Erhvervsakademiuddannelse

Byggetekniker

På uddannelsen lærer du at regne og tegne for arkitekter og ingeniører som forberedelse til et større eller mindre byggeprojekt.

Fakta

Navn:
Byggetekniker
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse. Desuden specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du bliver undervist i byggelovgivning og udarbejdelse af ansøgninger til byggetilladelser. Du får også viden om tilsynsarbejdet med et byggeprojekt.

Som byggetekniker arbejder du typisk hos rådgivende arkitekter og ingeniører, hos entreprenører og byggevareproducenter og i håndværksfirmaer.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at planlægge og varetage teknisk-administrative opgaver inden for bygge- og anlægsarbejde samt arbejde med industrielt fremstillede byggekomponenter.

En del af uddannelsen foregår sammen med studerende på uddannelsen til bygningskonstruktør.

Fagområder

Uddannelsen indeholder en række obligatoriske fagområder:

 • Organisation og virksomhedsforståelse: Du lærer om entreprenørskab, selskabs- og organisationsformer samt etablering og drift af virksomhed i relation til bygge- og anlægsområdet. Byggeledelse af mindre bygge- og anlægsprojekter indgår også
 • Kommunikation og samarbejde: Du får viden om kommunikation og formidling inden for bygge- og anlægsbranchen. Fokus er på kommunikationsansvar i relation til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Du lærer også at organisere samarbejdet mellem forskellige aktører i en byggesag 
 • Produktion: Du lærer at planlægge og kvalitetssikre produktion og udførelse. Du får bl.a. kendskab til materialeegenskaber og –produktion. Du lærer også at bruge digitale systemer og metoder til optimering af informationsflow
 • Projektering: Du bliver undervist i projektering og tværfaglige samarbejdsformer inden for bygge- og anlægsprojekter, bl.a. udførelse og kvalitetssikring af projektmateriale, dokumenthåndtering og -udveksling fra planlægningsfasen til endelig drift og vedligehold af byggerier og anlæg

Der er mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Titel

Du får titlen byggetekniker AK. Den engelske titel er AP Graduate in Construction Technology.

Undervisning

Undervisningen er hovedsageligt baseret på tværfaglige projekter, men indeholder også traditionel klasseundervisning.

Praktik

I uddannelsen indgår en praktikperiode, som kan foregå i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Det kan fx være i arkitektfirmaer, entreprenørvirksomheder, hos rådgivende ingeniører eller en offentlig virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Snedker (med specialer) giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Når du søger uddannelsen, skal du vælge uddannelsen "Bygningskonstruktør". Derefter skal du vælge studieretningen "Byggetekniker".

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet har du mulighed for at arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørvirksomheder. Du kan også arbejde i andre virksomheder med tilknytning til byggebranchen.

Mere uddannelse

Uddannelsen til byggetekniker giver bl.a. adgang til at fortsætte på en professionsbacheloruddannelse: 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Jeanette Lindhardt er 44 år og uddannet teknisk assistent. Hun er ansat i et entreprenørfirma i...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.