Civilingeniør i byggeri
Kandidatuddannelse

Byggeri

Kandidatuddannelsen i byggeri foregår på engelsk og bygger videre på en bacheloruddannelse i byggeri eller bygningsdesign.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i byggeri
Andre betegnelser:
Civil and Architectural Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen kvalificerer dig til at løse tekniske og designmæssige problemer omkring bygningsværker og -komponenter i samarbejde med arkitekter og designere. Du lærer at håndtere de stigende krav til byggeri inden for dit specialeområde, fx energi og indeklima, bærende konstruktioner geoteknik eller byggeledelse.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde job i virksomheder som fx rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer og i bygningselementindustrien. Derudover vil du kunne arbejde i kommuner eller offentlige styrelser samt på uddannelsesinstitutioner. Du kan løse opgaver inden for design, modellering, test, udvikling og styring.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen handler om konstruktion af bygninger og bygningsdele. Du får detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for byggeri, og du lærer at planlægge, lede og gennemføre projekter.

Uddannelsens første del omfatter en række grundkurser, der er fælles for alle uddannelsens specialiseringer samt kurser, der retter sig mod den enkelte specialisering. Centrale fag på uddannelsen er anvendt matematik og fysik.

Du kan specialisere dig inden for:

  • Bærende konstruktioner
  • Integreret energidesign
  • Construction Management
  • Tektonisk bygningsdesign

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og projektorienteret arbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science in Civil and Architectural Engineering.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder uddannelsen civilingeniør i byggeri som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i byggeri.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i i byggeri kan give adgang til uddannelsen.

Du kan desuden, hvis særlige forudsætninger opfyldes, søge om adgang til uddannelsen med følgende uddannelser:

  • Diplomingeniør - bygning (professionsbachelor)
  • Diplomingeniør - bygningsdesign (professionsbachelorr)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bachelor- eller professionsbacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder med projekteringsopgaver med fokus både på design, modellering, test, udvikling og styring.

Du vil bl.a. kunne arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ejendomsselskaber og i bygningselementindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og arkitektarbejde, design og planlægning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.