uddannelsen til byggetekniker
Erhvervsakademiuddannelse

Byggetekniker

På uddannelsen til byggetekniker lærer du både at regne og tegne for arkitekter og ingeniører som forberedelse til et større eller mindre byggeprojekt.

Fakta

Navn:
Byggetekniker
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse. Desuden specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer også om byggelovgivning og udarbejdelse af ansøgninger til byggetilladelser. En vigtig del er endvidere tilsynsarbejdet med et byggeprojekt.

Som byggetekniker arbejder du typisk hos rådgivende arkitekter og ingeniører, hos entreprenører og byggevareproducenter og i håndværksfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at planlægge og varetage teknisk administrative opgaver inden for bygge- og anlægsarbejde samt arbejde med industrielt fremstillede byggekomponenter.

Projektering, byggebranchens organisatoriske forhold samt almene fag som it, kommunikation og matematik/fysik er ligeledes en del af uddannelsesforløbet.

En del af uddannelsen går du sammen med studerende på uddannelsen til bygningskonstruktør.

Uddannelsen til byggetekniker varer to år, og er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS. 

Den nationale del indeholder fagområderne:

Organisation og virksomhedsforståelse: Du lærer om entreprenørskab, selskabs- og organisationsformer, samt etablering og drift af virksomhed i relation til bygge- og anlægsområdet. Byggeledelse af mindre bygge- og anlægsprojekter indgår også. Du lærer også om retlige regler inden for byggeri og anlæg, samt virksomheds- og byggeøkonomi.

Kommunikation og samarbejde: Du lærer om kommunikation og formidling inden for bygge- og anlægsbranchen. Der fokuseres på ansvar for kommunikation i relation til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Du lærer også at organisere samarbejdet mellem forskellige aktører i en byggesag samt skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed på engelsk.

Produktion: Du lærer at planlægge og kvalitetssikre produktion og udførelse, og får bl.a. kendskab til materialeegenskaber og –produktion. Du lærer også at bruge digitale systemer og metoder til optimering af informationsflow.

Projektering: Fagområdet indeholder projektering og tværfaglige samarbejdsformer inden for digital projektering af bygge- og anlægsprojekter, bl.a. udførelse og kvalitetssikring af projektmateriale, dokumenthåndtering og -udveksling fra planlægningsfasen til endelige drift og vedligehold af byggerier og anlæg. Du lærer også om afsætning, opmåling og registrering, samt brug af instrumenter og teknologier, som anvendes inden for landmåling.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag. Tjek dine muligheder hos det enkelte uddannelsessted.

Din praktikperiode kan foregå i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Det kan fx være i arkitektfirmaer, entreprenørvirksomheder, hos rådgivende ingeniører eller en offentlig virksomhed.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, som danner grundlag for den afsluttende eksamen.

Undervisningen er hovedsageligt baseret på tværfaglige projekter, men indeholder også traditionel klasseundervisning.

Uddannelsen giver adgang til titlen Byggetekniker AK. Den engelske titel er AP Graduate in Construction Technology.

Du søger optagelse på uddannelsen til bygningskonstruktør.

Uddannelsen foregår i København, Næstved, Odense, Aarhus, Aalborg, Holstebro, Horsens og Esbjerg.

Eksamen

Du færdiggør uddannelsen med et afsluttende eksamensprojekt.

Værd at vide

Du kan læse akademiuddannelsen i byggeteknologi på deltid.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C
 • Erhvervsuddannelse som anlægsstruktør, brolægger, bygningsmaler, bygningsstruktør, detailhandelseuddannelsen med specialer, ejendomsservicetekniker, elektriker (med specialer), handelsuddannelse med specialer, maskinsnedker, murer (trin 2), snedker (med specialer), snedker (bygningssnedker), tagdækker, teknisk isolatør, teknisk designer (bygge og anlæg), træfagenes byggeuddannelse, vvs-energiuddannelse eller vvs-uddannelsen
 • Anden erhvervsuddannelse på mindst 3 år, samt fagene matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Du skal søge optagelse på bygningskonstruktøruddannelsen, da det første år er fælles med denne uddannelse.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en erhvervsakademiuddannelse til byggetekniker har du mulighed for at arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørvirksomheder. Du kan også arbejde i andre virksomheder med tilknytning til byggebranchen.

Mere uddannelse

Uddannelsen til byggetekniker giver bl.a. adgang til at fortsætte på bygningskonstruktørudddannelsen, og til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship.

 

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 3

Jeanette Lindhardt er 44 år og uddannet teknisk assistent. Hun er ansat i et entreprenørfirma i...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.