Master i inkluderende arkitektur
Masteruddannelse

Master i inkluderende arkitektur

Uddannelsen har fokus på at sikre tilgængelighed og ligeværdig adgang til bygninger og det offentlige rum gennem byplanudvikling og design.

Fakta

Navn:
Master i inkluderende arkitektur
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En relevant videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 108.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får viden og metoder til at designe og implementere løsninger, der imødekommer forskellige brugerbehov uden at gå på kompromis med den arkitektoniske kvalitet.

Uddannelsen henvender sig fx til arkitekter, bygningsingeniører, konstruktører og ergoterapeuter, som arbejder med design, byudvikling og tilgængelighed i krydsfeltet mellem teknik, økonomi, lovgivning, etik og æstetik.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i inkluderende arkitektur belyser fagområder som byplanudvikling, design og tilgængelighed gennem såvel tekniske og samfundsøkonomiske som brugerorienterede, etiske og æstetiske optikker.

Uddannelsen giver teoretisk og praktisk viden om problemfelter som handikap, hjælpemidler og brugergruppers behov.

Du får indsigt i byggeriet som en helhed og kompetencer til at arbejde med aspekter som oplevelse, rummelighed, akustik, lys, wayfinding mv. ud fra en bevidsthed om menneskelig mangfoldighed.

Du får viden om bygningstypers brugskrav og om sammenhængen mellem faglige områder i byggeprocessen, så du kan styrke implementeringen af universelt design og tilgængelighed.

Desuden giver uddannelsen indgående viden om byggelovgivning, standarder, FN-konventioner og EU-direktiver, og du vil lære at analysere og løse komplekse problemstillinger i sammenhæng med lovgivning, standarder, direktiver mv.

Opbygning

Uddannelsen består af

  • Seks fagmoduler (45 ECTS)
  • Et masterprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisning og projektarbejde foregår i koncentrerede forløb.

Der er fire-fem undervisningssamlinger af mellem to og fire dages varighed i løbet af et semester.

Uddannelsen kan gennemføres som et koncentreret halvtidsstudium over 2 år eller som moduler fordelt over længere tid, dog maksimalt 6 år.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i København.

Titel

En hel masteruddannelse giver titlen Master i inkluderende arkitektur.

Den engelske betegnelse er Master of Inclusive Architecture.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert fag. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Uddannelsen hed tidligere Master i universelt design og tilgængelighed.

Fagoversigt

Uddannelsen tilrettelægges over 4 semestre.

1. semester

  • Brugerbehov og metode (10 ECTS)
  • Begreber i teori og praksis (5 ECTS)

2. semester

  • Strategi og implementering af universelt design og tilgængelighed (10 ECTS)
  • Universelt design og tilgængelighed i praksis (5 ECTS)

3. semester

  • Universelt design: Investering og værdi (10 ECTS)
  • Kvalitetssikring i praksis (5 ECTS)

4. semester

  • Masterprojekt (15 ECTS)

Læs om modulerne på Aalborg Universitets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

 

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen. Det kan fx være arkitekt, bygningsingeniør og bygningskonstruktør.

Du kan også have en anden relevant uddannelse, fx ergoterapeut.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster 27.000 kr. pr. semester og ca. 108.000 kr. for hele uddannelsen.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen på:

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse