kandidatuddannelse i Tysk
Bacheloruddannelse

Tysk

Uddannelsen indeholder undervisning i sprog, litteratur, kultur og samfund i tysksprogede lande. Du lærer at tale, skrive og forstå sproget.

Fakta

Navn:
Tysk
Andre betegnelser:
Tysk sprog, litteratur og kultur
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du bliver også undervist i litterær analyse og får kendskab til teksternes politiske og kulturelle samtid. Du får desuden kendskab til tysk historie og de strømninger, der har præget landets historie.

Med bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan være inden for det offentlige, i organisationer eller i private virksomheder, der har kontakt til tysktalende lande.

Bemærk: Aalborg Universitet udbyder fra 2020 ikke længere uddannelsen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at tale, læse og skrive tysk, og du får et overblik over litteratur, kultur og samfundsforhold i tysksprogede lande, dvs. Tyskland, Østrig og Schweiz. Uddannelsen sætter dig i stand til at arbejde videnskabeligt med problemstillinger knyttet til tysk sprog og kultur.

Uddannelsen er delt op i flere hovedområder:

 • Sprog
 • Litteratur og kultur
 • Historie og samfundsforhold

Området sprog dækker både sprogvidenskab og sprogfærdighed, og der undervises i såvel praktiske som teoretiske fag. Du lærer at tale og skrive tysk og arbejder med fag som oversættelse, forskellige former for grammatik samt fonetik, der handler om sprogets lyde.

I området litteratur og kultur får du overblik over tysk litteratur- og kulturhistorie. Du arbejder med at fortolke kulturelle produkter fra Tyskland, deriblandt litterære tekster, og lærer at sætte de enkelte værker ind i en større historisk og idéhistorisk sammenhæng.

Området historie og samfundsforhold giver dig grundlæggende viden om den politiske og økonomiske udvikling i Tyskland og de andre tysktalende lande samt om væsentlige idéhistoriske strømninger fra 1700-tallet til i dag.

Uddannelsens indhold varierer fra universitet til universitet; læs derfor mere om uddannelsen på det enkelte universitets hjemmeside.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Der er mulighed for udlandsophold. På Aalborg Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idéhistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere tysk fortsættersprog B eller tysk begyndersprog A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder tysk sprog og kultur som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i tysk sprog og kultur.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder tysk som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en etfaglig og en tofaglig kandidatuddannelse i tysk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder tysk som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i tysk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Bemærk - bacheloruddannelsen på AAU er under nedlukning: Fra 2020 udbydes uddannelsen ikke længere.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder tysk sprog, litteratur og kultur som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i tysk sprog litteratur og kultur.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,3AO
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6,5AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i tysk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i tysk, sprogpsykologi, indoeuropæisk og litteraturvidenskab.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for fx undervisning, informationsformidling og oversættelse. Tysklands centrale placering i europæisk kultur og EU betyder, at der også er mulighed for at søge job i internationalt orienterede virksomheder og organisationer.

Tysk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du ved ansættelse i gymnasiet søge pædagogikum og få undervisningskompetence.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer