Kandidatuddannelse

Mathematical Bioscience

Kandidatuddannelsen giver dig viden om matematiske modeller for biologiske processer og systemer.

Fakta

Navn:
Mathematical Bioscience
Andre betegnelser:
Matematisk biovidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen får du kompetencer til at analysere, udvikle og implementere matematiske modeller for biologiske processer og systemer inden for sundhed, sygdomsudvikling og økologi. Undervisningen foregår på engelsk.

RUC udbyder uddannelsen fra 2022.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen giver dig viden om fx sygdomsspredning, herunder forudsigelse af epidemiers udvikling, cancerbehandling og miljøproblemer med udgangspunkt i matematiske modeller. Du lærer også at analysere og præsentere relevant data.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. i matematisk biovidenskab. Den engelske titel er Master of Science (MSc) of Mathematical Bioscience.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Læs mere på www.ruc.dk.

Ansøgning og optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

Mathematical Bioscience

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i forskningssektoren, hvor du kan varetage funktioner i forbindelse med fx at forudsige epidemiers udvikling, optimere medicinsk behandling og modellere spredning af fx forurening.

Du har også mulighed for job i biotech-virksomheder, sundhedssektoren, miljøsektoren og i konsulentvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information