Kandidatuddannelse

African Studies

Kandidatuddannelsen har fokus på klimaforandringer og bæredygtighed, økonomisk udvikling, politik, religion og kultur.

Fakta

Navn:
African Studies
Andre betegnelser:
Afrikastudier
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en specialviden om Afrika og om afrikanske landes relationer til Danmark. Du får indblik i samfundsmæssige, kulturelle og religiøse forhold i Afrika syd for Sahara.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde i danske og internationale hjælpeorganisationer, eller du kan arbejde inden for undervisning og formidling.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at analysere aktuelle og komplekse problemstillinger, der handler om Afrika syd for Sahara. Du får en stor viden om kontinentet og analyserer landenes udvikling og forandring i et historisk perspektiv.

Uddannelsen er tværfaglig med både samfundsvidenskabeligt og humanistisk indhold. Der vil også være mulighed for at få kendskab til det afrikanske sprog swahili.

Emner

Eksempler på emner, du bliver undervist i, er:

  • Afrikas natur, befolkning og samfund
  • Økonomiudvikling i Afrika
  • Politik, udvikling og forandring i Afrika
  • Religion, kultur og samfund

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde analytisk og tværfagligt, samtidig med at du styrker dine kommunikative færdigheder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in African Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, seminarer og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik eller feltarbejde

Der er mulighed for at deltage i et praktikforløb eller et feltarbejde som en del af uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i African studies foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet kunne løse opgaver, der relaterer sig til miljø, migration og flygtninge, sikkerhed og social udvikling. Det kan fx være i offentlige eller humanitære organisationer.

Inden for den private sektor vil du kunne arbejde med erhvervsinvesteringer, rådgivning, iværksætteri eller virksomheders sociale ansvar.

Du vil også have jobmuligheder inden for undervisning og formidling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Organisation, udvikling og rådgivning

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information