bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation - engelsk og international marketing
Bacheloruddannelse

International virksomhedskommunikation i engelsk

Uddannelsen kombinerer undervisning i sproget engelsk med undervisning i virksomheders kommunikationsformer, organisering og markedsføring.

Fakta

Navn:
International virksomhedskommunikation i engelsk
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen er internationalt orienteret og handler om kommunikation på tværs af geografiske og kulturelle grænser. Du får også viden om engelsktalende landes markedsforhold og deres kultur-, erhvervs- og samfundsforhold.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk kunne løse kommunikations- og markedsføringsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer engelsk med virksomheds- og organisationskommunikation. Du får mundtlige og skriftlige færdigheder i det engelske sprog og bliver undervist i engelsk grammatik, oversættelse og tekstforfatning. Du lærer bl.a. at skrive tekster, der er rettet mod specifikke målgrupper, fx i forbindelse med en virksomheds markedsføring af et produkt, der skal sælges i udlandet.

Indhold

Du får virksomhedsforståelse ved at lære om forskellige organisationsformer og organisationskulturer i store og små virksomheder eller organisationer.

Desuden arbejder du med virksomhedskommunikation og interkulturel markedskommunikation og får viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande som Storbritannien og USA.

Du får herunder indsigt i, hvordan sprog og kommunikation kan bruges strategisk til at forbedre samspillet i virksomheden og mellem virksomheden og omverdenen.

Uddannelsen klæder dig på til dels at kommunikere mundtligt på engelsk og dels at oversætte og skrive fagsproglige tekster, som fx kan være forretningsbreve, salgsbrochurer, produktbeskrivelser, brugsvejledninger, websider og pressemeddelelser.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsens specialiseringer er forskellige fra fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Udlandsophold

Der er mulighed for ophold i udlandet under uddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Du udarbejder i sidste del af bacheloruddannelsen et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK).

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 4,0.

Syddansk Universitet

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst:

 • 6,0, hvis du søger optagelse i Odense
 • 4,0, hvis du søger optagelse i Kolding

Hvis du søger optagelse i Slagelse, er der ikke noget karakterkrav i kvote 1.

Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense, Slagelse, Kolding, Aalborg og Aarhus.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder international virksomhedskommunikation i engelsk som en 3-årig bacheloruddannelse.

På SDU kan du sammen med engelsk vælge mellem linjerne:

 • It og web (udbydes kun i Kolding)
 • Medier (udbydes kun i Odense)
 • International marketing (udbydes kun i Slagelse)
 • Kommunikation (udbydes kun i Slagelse)

Du kan læse mere om bacheloruddannelsens forskellige linjer på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder international virksomhedskommunikation i engelsk som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

På AU hedder uddannelsen international virksomhedskommunikation i engelsk og udbydes som en 3-årig bacheloruddannelse.

På AU har du mulighed for et tilvalg mellem strategisk kommunikation i organisationer eller international virksomhedskommunikation i fransk, spansk eller tysk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)4,9AO
Syddansk Universitet  
Slagelse (Sommerstart)AO
Odense M (Sommerstart)AO
Kolding (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,04,2

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation i engelsk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international virksomhedskommunikation samt andre, afhængigt af den valgte linje.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet kan være meget forskellige. Du kan dels arbejde som sprogmedarbejder inden for oversættelse, korrespondance og kommunikation, dels som marketingmedarbejder med opgaver inden for salg, eksport og markedsføring.

Du kan også finde job som informations- eller kommunikationsmedarbejder og arbejde med kommunikation internt og eksternt i virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information