Kandidatuddannelse

Arabisk- og islamstudier

Uddannelsen fokuserer på det arabiske samfund, kulturen og historien. Du studerer den arabiske og islamiske verden, også i moderne tid.

Fakta

Navn:
Arabisk- og islamstudier
Andre betegnelser:
Arab and Islamic Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får en bred viden om islam og muslimer over hele verden, samtidig med at du fortsætter med at forbedre dine færdigheder inden for det arabiske sprog. Du har mulighed for at komme i praktik enten i Danmark eller i den arabiske verden.

Uddannelsen giver mulighed for at arbejde inden for mange forskellige områder som fx turisme, mediern, bistands- og flygtningesektoren eller i private virksomheder, der har kontakt med arabisksprogede lande.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen vil du i høj grad komme til at arbejde med samfundsforholdene i de arabisktalende lande, men også med kulturen i de lande, hvor der er en større koncentration af mennesker med arabisk og islamisk baggrund.

Med udgangspunkt i kultur, samfund, religion, politik og historie arbejder du analytisk med islam og muslimer i den moderne, globaliserede verden.

Du undervises fortsat i både skriftlig og mundtlig arabisk, og du videreudvikler således dine kompetencer inden for det arabiske sprog.

Områder

Ud over sprogundervisningen omfatter uddannelsen:

  • Teori og metode
  • Profilsemester med mulighed for profileringsfag, praktik eller udlandsophold
  • Seminarfag om udvalgte emner

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Arab and Islamic Studies.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning og øvelsestimer. Der er mulighed for at kombinere studiet med praktik eller et projektorienteret forløb enten i Danmark eller i udlandet.

Sprog

En del af undervisningen foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

Uddannelsen arabisk- og islamstudier på Aarhus Universitet (au.dk)

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Arabisk- og islamstudier

Andre muligheder

Københavns Universitet (KU) udbyder arabisk som en del af den 2-årige kandidatuddannelse i Mellemøststudier.

Læs mere i UG-artiklen:

Mellemøststudier

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig traditionelt set jobmuligheder inden for undervisning og forskning. Den voksende forbindelse mellem Danmark og Mellemøsten giver dig også mulighed for at få arbejde i private virksomheder, inden for turisme, medier og i diplomatiet, i danske og udenlandske organisationer eller inden for bistands- eller flygtningeområdet.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information