bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation - to fremmedsprog
Bacheloruddannelse

International virksomhedskommunikation - to fremmedsprog

Den erhvervssproglige uddannelse giver dig kendskab til to fremmedsprog samt viden om kulturelle og samfunds- og erhvervsmæssige forhold i sprogområdet.

Fakta

Navn:
International virksomhedskommunikation - to fremmedsprog
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer fremmedsprog og kommunikation og lærer dig at løse internationale kommunikationsopgaver for virksomheder. Du får desuden viden om bl.a. markedsføring, organisation og virksomhedsforståelse.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne løse internationale kommunikationsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner som fx EU.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Med en uddannelse i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog får du et grundigt kendskab til tysk og engelsk samt viden om de kulturelle, samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de to sprogområder.

Indhold

Du lærer at tale og skrive på både tysk og engelsk. Sprogundervisningen er central på studiet.

Du vil blive undervist i fag som tekstanalyse, grammatik og oversættelse og arbejder endvidere med sprogkundskab og erhvervskommunikation.

På kommunikationsdelen lærer du bl.a. at analysere og planlægge arbejdet med kommunikation både internt i en virksomhed eller en organisation og eksternt med kunder og samarbejdspartnere.

Udlandsophold

Der er mulighed for et semesters studieophold i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, studenteroplæg, gruppearbejde og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B
 • Yderligere tysk fortsættersprog B eller tysk begyndersprog A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 4,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder international virksomhedskommunikation - to fremmedsprog som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne international virksomhedskommunikation, kultur og formidling, Web Communication Design og webkommunikation.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet kan være meget forskellige. Du kan dels arbejde som sprogmedarbejder inden for oversættelse, korrespondance og kommunikation, dels som marketingsmedarbejder med opgaver inden for salg, eksport og markedsføring. Som informations- og kommunikationsmedarbejder vil du kunne arbejde med kommunikation internt og eksternt i virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information