bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation - to fremmedsprog
Bacheloruddannelse

International virksomhedskommunikation - to fremmedsprog

Den erhvervssproglige uddannelse giver dig et grundigt kendskab til to fremmedsprog samt viden om de kulturelle og de samfunds- og erhvervsmæssige forhold i sprogområdet.

Fakta

Navn:
International virksomhedskommunikation - to fremmedsprog
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer fremmedsprog og kommunikation og lærer dig at løse internationale kommunikationsopgaver for virksomheder. Du får desuden viden om bl.a. markedsføring, organisation og virksomhedsforståelse.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne løse internationale kommunikationsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner som fx EU.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Med en uddannelse i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog får du et grundigt kendskab til tysk og engelsk samt viden om de kulturelle, samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de to sprogområder.

Du lærer at tale og skrive på både tysk og engelsk. Sprogundervisningen er central på studiet.

Du vil blive undervist i fag som tekstanalyse, grammatik og oversættelse og arbejder endvidere med sprogkundskab og erhvervskommunikation.

På kommunikationsdelen lærer du bl.a. at analysere og planlægge arbejdet med kommunikation både internt i en virksomhed eller en organisation og eksternt med kunder og samarbejdspartnere.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, studenteroplæg, gruppearbejde og projektarbejde. Der er mulighed for et semesters studieophold i udlandet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B
 • Yderligere tysk fortsættersprog B eller tysk begyndersprog A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 4,0.

Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder international virksomhedskommunikation - to fremmedsprog som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne international virksomhedskommunikation, kultur og formidling, Web Communication Design og webkommunikation.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet kan være meget forskellige. Du kan dels arbejde som sprogmedarbejder inden for oversættelse, korrespondance og kommunikation, dels som marketingsmedarbejder med opgaver inden for salg, eksport og markedsføring. Som informations- og kommunikationsmedarbejder vil du kunne arbejde med kommunikation internt og eksternt i virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information