interview med byggesagsbehandler i en kommune
Artikel

Byggesagsbehandler i kommune

Dennis Krøjmand Berg, 34 år, har næsten altid vidst, at han ville beskæftige sig med byggeri. Derfor valgte han også byggelinjen på HTX, da han skulle i gang med sin første ungdomsuddannelse.

Han er uddannet bygningsingeniør og ansat i Viborg Kommune til at behandle byggesager for teknisk forvaltning.

Stadig under uddannelse

Under sin studiepraktik på et halvt år, var Dennis hos’ Dansk Stålkonstruktion’ i Hobro, hvor han varetog projektlederopgaver på mindre projekter.

Efter han blev færdig med sin uddannelse, blev han gennem samme firma tilbudt at komme til Tyskland og arbejde i tre måneder. Her var han projektleder på et stort byggeri.

”Jeg har også arbejdet som projektleder i et andet firma, hvor jeg havde alle kasketter på. Der sad jeg selv og tegnede, sendte tingene i udbud, hentede priser hjem, entrerede med håndværkerne og styrede byggeriet på byggepladsen. Der var jeg bygherrens mand.”

Arbejdet som byggesagsbehandler i Viborg Kommune startede for lidt over fem år siden. Det sidste halvandet år har Dennis tillige besiddet jobbet som fagkoordinator for byggesagsgruppen. ”Det betyder, at jeg selv fordeler opgaverne,” siger han med et smil.

”Jeg har ikke videreuddannelsen som byggesagsbehandler, selvom jeg har arbejdet som sådan i temmelig lang tid,” griner Dennis. Men til foråret bliver han færdig med de to sidste moduler på byggesagsbehandleruddannelsen.

Tage stilling til lovligheden

Dennis arbejder meget med enfamilieshuse.
Dennis arbejder meget med enfamilieshuse.

I forhold til en hel byggeproces, så er en byggetilladelse en utroligt begrænset del. Det betyder, at byggesagsbehandlerne ofte har mange sager kørende på samme tid. Der kan være helt op til 100 sager, som de på forskellige stadier er involverede i.

”Som regel er det sådan at jeg op ad formiddagen tager hul på den egentlige sagsbehandling. Det kræver, at man kigger på sagen og laver sine vurderinger på baggrund af de tegninger, som hører til sagen.

I jobbet som byggesagsbehandler er det også nødvendigt at holde møder med de forskellige bygherrer eller rådgivere. Mange af de beslutninger, som bliver taget hos dem, kan relatere sig til sagsbehandlingen.

”Det at være byggesagsbehandler er faktisk en myndighedsfunktion, som betyder, at vi skal sørge for, at der er nogle regler, der bliver overholdt i forbindelse med byggeri. Derfor har vi et ret godt kendskab til Byggeloven og Planloven.”

Gør folk tilfredse

Byggesagsbehandling fokuserer mere på vejledning end tidligere.
Byggesagsbehandling fokuserer mere på vejledning end tidligere.

”Man har kontakt med en masse forskellige mennesker. Mange af de familier, som henvender sig med deres drømmehus, kan jeg hjælpe i mål. Det er da en stor tilfredsstillelse.”

I jobbet som sagsbehandler er der kommet mere fokus på at hjælpe borgere med nye konstruktive løsninger og vejledning, så de går fra byggekontoret med en god følelse. Det betyder også, at byggesagsbehandlerne er mere med i processen, helt fra den enkelte borger kommer ind ad døren og fortæller om sit husprojekt eller nye carport.

Opgaver indadtil

Dennis skal gøre sin videreuddannelse som sagsbehandler færdig i løbet af foråret, men har lige nu ingen planer om andre uddannelser.

”Da vi stadig er en ny kommune, ligger der nogle opgaver inden for organisationen, som skal fordeles. Samtidig er der nogle afklaringer om fremtidigt samarbejde de forskellige afdelinger imellem."

På det personlige plan er Dennis opsat på at dygtiggøre sig inden for sin egen stilling – at være up to date med udviklingen på byggeområdet og fremme det gode samarbejde/den gode sparring, der både er indbyrdes på byggesagskontoret og med bygherrerne.

Siden sidst

Dennis arbejder efter et job som afdelingsleder i Viborg Kommune i dag (2018) som vvs- og ventilationsingeniør samt tilsynsførende på el-arbejder i det rådgivende ingeniør- og arkitektfirma Sweco.

Se oversigt over flere interview.