Bacheloruddannelse i byggeri
Bacheloruddannelse

Byggeri

Uddannelsen i byggeri handler om bygningsdesign og projektering af konstruktioner og infrastrukturelle bygværker.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i byggeri
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du, hvordan man skaber helhedsorienterede og bæredygtige bygninger og infrastrukturelle anlæg.

Du arbejder med bygningsdesign og byggeteknologi, bl.a. med fokus på konstruktionsdesign, arkitektur, indeklima, bæredygtighed, infrastruktur og geoteknik.

Med en bachelor i byggeri kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende typisk få ansættelse hos rådgivende ingeniører, entreprenørvirksomheder, materialeproducenter eller forvaltninger.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Moderne byggeri er et tværfagligt teknologisk knudepunkt, og med uddannelsen i byggeri får du kvalifikationer til - med en videnskabelig tilgang - at videreudvikle byggeri ved hjælp af den nyeste teknologi.

Uddannelsen giver dig en teoretisk, ingeniørfaglig baggrund med mulighed for at præge din uddannelse i den retning, du finder mest interessant inden for byggeteknologi og bygningsdesign. Du kommer til at beherske matematiske, videnskabelige og teknologiske kernediscipliner inden for byggeri såvel som tværfaglige kompetencer og samarbejde.

Studieretninger

Du har mulighed for at præge din uddannelse efter dit valg af en af specialiseringerne:

 • Bygningskonstruktion
 • Bygningsdesign

Du lærer selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger og skabe byggerier, der integrerer teknologi med æstetik.

Du kvalificerer dig hermed til at imødekomme samfundets efterspørgsel på viden om design af bæredygtige og funktionelle bygninger med iboende arkitektoniske kvaliteter.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (byggeri). Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Civil and Architectural Engineering).

Undervisning

Undervisningen kombinerer klasse- og holdundervisning, teoretiske øvelser, ekskursioner, samt laboratorie- og projektarbejde. Sammensætningen af aktiviteterne sikrer nært samspil mellem teori og praksis.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

I kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7.2AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i byggeri kan du læse videre på følgende kandidatuddannelse:

Byggeri

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine fremtidige jobmuligheder ligger inden for rådgivende ingeniørfirmaer, i arkitektvirksomheder, hos materialeproducenter samt i forsknings- og vidensinstitutioner og ved offentlige myndigheder.

Her vil du kunne arbejde som eksempelvis specialist inden for geoteknik, design af stål-, træ eller betonkonstruktioner eller med design af moderne, højteknologiske lavenergibygninger.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information