kandidatuddannelse i Engelsk
Bacheloruddannelse

Engelsk

Engelsk er et vigtigt sprog over det meste af verden. På uddannelsen kommer du til at arbejde med sproget - både det talte og det skrevne.

Fakta

Navn:
Engelsk
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Ud over træning i sproget får du også indsigt i litteratur og kultur i den engelsktalende verden, fx De Britiske Øer, USA og Australien. Undervisningen foregår på engelsk med undtagelse af oversættelsesopgaver. Du får også en grundig viden om samfundsforhold og historie i de engelsktalende lande.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have muligheder for at arbejde med bl.a. formidling, information og kommunikation inden for både den offentlige og den private sektor.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen har du fag som sprogproduktion, tekstrevision og oversættelse, hvor du både får forståelse for sproget samt forskellige praksisfærdigheder på engelsk.

Litteratur og andre medier

Du får en grundig gennemgang af den engelsksprogede litteratur helt tilbage fra de første kendte bøger på engelsk og frem til de moderne forfattere i det 21. århundrede.

Tekstanalyser kan også omfatte andre former for medier end skriftlig litteratur. Det kan fx være film, tv, billeder eller it-tekster.

Samfundsfaglige og kulturelle emner

Du får desuden indsigt i samfundsfaglige emner med fokus på engelsktalende landes samfundsudvikling og historie. Det kan være den amerikanske regeringsstruktur med kongres og senat eller det engelske tokammersystem.

Endnu et område på engelskuddannelsen er kulturen i de engelsktalende lande. Her får du undervisning i kulturteori- og analyse samt i kulturhistorie.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte vil forgå som gruppearbejde.

Sprog

Undervisningen foregår på dansk.

På Københavns Universitet forgår undervisningen dog på dansk og engelsk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk A
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk A

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Aalborg Universitet

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk A
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk A

Gældende fra 2023: Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Kolding, København, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus og varierer fra universitet til universitet.

Læs om

KU, SDU, AAU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Engelsk.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)6,2AO
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)2,9AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i engelsk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Mulighederne for at finde et arbejde, når du er færdiguddannet, er mange og meget forskellige. Dit job behøver ikke nødvendigvis kun at have noget med sproget at gøre. Du kan også finde job inden for undervisningssektoren, på forlag og i en lang række virksomheder, hvor sprog og formidling er i fokus.

Pædagogikum

Dansk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information