Bacheloruddannelse

Bæredygtige byggeprocesser

Uddannelsen giver dig en profil som bygningsingeniør med speciale i bæredygtigt byggeri.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bæredygtige byggeprocesser
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på bæredygtighed i byggeriet ud fra emnerne miljø, økonomi og det sociale aspekt. Du får viden om byggeteknik, brugen af bygninger og styring af byggeprocesser på tværs af fagligheder.

Med en bacheloruddannelse i byggeri og anlæg kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

Du vil efterfølgende have jobmuligheder i arkitekt-, ingeniør- og entreprenørvirksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På bacheloruddannelsen lærer du at arbejde tværfagligt med bæredygtighed i alle byggeriets faser og samarbejde med alle relevante aktører i byggeriet.

Emner

Du får viden om byggeteknik, herunder bl.a. energi, indeklima, installationer, materialer og konstruktioner, samt brug af bygninger, herunder drift, brugeradfærd og livet i bygningerne.

Du lærer desuden at koordinere og lede byggeprocesser på tværs af fagligheder.

Kurser

Uddannelsen omfatter blandt andet følgende kurser:

 • Matematik
 • Analyse og måling af indeklima
 • Konstruktioner og materialer
 • Livscyklusvurderinger og materialer
 • Totaløkonomi og beslutningsprocesser
 • Ventilationsteknik
 • Varme- og køleteknik

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på Aalborg Universitet i København.

Læs om

Uddannelsen bæredygtige byggeprocesser på Aalborg Universitet (aau.dk)

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
København SV (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i bæredygtige byggeprocesser kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer eller kommuners tekniske forvaltninger.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Ingeniørarbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information