kandidatuddannelse i Europastudier
Kandidatuddannelse

Europastudier

På uddannelsen, der foregår på engelsk, arbejder du med europæisk historie, politik og kultur. Du lærer bl.a. om den historiske udvikling af demokratiet i Europa.

Fakta

Navn:
Europastudier
Andre betegnelser:
European Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I løbet af studiet lærer du at udarbejde analyser af centrale udviklinger og konflikter i Europa set ud fra et historisk og teoretisk perspektiv.

Med en afsluttet kandidatuddannelse har du jobmuligheder inden for formidling af europæiske forhold, fx i forbindelse med undervisning, i medieverdenen eller i en europæisk organisation eller virksomhed. Jobtypen varierer alt efter din forudgående bacheloruddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Europastudier er et tværfagligt internationalt studium, der tager udgangspunkt i det geografiske område, som traditionelt betegnes som Europa.

Du lærer om de historiske, politiske, sociale og kulturelle forhold, som har haft betydning for Europas udvikling. Ud fra denne baggrund vil du bl.a. kunne undersøge og analysere den tiltagende politiske og økonomiske integration i EU.

Du får undervisning i fag som fx:

  • European Identities
  • Political Institutions of the EU
  • Qualitative Research Methods
  • Europe in the World
  • The Borders of Europe and the EU
  • EU flashpoints

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og projektforløb med gruppearbejde og praktisk dataindsamling m.m. Al undervisning foregår på engelsk.

Der er mulighed for et studieophold i udlandet eller et projektorienteret forløb i en virksomhed eller en organisation.

Uddannelsens engelske betegnelse er European Studies (Humanities).

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet


Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder europastudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i europastudier skal du have en relevant humanistisk eller en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til mindst B-niveau.

Du kan se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for formidling af europæiske forhold, i fx undervisning eller i medieverdenen. Du vil typisk også finde arbejde i internationale organisationer og i europæiske institutioner.

Jobmulighederne veksler, alt efter hvilken bacheloruddannelse du har taget.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning og arbejde med journalistik og kommunikation.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information