kandidatuddannelse i Engelsk
Bacheloruddannelse

Engelsk

Engelsk er et vigtigt sprog over det meste af verden. På uddannelsen kommer du til at arbejde med sproget - både det talte og det skrevne.

Fakta

Navn:
Engelsk
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Ud over træning i sproget får du også indsigt i litteratur og kultur i den engelsktalende verden, fx De Britiske Øer, USA og Australien. Undervisningen foregår på engelsk med undtagelse af oversættelsesopgaver. Du får også en grundig viden om samfundsforhold og historie i de engelsksprogede lande.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have muligheder for at arbejde med bl.a. formidling, information og kommunikation inden for både den offentlige og den private sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen har du fag som sprogproduktion, tekstrevision og oversættelse, hvor du både får forståelse for sproget samt forskellige praksisfærdigheder på engelsk.

Du får en grundig gennemgang af den engelsksprogede litteratur helt tilbage fra de første kendte bøger på engelsk og frem til de moderne forfattere i det 21. århundrede.

Tekstanalyser kan også omfatte andre former for medier end skriftlig litteratur. Det kan fx være film, tv, billeder eller it-tekster.

Du får desuden indsigt i samfundsfaglige emner med fokus på engelsktalende landes samfundsudvikling og historie. Det kan være den amerikanske regeringsstruktur med kongres og senat eller det engelske tokammersystem.

Endnu et område på engelskuddannelsen er kulturen i de engelsktalende lande. Her får du undervisning i kulturteori- og analyse samt i kulturhistorie.

Nogle universiteter har specialiseret sig i forskellige områder, men du kan selv være med til at vælge, hvilket område du gerne vil arbejde mere med.

Der kan også være forskellige muligheder for virksomhedspraktik.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte vil forgå som gruppearbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Kolding, København, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder engelsk som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i engelsk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder engelsk som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i engelsk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder engelsk som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i engelsk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder engelsk som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i engelsk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6,4AO
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,06,1
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)2,8AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i engelsk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i engelsk eller på amerikanske studier, kultur og formidling m.fl.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Mulighederne for at finde et arbejde, når du er færdiguddannet, er mange og meget forskellige. Dit job behøver ikke nødvendigvis kun at have noget med sproget at gøre. Du kan også finde job inden for undervisningssektoren, på forlag og i en lang række virksomheder, hvor sprog og formidling er i fokus.

Engelsk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, kommunikation og erhvervssprogligt arbejde samt undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer