kandidatuddannelse i Italiensk sprog og kultur
Bacheloruddannelse

Italiensk sprog og kultur

Uddannelsen giver en indføring i italiensk sprog og i moderne og klassisk italiensk litteratur og kultur. Du lærer også om landets politik og historie.

Fakta

Navn:
Italiensk
Varighed:
3-3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får et bredt kendskab til Italien og undervises i tekstanalyse, litteraturhistorie, italiensk grammatik og fonetik, ligesom du lærer at tale, skrive og forstå moderne italiensk.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Med en uddannelse i italiensk kan du fx arbejde inden for undervisning, oversættelse og kommunikation i virksomheder, der har kontakt til Italien, eller inden for turismeindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i italiensk fokuserer på moderne italiensk sprog og kultur. Du bliver bl.a. uddannet til at læse, skrive og tale moderne italiensk, men du lærer også om klassisk italiensk kultur.

Sprogfag

På sprogfagene arbejder du både teoretisk og praktisk. I den teoretiske del får du undervisning i fonetik, grammatik, tekstanalyse og oversættelse. I den praktiske del lærer du at tale og skrive italiensk. Det sker i fagene mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed, og ved at undervisningen foregår på italiensk.

Kulturfag

Kulturfagene handler både om den italienske civilisations historie og om moderne italienske samfundsforhold. Det er lige fra Dantes Italien og frem til regeringen i det moderne italienske samfund. Du får også viden om de store klassiske mesterværker fra 1300-tallet og frem til nyere litteratur.

Undervisningens områder

Undervisningen omfatter områder som fx:

 • Sprog og tekster
 • Grammatik og sprogbeskrivelse
 • Oversættelse
 • Italiens kultur
 • Litteratur, historie og samfund fra år 1000 og frem
 • Skriftlig og mundtlig kommunikation

Du får også kendskab til perioderne omkring renæssancen, barokken, oplysningstiden og romantikken samt de kulturelle centre som fx Rom, Napoli, Milano og Sicilien.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, lærerstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde, der også kan være gruppebaseret.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Italiensk A
 • Historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Undtagelse for italiensk A

Hvis du ikke har bestået italiensk A, skal du følge propædeutisk undervisning (sprogundervisning) på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft sprogfaget, før du starter på italiensk sprog og kultur.

Læs mere i artiklen Propædeutisk undervisning.

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder italiensk sprog og kultur som en 3-3½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

KU udbyder også en kandidatuddannelse i italiensk sprog og kultur.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommer- og vinterstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i italiensk sprog og kultur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i italiensk.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for kulturel udveksling og formidling, undervisning, turisme, oversættelse, eksportrådgivning og generelt i virksomheder, hvor der kræves viden om det italienske sprog og Italiens kultur.

Italiensk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Kultur- og museumsarbejde og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information