 • Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag
 • Oversættelse og interkulturel formidling
 • Videnskabsteori

Endelig får du undervisning i grammatik og fonetik, hvor du arbejder med ordklasser, sætningsopbygning og sprogets lyde, ligesom du lærer at oversætte tekster fra dansk til spansk og omvendt.

Forskelle på uddannelsesstederne

Vær opmærksom på, at uddannelsens indhold kan være forskelligt på de to universiteter; læs derfor mere på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, lærerstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Spansk A
 • Historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder spansk sprog og kultur som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også kandidatuddannelser i spansk sprog og kultur og i interkulturelle markedsstudier med spansk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur. Derudover udbydes en kandidatuddannelse i interkulturelle studier med spansk og engelsk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)5,5AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i spansk sprog og kultur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i spansk sprog og kultur, it og kognition og litteraturvidenskab.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for bl.a. oversættelse og tolkning, og du vil være kvalificeret til at løse opgaver, hvor der kræves omfattende kendskab til de spansktalende landes kultur og samfundsforhold samt en høj grad af kompetence i sproget.

Spansk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information