bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation - engelsk og international marketing
Bacheloruddannelse

International virksomhedskommunikation i engelsk

Uddannelsen kombinerer undervisning i sproget engelsk med undervisning i virksomheders kommunikationsformer, organisering og markedsføring.

Fakta

Navn:
International virksomhedskommunikation i engelsk
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen er internationalt orienteret og handler om kommunikation på tværs af geografiske og kulturelle grænser. Du får også viden om engelsktalende landes markedsforhold og deres kultur-, erhvervs- og samfundsforhold.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk kunne løse kommunikations- og markedsføringsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kombinerer engelsk med virksomheds- og organisationskommunikation. Du får mundtlige og skriftlige færdigheder i det engelske sprog og bliver undervist i engelsk grammatik, oversættelse og tekstforfatning. Du lærer bl.a. at skrive tekster, der er rettet mod specifikke målgrupper, fx i forbindelse med en virksomheds markedsføring af et produkt, der skal sælges i udlandet.

Virksomhedsforståelse og kommunikation

Du får virksomhedsforståelse ved at lære om forskellige organisationsformer og organisationskulturer i store og små virksomheder eller organisationer.

Under dit studieforløb arbejder du med virksomhedskommunikation og interkulturel markedskommunikation og får viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande som Storbritannien og USA. Du lærer også, hvordan sprog og kommunikation kan bruges strategisk til at forbedre samspillet i virksomheden og mellem virksomheden og omverdenen. 

Uddannelsen klæder dig på til dels at kommunikere mundtligt på engelsk og dels at oversætte og skrive fagsproglige tekster, fx forretningsbreve, salgsbrochurer, produktbeskrivelser, brugsvejledninger, websider og pressemeddelelser.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk..

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Udlandsophold

Der er mulighed for ophold i udlandet under uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK).

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være mindst 4,0

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk A
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk A


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, eller du skal have et gennemsnit på mindst 7,0 i dansk A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)


Aarhus Universitet 

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation og engelsk foregår i: 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Slagelse (Sommerstart)AO 
Odense M (Sommerstart)AO 
Kolding (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6.6AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation i engelsk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international virksomhedskommunikation samt andre, afhængigt af den valgte linje.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet kan være meget forskellige. Du kan dels arbejde som sprogmedarbejder inden for oversættelse, korrespondance og kommunikation, dels som marketingmedarbejder med opgaver inden for salg, eksport og markedsføring. 

Du kan også finde job som informations- eller kommunikationsmedarbejder og arbejde med kommunikation internt og eksternt i virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information