kandidatuddannelse i Islamiske studier
Kandidatuddannelse

Interreligiøse islamstudier

På kandidatuddannelsen får du undervisning i bl.a. islamisk teologi, mystik, politik og ideologi, og det er både i muslimske majoritets- og minoritetssamfund.

Fakta

Navn:
Interreligiøse studier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får en indgående viden om islam og dens forhold til omverdenen. Samtidig uddyber du din forståelse af de politiske, kulturelle og sociale aspekter af de arabiske samfund.

Som kandidat i interreligiøse islamstudier vil du kunne arbejde inden for integrationsområdet, journalistik, forskning, undervisning, i statslige og private virksomheder eller i nationale og internationale NGO-organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På interreligiøse islamstudier får du en grundig indføring i islamisk teologi, jura, mystik, historie, sociologi, politik og ideologi i såvel muslimske majoritets- som minoritetssamfund med hovedvægt på det 20. og 21. århundrede.

Fag

Du får undervisning i fagene:

  • Islamforskningens historie
  • Islamisk jura
  • Koran, hadith, Sira og Tafsir
  • Shia-islam

Derudover skal du have to fag ud af følgende: islam i det 20. og 21. århundrede, islam i Europa og Danmark, levet islam eller islam, kristendom og jødedom. Alternativt kan du vælge at erstatte et af de to fag med et projektorienteret forløb hos en organisation. 

Du har mulighed for selv at sammensætte en stor del af uddannelsen, da tre af syv moduler er valgfrie. Her har du mulighed for fx at tage kurser på andre fag eller tage i praktik.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts in Interreligious Islamic Studies.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder interreligiøse islamstudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse fra en humanistisk, juridisk, teologisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse.

Derudover skal du have bestået bachelortilvalg i den klassiske islamiske civilisation (15 ECTS) og i islam og islamforskning (15 ECTS).

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for integrationsområdet, journalistik, forskning, undervisning, i statslige og private virksomheder eller i nationale og internationale NGO-organisationer, der arbejder i den islamiske verden.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning og kultur- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information