civilingeniør i vision, grafik og interaktive systemer
Kandidatuddannelse

Vision, Graphics and Interactive Systems

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du fx om automatisering af overvågningsopgaver med ansigtsgenkendelse.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Vision, Graphics and Interactive Systems
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i vision, grafik og interaktive systemer
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kan fx også lære at indsætte 3D objekter i en billedstrøm eller at fremstille systemer til programmering af industrirobotter.

Undervisningen omfatter en række ingeniørfaglige discipliner samt i relevante metoder og værktøjer.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde inden for udvikling og forskning i software- eller elektronikvirksomheder. Du har også mulighed for ansættelse i salgsafdelinger eller i rådgivende ingeniørfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen lærer du om mønstergenkendelse og algoritmer til kunstig intelligens, om user experience design med bl.a. kvantitative og kvalitative metoder til brugerevalueringer, om computer- og robotvision og computergrafik samt om de metoder og værktøjer, der er nødvendige for at frembringe løsningerne.

Indhold

Du får undervisning i emner inden for følgende områder:

  • Computer Graphics, der handler om konstruktion af grafiske modeller med dynamiske dele, samt om hvordan virtuelle objekter kan indgå i virkelige videoscener
  • Computer Vision, hvor du bl.a. beskæftiger dig med kameraer til brug i samlebåndsrobotter
  • Interaktive systemer, der bl.a. kan indeholde elementer af Virtual Reality, 3D Computer Vision, interaktiv grafik og brugerdrevne designmetoder

Udlandsophold eller praktik

Der er mulighed for at tage et semester ved et udenlandsk universitet eller et praktikophold i en virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Vision, Graphics and Interactive Systems som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Elektronik og it (AAU)*
  • Computerteknologi (AAU)*
  • Robotteknologi (AAU)
  • Diplomingeniør – elektronik (AAU)*

* Følgende retninger er adgangsgivende: reguleringsteknik, kommunikationssystemer og signalbehandling.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i industrien inden for udvikling og forskning i software- eller elektronikvirksomheder. Du har også mulighed for ansættelse i salgsafdelinger eller i rådgivende ingeniørfirmaer.

Du kan desuden arbejde med forskning på forskningsinstitutioner eller i store virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde, systemudvikling, programmering og design og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information