civilingeniør i bæredygtig bioteknologi
Kandidatuddannelse

Sustainable Biotechnology

På kandidatuddannelsen i Sustainable Biotechnology, der foregår på engelsk, beskæftiger du dig med udvikling af nye biomassebaserede produkter som erstatning for de kendte energiressourcer som fx olie og kul.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Sustainable Biotechnology
Andre betegnelser:
Bæredygtig bioteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om de områder af biologi, mikrobiologi og bioteknologi, som har med raffinering af biomasse og procesteknologier at gøre.

Som færdiguddannet civilingeniør har du med uddannelsen bl.a. mulighed for at arbejde med forskning inden for bæredygtighed og bioenergi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen tager afsæt i international forskning i bæredygtighed, bioenergi og brugen af biomasse som råstof i bioraffinaderier.

I løbet af uddannelsen får du en bred og dyb forståelse af den basale biologi, mikrobiologi og bioteknologi, som knytter sig til raffinering af biomasse. Du vil bl.a. lære om de processer, der gør biomassen brugbar som brændstof, herunder mikroorganismer som svampe og bakterier samt og mikrobielt producerede enzymer.

Du får desuden en grundlæggende viden om de rene procesteknologier, som er begyndt at danne grundlag for udviklingen af fremtidens energi og industri.

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Sustainable Biotechnology som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU optager ikke længere ansøgere på bacheloruddannelsen i Sustainable Biotechnology.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Bæredygtig bioteknologi
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Kemi og bioteknologi
  • Kemiteknologi (kemi og teknologi)
  • Miljøteknologi
  • Biologi-Bioteknologi (KU)

Du skal desuden have engelskkundskaber, der svarer til engelsk på mindst B-niveau.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for ansættelse i den del af procesindustrien, der beskæftiger sig med raffinering og udvikling af biomasse til brændstof i forskellige sammenhænge.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit omåde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information