Master i universelt design og tilgængelighed
Masteruddannelse

Master i inkluderende arkitektur

Uddannelsen har fokus på at sikre tilgængelighed og ligeværdig adgang til bygninger og det offentlige rum gennem byplanudvikling og design.

Fakta

Navn:
Master i inkluderende arkitektur
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En relevant videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 108.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kompetencer til at formidle viden og rådgive professionelt om inkluderende arkitektur, både generelt og i forbindelse med konkrete processer i bygge- og anlægsfasen af et byggeri eller en byplan.

Uddannelsen henvender sig fx til arkitekter, bygningsingeniører, konstruktører og ergoterapeuter, som arbejder med design, byudvikling og tilgængelighed i krydsfeltet mellem teknik, økonomi, lovgivning, etik og æstetik.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i inkluderende arkitektur belyser fagområder som byplanudvikling, design og tilgængelighed gennem såvel tekniske og samfundsøkonomiske som brugerorienterede, etiske og æstetiske optikker.

Uddannelsen giver teoretisk, praktisk og specialiseret viden om problemfelter som handikap, hjælpemidler og brugergruppers fysiologi.

Du får bl.a. viden om bygningstypers brugskrav og om sammenhængen mellem faglige områder i byggeprocessen, så du kan styrke implementeringen af universelt design og tilgængelighed.

Desuden giver uddannelsen indgående viden om byggelovgivning, standarder, FN-konventioner og EU-direktiver, og du vil lære at analysere og løse komplekse problemstillinger i sammenhæng med lovgivning, standarder, direktiver mv.

Uddannelsen sætter dig i stand til at teoretisere over universelt design og tilgængelighed i et større udviklings- og byplanlægningsperspektiv, og du får kompetencer til at arbejde med inkluderende arkitektur på et samfundsstrategisk og videnskabsteoretisk niveau.

Endelig ruster uddannelsen dig til at håndtere komplekse bygge- og designprocesser, hvor offentlige og private interesser krydser hinanden.

Master i inkluderende arkitektur består af i alt syv moduler og afsluttes med et masterprojekt.

Undervisningen kan foregå som dagundervisning og fjernundervisning. Se i holdoplysningerne.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert fag. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Uddannelsen hed tidligere Master i universelt design og tilgængelighed.

Fagoversigt

Master i inkluderende arkitektur består af i alt syv moduler:

  • Modul 1: Begreber i teori og praksis (5 ECTS)
  • Modul 2: Brugerbehov og metode (10 ECTS)
  • Modul 3: Universelt design og tilgængelighed i praksis (5 ECTS)
  • Modul 4: Strategi og implementering af universelt design og tilgængelighed (10 ECTS)
  • Modul 5: Kvalitetssikring i praksis (5 ECTS)
  • Modul 6: Universelt design: investering og værdi (10 ECTS)
  • Modul 7: Masterprojekt (15 ECTS) 

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen. Det kan fx være inden for arkitekt-, bygningsingeniør- og bygningskonstruktøruddannelsen. Du kan også have en anden relevant uddannelse, fx ergoterapeut.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster 27.000 kr. pr. semester og ca. 108.000 kr. for hele uddannelsen.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. oktober 2021
31. januar 2022
Brugerbehov og metode, enkeltmodul fra Master i Inkluderende arkitektur Fleksibel undervisning 2450 København SV

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse