uddannelsen til byggetekniker
Erhvervsakademiuddannelse

Byggetekniker

På uddannelsen lærer du både at regne og tegne for arkitekter og ingeniører som forberedelse til et større eller mindre byggeprojekt.

Fakta

Navn:
Byggetekniker
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse. Desuden specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer også om byggelovgivning og udarbejdelse af ansøgninger til byggetilladelser. En vigtig del er endvidere tilsynsarbejdet med et byggeprojekt.

Som byggetekniker arbejder du typisk hos rådgivende arkitekter og ingeniører, hos entreprenører og byggevareproducenter og i håndværksfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at planlægge og varetage teknisk-administrative opgaver inden for bygge- og anlægsarbejde samt arbejde med industrielt fremstillede byggekomponenter.

Projektering, byggebranchens organisatoriske forhold samt almene fag som it, kommunikation og matematik/fysik er ligeledes en del af uddannelsesforløbet.

På en del af uddannelsen går du sammen med studerende på uddannelsen til bygningskonstruktør.

Uddannelsen til byggetekniker varer to år, og er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS. 

Fagområder

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Organisation og virksomhedsforståelse: Du lærer om entreprenørskab, selskabs- og organisationsformer, samt etablering og drift af virksomhed i relation til bygge- og anlægsområdet. Byggeledelse af mindre bygge- og anlægsprojekter indgår også. Du lærer også om regler inden for byggeri og anlæg, samt virksomheds- og byggeøkonomi
 • Kommunikation og samarbejde: Du lærer om kommunikation og formidling inden for bygge- og anlægsbranchen. Der fokuseres på ansvar for kommunikation i relation til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Du lærer også at organisere samarbejdet mellem forskellige aktører i en byggesag samt skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed på engelsk
 • Produktion: Du lærer at planlægge og kvalitetssikre produktion og udførelse og du får bl.a. kendskab til materialeegenskaber og –produktion. Du lærer også at bruge digitale systemer og metoder til optimering af informationsflow
 • Projektering: Fagområdet indeholder projektering og tværfaglige samarbejdsformer inden for digital projektering af bygge- og anlægsprojekter, bl.a. udførelse og kvalitetssikring af projektmateriale, dokumenthåndtering og -udveksling fra planlægningsfasen til endelige drift og vedligehold af byggerier og anlæg. Du lærer også om afsætning, opmåling og registrering, samt brug af instrumenter og teknologier, som anvendes inden for landmåling

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag. Tjek dine muligheder hos det enkelte uddannelsessted.

Praktik

Din praktikperiode kan foregå i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Det kan fx være i arkitektfirmaer, entreprenørvirksomheder, hos rådgivende ingeniører eller en offentlig virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen er hovedsageligt baseret på tværfaglige projekter, men indeholder også traditionel klasseundervisning.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i København, Næstved, Odense, Aarhus, Aalborg, Holstebro, Horsens og Esbjerg.

Eksamen

Du færdiggør uddannelsen med et afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsen giver adgang til titlen Byggetekniker AK. Den engelske titel er AP Graduate in Construction Technology.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse. Se de relevante uddannelser i Retningsviseren
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Snedker (med specialer) giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Du skal søge optagelse på bygningskonstruktøruddannelsen, da det første år er fælles med denne uddannelse.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet har du mulighed for at arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørvirksomheder. Du kan også arbejde i andre virksomheder med tilknytning til byggebranchen.

Mere uddannelse

Uddannelsen til byggetekniker giver bl.a. adgang til at fortsætte på professionsbachelor som bygningskonstruktør. Du kan også få adgang til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 3

Jeanette Lindhardt er 44 år og uddannet teknisk assistent. Hun er ansat i et entreprenørfirma i...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.