Kandidatuddannelse

Mathematical Bioscience

Kandidatuddannelsen giver dig viden om matematik og modeller for biologiske processer og systemer. Uddannelsen er på engelsk.

Fakta

Navn:
Mathematical Bioscience
Andre betegnelser:
Matematik og biovidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med matematik og modellering af komplekse biologiske systemer, der gør det muligt at forstå de fundamentale mekanismer, der bestemmer systemernes opførsel og sammenhæng.

Uddannelsen kvalificerer dig til, gennem matematik og biologiske metoder, fx at optimere behandlingen af kræft, forudsige pandemiudvikling, eller designe tiltag til forøgelse af biodiversitet. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er tværfaglig og internationalt orienteret med fokus på at kombinere matematik og biologi. Du bliver fra første studieår en del af et forskermiljø, der bruger biologisk viden og matematik til at forstå og beskrive problemstillinger inden for sundhed, sygdom og miljø.

Emner

Du lærer fx om den matematiske modelleringscyklus, dynamisk systemanalyse, farmakologi, statistik og sandsynlighed samt computermetoder til simulering og data.

De forskellige udannelseselementer samles i en tværfaglig forståelse gennem fagintegrede kurser og projektarbejde. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. i matematisk biovidenskab. Den engelske titel er Master of Science (MSc) of Mathematical Bioscience.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kurser og projektarbejde, der typisk foregår i samarbejde med universitetets forskningsgrupper eller med virksomheder og hospitaler.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fagintegrerede kurser og valgfrie kurser, hvor du kan specialisere sig.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i forskningssektoren inden for matematik og biologi, hvor du kan varetage funktioner i forbindelse med fx at forudsige epidemiers udvikling, optimere medicinsk behandling og modellere spredning af fx forurening.

Du har også mulighed for job i biotech-virksomheder, sundhedssektoren, miljøsektoren og i konsulentvirksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information