Foto af international virksomhedskommunikation i tysk
Bacheloruddannelse

International virksomhedskommunikation i tysk

Uddannelsen kombinerer undervisning i sproget tysk med undervisning i virksomheders kommunikationsformer samt deres organisering og markedsføring.

Fakta

Navn:
International virksomhedskommunikation i tysk
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen er internationalt orienteret, og du får også viden om tysktalende landes markedsforhold og deres kultur-, erhvervs- og samfundsforhold. Der er forskellige specialiseringsmuligheder på uddannelsen.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk kunne løse kommunikations- og markedsføringsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i international virksomhedskommunikation i tysk får du først og fremmest mundtlige og skriftlige færdigheder i det tyske sprog og bliver undervist i tysk grammatik, oversættelse og tekstforfatning. Uddannelsen klæder dig på til dels at kommunikere mundtligt på tysk og dels at oversætte og skrive fagsproglige tekster, som fx kan være forretningsbreve, salgsbrochurer, produktbeskrivelser, brugsvejledninger, websider og pressemeddelelser.

Områder

 • Du lærer bl.a. at skrive tekster, der er rettet mod specifikke målgrupper, fx i forbindelse med en virksomheds markedsføring af et produkt, der skal sælges i udlandet.
 • Du får virksomhedsforståelse ved at lære om forskellige organisationsformer og organisationskulturer i store og små virksomheder eller organisationer.
 • Du lærer om virksomhedskommunikation og interkulturel markedskommunikation og får viden om kultur- og samfundsforhold i Tyskland og andre tysktalende lande.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Udlandsophold

Der er mulighed for ophold i udlandet under uddannelsen.

Eksamen

Du udarbejder i sidste del af bacheloruddannelsen et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Tysk fortsættersprog B eller begyndersprog A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 4,0 eller 7,0 i tysk fortsættersprog B eller tysk begyndersprog A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet 

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 6,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen i international virksomhedskommunikation i tysk foregår i Odense og Aarhus og kan variere fra universitet til universitet.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation i tysk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Dine konkrete muligheder afhænger af bacheloruddannelsens sammensætning.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet kan være meget forskellige. Du kan fx. finde arbejde som:

 • Sprogmedarbejder inden for oversættelse, korrespondance og kommunikation
 • Marketingmedarbejder med opgaver inden for salg, eksport og markedsføring
 • Informations- eller kommunikationsmedarbejder og arbejde med
 • Intern og ekstern kommunikation i virksomheder

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information