kandidatuddannelse i Arabisk- og islamstudier
Kandidatuddannelse

Arabisk- og islamstudier

Uddannelsen fokuserer på det arabiske samfund, kulturen og historien. Du studerer den arabiske og islamiske verden, også i moderne tid.

Fakta

Navn:
Arabisk- og islamstudier
Andre betegnelser:
Arab and Islamic Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får en bred viden om islam og muslimer over hele verden, samtidig med at du fortsætter med at forbedre dine færdigheder inden for det arabiske sprog. Du har mulighed for at komme i praktik enten i Danmark eller i den arabiske verden.

Uddannelsen giver mulighed for at arbejde inden for mange forskellige områder som fx turisme, mediern, bistands- og flygtningesektoren eller i private virksomheder, der har kontakt med arabisksprogede lande.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen vil du i høj grad komme til at arbejde med samfundsforholdene i de arabisktalende lande, men også med kulturen i de lande, hvor der er en større koncentration af mennesker med arabisk og islamisk baggrund.

Med udgangspunkt i kultur, samfund, religion, politik og historie arbejder du analytisk med islam og muslimer i den moderne, globaliserede verden.

Du undervises fortsat i både skriftlig og mundtlig arabisk med udgangspunkt i originaltekster, og du videreudvikler således dine kompetencer inden for det arabiske sprog.

Øvrigt indhold

Ud over sprogundervisningen omfatter uddannelsen:

  • Teori og metode
  • Profilsemester med mulighed for profileringsfag, praktik eller udlandsophold
  • Seminarfag om udvalgte emner

Undervisningsform

Undervisningen foregår som holdundervisning og øvelsestimer. Der er mulighed for at kombinere studiet med praktik eller et projektorienteret forløb enten i Danmark eller i udlandet. En del af undervisningen foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Arab and Islamic Studies.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder arabisk- og islamstudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i arabisk- og islamstudier.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i arabisk- og islamstudier giver adgang til uddannelsen.

Afhængigt af den valgte linje på kandidatuddannelsen kræves desuden kundskaber i engelsk svarende til niveau B eller danskkundskaber svarende til niveau A. 

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder arabisk som en del af den 2-årige kandidatuddannelse i mellemøststudier.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig traditionelt set jobmuligheder inden for undervisning og forskning. Den voksende forbindelse mellem Danmark og Mellemøsten giver dig også mulighed for at få arbejde i private virksomheder, inden for turisme, medier og i diplomatiet, i danske og udenlandske organisationer eller inden for bistands- eller flygtningeområdet.

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information