uddannelsen til byggekoordinator
Erhvervsakademiuddannelse

Byggekoordinator

Er du interesseret i at arbejde med byggeri, forretning og bæredygtighed, så er uddannelsen til byggekoordinator noget for dig.

Fakta

Navn:
Byggekoordinator AK
Andre betegnelser:
Byggeri og business, byggekoordinator
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden om både byggeri og forretning, og du lærer at analysere og vurdere byggesagsforløbet i et aktuelt byggeri, lige som det er dig, der sikrer sammenhæng mellem byggesagens involverede faggrupper.

Som færdiguddannet byggekoordinator vil du typisk være det koordinerende led mellem projektleder og sjakbajs, og dine primære arbejdsopgaver er forretningsmæssig optimering og projektledelse af bygge- og anlægsprojekter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til byggekoordinator er både teoretisk og praktisk orienteret. Som færdiguddannet byggekoordinator udgør du en af byggepladsens ledende medarbejdere. Du arbejder tværfagligt og står for samarbejdet mellem byggesagens involverede parter.

På uddannelsen lærer du bl.a. at forstå et udbudsmateriale, og du kan assistere ledelsen i forbindelse med større opgaver eller selvstændigt varetage ledende opgaver på mindre entrepriser.

Uddannelsen til byggekoordinator er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen består af:

 • En fællesdel, som er obligatorisk (60 ECTS)
 • En valgfri del, hvor du specialiserer dig (30 ECTS)
 • En praktikperiode (15 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Uddannelsens fællesdel omfatter:

 • Kommunikation - bl.a. information til byggesagens forskellige faggrupper
 • Byggejura - herunder udbudsmateriale
 • Virksomhedsdrift
 • Planlægning og processer
 • Management som omfatter budgettering, årsregnskab, prioritering af tid og praktisk forhandling
 • Ressourcestyring/fagtilsyn som omfatter planlægning af en fagentreprise

På den valgfri del af uddannelsen kan du vælge én af følgende studieretninger: forretningsudvikling, bæredygtighed eller entrepriseledelse. Her har du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne inden for en af uddannelsens emneområder.

I praktikperioden er du tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder. Det er muligt, at gennemføre praktikforløbet i udlandet, lige som du kan vælge at følge undervisningen på 3. semester i udlandet.

Den sidste del af uddannelsen består af et afgangsprojekt, hvor du skal demonstrere dine evner til at sammenkæde teori og virkelighed på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Uddannelsen giver dig titlen Byggekoordinator.

Undervisningen foregår som almindelig undervisning i faglige emner og temaer og indeholder selvstændige opgaveløsninger og projektarbejde. Der vil i projektarbejdet være et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Uddannelsen udbydes af erhvervsakademier i København, Aarhus, Odense, Sønderborg, Herning og Esbjerg.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Emnet for eksamensprojektet formulerer du selv i samråd med skolen og virksomheden.

Værd at vide

Du kan læse akademiuddannelsen i byggekoordination på deltid.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Erhvervsuddannelse som anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, bygningsmaler, ejendomsservicetekniker, elektriker, individuel EUD- bygge og anlæg, glarmester, maskinsnedker, murer, skorstensfejer, snedker, stenhugger, stukkatør, tagdækker, teknisk designer, teknisk isolatør, træfagenes byggeuddannelse eller vvs-energiuddannelsen
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder kan også have vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AO 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)3,32,6
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 5

Jeanette Lindhardt er 44 år og uddannet teknisk assistent. Hun er ansat i entreprenørfirmaet NCC...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.