Bacheloruddannelse i byggeri
Bacheloruddannelse

Byggeri

Uddannelsen i byggeri handler om bygningsdesign og projektering af konstruktioner og infrastrukturelle bygværker.

Fakta

Navn:
Byggeri
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du, hvordan man skaber helhedsorienterede og bæredygtige bygninger og infrastrukturelle anlæg.

Du arbejder med bygningsdesign og byggeteknologi, bl.a. med fokus på konstruktionsdesign, arkitektur, indeklima, bæredygtighed, infrastruktur og geoteknik.

Med en bachelor i byggeri kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende typisk få ansættelse hos rådgivende ingeniører, entreprenørvirksomheder, materialeproducenter eller forvaltninger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Moderne byggeri er et tværfagligt teknologisk knudepunkt, og med uddannelsen i byggeri får du kvalifikationer til - med en videnskabelig tilgang - at videreudvikle byggeri ved hjælp af den nyeste teknologi.

Uddannelsen giver dig en teoretisk, ingeniørfaglig baggrund med mulighed for at præge din uddannelse i den retning, du finder mest interessant inden for byggeteknologi og bygningsdesign. Du kommer til at beherske matematiske, videnskabelige og teknologiske kernediscipliner inden for byggeri såvel som tværfaglige kompetencer og samarbejde.

Studieretninger

Du har mulighed for at præge din uddannelse i en retning efter dit eget valg:

 • Bygningskonstruktion: Hvis du fokuserer på bygningskonstruktion, kommer du til at designe og projektere bygningskonstruktioner og infrastrukturelle anlæg såsom højhuse, broer, dæmninger, dybe kældre, tunneller, vindmøller, og andre bygværker.
 • Bygningsdesign: Hvis du fokuserer på bygningsdesign, kommer du til at designe fremtidens bygninger med innovative bærende konstruktioner – fx kontorbygninger, hospitaler og skoler – for at opnå et sundt og komfortabelt indeklima med et minimalt ressourceforbrug.

Du lærer selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger og skabe byggerier, der integrerer teknologi med æstetik. Du kvalificerer dig hermed til at imødekomme samfundets efterspørgsel på viden om design af bæredygtige og funktionelle bygninger med iboende arkitektoniske kvaliteter.

Undervisningsform

Undervisningen kombinerer klasse- og holdundervisning, teoretiske øvelser, ekskursioner, samt laboratorie- og projektarbejde. Sammensætningen af aktiviteterne sikrer nært samspil mellem teori og praksis.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (byggeri). Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Civil and Architectural Engineering).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet

 • Gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A.
 • Hvis du ikke opfylder eller ikke forventer at opfylde ovenstående, kan du søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder byggeri som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse (civilingeniør) i byggeri.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i byggeri kan du læse videre på kandidatuddannelsen i byggeri.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine fremtidige jobmuligheder ligger inden for rådgivende ingeniørfirmaer, i arkitektvirksomheder, hos materialeproducenter samt i forsknings- og vidensinstitutioner og ved offentlige myndigheder. Her vil du kunne arbejde som eksempelvis specialist inden for geoteknik, design af stål-, træ eller betonkonstruktioner eller med design af moderne, højteknologiske lavenergibygninger.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information