kandidatuddannelse i Islamiske studier
Kandidatuddannelse

Interreligiøse islamstudier

Du får viden om bl.a. islamisk teologi, mystik, politik og ideologi i muslimske majoritets- og minoritetssamfund.

Fakta

Navn:
Interreligiøse studier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får en indgående viden om islam og dens forhold til omverdenen. Samtidig uddyber du din forståelse af de politiske, kulturelle og sociale aspekter af de arabiske samfund.

Som kandidat i interreligiøse islamstudier vil du kunne arbejde inden for integrationsområdet, journalistik, forskning, undervisning, i statslige og private virksomheder eller i nationale og internationale NGO-organisationer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På interreligiøse islamstudier får du en grundig indføring i islamisk teologi, jura, mystik, historie, sociologi, politik og ideologi i såvel muslimske majoritets- som minoritetssamfund med hovedvægt på det 20. og 21. århundrede.

Fag

Du får undervisning i fagene:

  • Islamforskningens historie
  • Islamisk jura
  • Koran, hadith, Sira og Tafsir
  • Shia-islam

Derudover skal du have to fag ud af følgende: Islam i det 20. og 21. århundrede, islam i Europa og Danmark, levet islam eller islam, kristendom og jødedom. Alternativt kan du vælge at erstatte et af de to fag med et projektorienteret forløb hos en organisation. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts in Interreligious Islamic Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for integrationsområdet, journalistik, forskning, undervisning, i statslige og private virksomheder eller i nationale og internationale NGO-organisationer, der arbejder i den islamiske verden.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information