bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation - engelsk og international marketing
Bacheloruddannelse

International virksomhedskommunikation i engelsk

Uddannelsen kombinerer undervisning i sproget engelsk med undervisning i virksomheders kommunikationsformer, organisering og markedsføring.

Fakta

Navn:
International virksomhedskommunikation i engelsk
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen er internationalt orienteret og handler om kommunikation på tværs af geografiske og kulturelle grænser. Du får også viden om engelsktalende landes markedsforhold og deres kultur-, erhvervs- og samfundsforhold.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk kunne løse kommunikations- og markedsføringsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kombinerer engelsk med virksomheds- og organisationskommunikation. Du får mundtlige og skriftlige færdigheder i det engelske sprog og bliver undervist i engelsk grammatik, oversættelse og tekstforfatning. Du lærer bl.a. at skrive tekster, der er rettet mod specifikke målgrupper, fx i forbindelse med en virksomheds markedsføring af et produkt, der skal sælges i udlandet.

Virksomhedsforståelse og kommunikation

Du får virksomhedsforståelse ved at lære om forskellige organisationsformer og organisationskulturer i store og små virksomheder eller organisationer.

Under dit studieforløb arbejder du med virksomhedskommunikation og interkulturel markedskommunikation og får viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande som Storbritannien og USA - og du lærer hvordan sprog og kommunikation kan bruges strategisk til at forbedre samspillet i virksomheden og mellem virksomheden og omverdenen. 

Uddannelsen klæder dig på til dels at kommunikere mundtligt på engelsk og dels at oversætte og skrive fagsproglige tekster, som fx kan være forretningsbreve, salgsbrochurer, produktbeskrivelser, brugsvejledninger, websider og pressemeddelelser.

Udlandsophold

Der er mulighed for ophold i udlandet under uddannelsen.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK).

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 4,0

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk A
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk A

Syddansk Universitet

Hvis du søger om optagelse i kvote 1 skal du opfylde følgende krav: 

 • mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen, hvis du søger optagelse i Odense
 • mindst 4,0 i karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen eller 7,0 i dansk A, hvis du søger optagelse i Kolding

Hvis du søger optagelse i Slagelse, er der ikke noget karakterkrav i kvote 1.

Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets  hjemmeside.

Aarhus Universitet 

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense, Slagelse, Kolding, Aalborg og Aarhus og kan variere fra universitet til universitet.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Slagelse (Sommerstart)AO 
Odense M (Sommerstart)AO 
Kolding (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,6AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation i engelsk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international virksomhedskommunikation samt andre, afhængigt af den valgte linje.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet kan være meget forskellige. Du kan dels arbejde som sprogmedarbejder inden for oversættelse, korrespondance og kommunikation, dels som marketingmedarbejder med opgaver inden for salg, eksport og markedsføring. 

Du kan også finde job som informations- eller kommunikationsmedarbejder og arbejde med kommunikation internt og eksternt i virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information