bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation - engelsk og international marketing
Bacheloruddannelse

International virksomhedskommunikation i engelsk

Uddannelsen kombinerer undervisning i sproget engelsk med undervisning i virksomheders kommunikationsformer, herunder digital kommunikation, samt deres organisering og markedsføring.

Fakta

Navn:
International virksomhedskommunikation i engelsk
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen er internationalt orienteret og handler om kommunikation på tværs af geografiske og kulturelle grænser. Du får også viden om engelsktalende landes markedsforhold og deres kultur-, erhvervs- og samfundsforhold.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk kunne løse kommunikations- og markedsføringsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen, der kombinerer engelsk med virksomheds- og organisationskommunikation, får du først og fremmest mundtlige og skriftlige færdigheder i det engelske sprog og bliver undervist i engelsk grammatik, oversættelse og tekstforfatning. Du lærer bl.a. at skrive tekster, der er rettet mod specifikke målgrupper, fx i forbindelse med en virksomheds markedsføring af et produkt, der skal sælges i udlandet.

Du får virksomhedsforståelse ved at lære om forskellige organisationsformer og organisationskulturer i store og små virksomheder eller organisationer.

Desuden arbejder du med virksomhedskommunikation og interkulturel markedskommunikation og får viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande som Storbritannien og USA.

Du får herunder indsigt i, hvordan sprog og kommunikation kan bruges strategisk til at forbedre samspillet i virksomheden og mellem virksomheden og omverdenen.

Uddannelsen klæder dig på til dels at kommunikere mundtligt på engelsk og dels at oversætte og skrive fagsproglige tekster, som fx kan være forretningsbreve, salgsbrochurer, produktbeskrivelser, brugsvejledninger, websider og pressemeddelelser.

Afhængigt af uddannelsessted er der forskellige specialiseringsmuligheder. Se under Om det enkelte universitet.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde. Der er mulighed for ophold i udlandet under uddannelsen.

Du udarbejder i sidste del af bacheloruddannelsen et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 4,0.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst:

 • 6,0, hvis du søger optagelse i Odense
 • 4,0, hvis du søger optagelse i Kolding

Hvis du søger optagelse i Slagelse, er der ikke noget karakterkrav i kvote 1.

Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense, Slagelse, Kolding, Aalborg og Aarhus.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder international virksomhedskommunikation i engelsk som en 3-årig bacheloruddannelse.

På SDU kan du sammen med engelsk vælge mellem linjerne:

 • It og web (udbydes kun i Kolding)
 • Medier (udbydes kun i Odense)
 • International marketing (udbydes kun i Slagelse)
 • Kommunikation (udbydes kun i Slagelse)

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder international virksomhedskommunikation i engelsk som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

På AU hedder uddannelsen international virksomhedskommunikation i engelsk og udbydes som en 3-årig bacheloruddannelse.

På AU har du mulighed for et tilvalg mellem strategisk kommunikation i organisationer eller international virksomhedskommunikation i fransk, spansk eller tysk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)5,85,3
Syddansk Universitet  
Slagelse (Sommerstart)AO 
Odense M (Sommerstart)6,6 
Kolding (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,06,0

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation i engelsk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international virksomhedskommunikation samt andre, afhængigt af den valgte linje.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet kan være meget forskellige. Du kan dels arbejde som sprogmedarbejder inden for oversættelse, korrespondance og kommunikation, dels som marketingmedarbejder med opgaver inden for salg, eksport og markedsføring.

Du kan også finde job som informations- eller kommunikationsmedarbejder og arbejde med kommunikation internt og eksternt i virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Thomas Bech Hansen trængte til luftforandring fra sine studier i engelsk og kommunikation ved...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.