Bacheloruddannelse

Tysk

Uddannelsen indeholder undervisning i sprog, litteratur, kultur og samfund i tysksprogede lande. Du lærer at tale, skrive og forstå sproget.

Fakta

Navn:
Tysk
Andre betegnelser:
Tysk sprog, litteratur og kultur; Tysk sprog og kultur
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du bliver undervist i litterær analyse og får kendskab til teksternes politiske og kulturelle samtid. Du får desuden kendskab til tysk historie og de strømninger, der har præget landets historie.

Med bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan være inden for det offentlige, i organisationer eller i private virksomheder, der har kontakt til tysktalende lande.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at tale, læse og skrive tysk, og du får et overblik over litteratur, kultur og samfundsforhold i tysksprogede lande, dvs. Tyskland, Østrig og Schweiz. 

Hovedemner

Uddannelsen er delt op i hovedemnerne sprog, litteratur og kultur samt historie og samfundsforhold

 • Sprog: Du lærer om sprogvidenskab og sprogfærdighed, og der undervises i såvel praktiske som teoretiske fag. Du lærer at tale og skrive tysk og arbejder med fag som oversættelse, grammatik og fonetik
 • Litteratur og kultur: Du får overblik over tysk litteratur- og kulturhistorie. Du arbejder med at fortolke kulturelle produkter fra Tyskland, deriblandt litterære tekster, og lærer at sætte de enkelte værker ind i en større historisk og idéhistorisk sammenhæng
 • Historie og samfundsforhold: Du får grundlæggende viden om den politiske og økonomiske udvikling i Tyskland og de andre tysktalende lande 

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BA) i tysk.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Udlandsophold

Der er mulighed for udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idéhistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere tysk fortsættersprog B eller tysk begyndersprog A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 4,0, eller du skal have mindst 7,0 i tysk fortsættersprog B eller tysk begyndersprog A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)


Aarhus Universitet

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i tysk foregår i:

 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)6.0AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i tysk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på disse kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for fx undervisning, informationsformidling og oversættelse.

Tysklands centrale placering i europæisk kultur og EU betyder, at der også er mulighed for at søge job i internationalt orienterede virksomheder og organisationer.

Pædagogikum

Tysk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du ved ansættelse i gymnasiet søge pædagogikum og få undervisningskompetence.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information