kandidatuddannelse i Italiensk sprog og kultur
Bacheloruddannelse

Italiensk sprog og kultur

Uddannelsen giver en indføring i italiensk sprog og i moderne og klassisk italiensk litteratur og kultur. Du lærer også om landets politik og historie.

Fakta

Navn:
Italiensk
Varighed:
3-3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får et bredt kendskab til Italien og undervises i tekstanalyse, litteraturhistorie, italiensk grammatik og fonetik, ligesom du lærer at tale, skrive og forstå moderne italiensk.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Med en uddannelse i italiensk kan du fx arbejde inden for undervisning, oversættelse og kommunikation i virksomheder, der har kontakt til Italien, eller inden for turismeindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i italiensk fokuserer på moderne italiensk sprog og kultur. Du bliver bl.a. uddannet til at læse, skrive og tale moderne italiensk, men du lærer også om klassisk italiensk kultur.

På sprogfagene arbejder du både teoretisk og praktisk. I den teoretiske del får du undervisning i fonetik, grammatik, tekstanalyse og oversættelse. I den praktiske del lærer du at tale og skrive italiensk. Det sker i fagene mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed, og ved at undervisningen foregår på italiensk.

Kulturfagene handler både om den italienske civilisations historie og om moderne italienske samfundsforhold. Det er lige fra Dantes Italien og frem til regeringen i det moderne italienske samfund. Du får også viden om de store klassiske mesterværker fra 1300-tallet og frem til nyere litteratur.

Undervisningen omfatter områder som fx:

 • Sprog og tekster
 • Grammatik og sprogbeskrivelse
 • Oversættelse
 • Italiens kultur
 • Litteratur, historie og samfund fra år 1000 og frem
 • Skriftlig og mundtlig kommunikation

Du får også kendskab til perioderne omkring renæssancen, barokken, oplysningstiden og romantikken samt de kulturelle centre som fx Rom, Napoli, Milano og Sicilien.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, lærerstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde, der også kan være gruppebaseret.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Italiensk A*
 • Historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

*OBS: Hvis du ikke har bestået italiensk A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft dette sprogfag, før du starter på italiensk sprog og kultur.

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder italiensk sprog og kultur som en 3-3½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

KU udbyder også en kandidatuddannelse i italiensk sprog og kultur.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder ikke længere italiensk sprog, litteratur og kultur som bacheloruddannelse.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommer- og vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i italiensk sprog og kultur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i italiensk.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for kulturel udveksling og formidling, undervisning, turisme, oversættelse, eksportrådgivning og generelt i virksomheder, hvor der kræves viden om det italienske sprog og Italiens kultur.

Italiensk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Kultur- og museumsarbejde og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information