Kandidatuddannelse

Assyriology

Kandidatuddannelsen fokuserer på oldtidens mellemøstlige rige Mesopotamien, som i dag ligger i store dele af det nuværende Syrien og Irak.

Fakta

Navn:
Assyriology
Andre betegnelser:
Assyriologi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil her arbejde videre med den mesopotamiske kultur og historie ud fra skriftlige kilder, lige som du vil få kendskab til flere af de gamle sprog.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde inden for undervisning og forskning, men der er også mulighed for at arbejde med kulturformidling ved bl.a. museer.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i assyriologi handler om Mesopotamiens oldtid. Du får undervisning i den nærorientalske kulturhistorie fra ca. år 3000 og frem til år 500 før vor tid.

Skriftlige kilder

Der vil være fokus på de skriftlige kilder, og du kommer til at arbejde med bearbejdede og ubearbejdede skriftlige kilder på det akkadiske sprog.

Du vil desuden få kendskab til det sumeriske sprog og kildeskriftsproget hittitisk. Du lærer hovedtrækkene af kileskriftens struktur og udvikling.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Assyriology

Undervisning

Undervisningen foregår som regel på mindre hold i kombination med forelæsninger. Noget af undervisningen kan også foregå ved individuel vejledning.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Den videnskabelige litteratur er udelukkende på fremmedsprog, og det er en fordel, hvis du er fortrolig med engelsk, tysk og fransk.

Eksamen

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Assyriology foregår i:

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen sigter på arbejde inden for undervisning og forskning, men der er kun få stillinger inden for disse områder.

Du kan også søge arbejde inden for kulturformidling, fx som museumsinspektør ved et museum med udstillinger om Mesopotamien eller i rejsebranchen.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information