Templet Dendera i Egypten
Kandidatuddannelse

Mellemøstens sprog og samfund

På kandidatuddannelsen studerer du de mellemøstlige landes politik, historie og kultur. Du kan fordybe dig i flere forskellige emner.

Fakta

Navn:
Mellemøstens sprog og samfund
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

En kandidatuddannelse i mellemøststudier giver et udvidet kendskab til mellemøstlige kulturelle og samfundsmæssige forhold. Du kan fx beskæftige dig med Israel-Palæstina-konflikten eller de mellemøstlige staters moderniseringsproces.

Du vil dermed have jobmuligheder i virksomheder, som samarbejder med mellemøstlige lande. Der vil også være mulighed for at arbejde med undervisning, forskning og formidling.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen beskæftiger du dig med Mellemøstens historiske, kulturelle, økonomiske og politiske udvikling.

Du får indgående viden om de moderne mellemøstlige stater og forholdet mellem transformationsprocesser, traditioner og kultur.

Uddannelsen giver dig mulighed for at beskæftige dig med det aktuelle Mellemøsten ud fra et politologisk, sociologisk, antropologisk, historisk og kulturanalytisk perspektiv.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Middle Eastern Language and Society.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde.

Udlandophold og praktik

På 3. semester har du mulighed for at tage et praktikophold eller et udlandsophold på 4-6 måneder.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i mellemøstens sprog og samfund foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Du vil traditionelt set have jobmuligheder inden for forskning, undervisning, formidling og kommunikation.

Den voksende forbindelse mellem Danmark og Mellemøsten giver dig også mulighed for at få arbejde i erhvervslivet, turismen, medierne, diplomatiet og i bistands- eller flygtningesektorerne.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information