Bacheloruddannelse

Bæredygtige byggeprocesser

Uddannelsen giver dig en profil som bygningsingeniør med speciale i bæredygtigt byggeri.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bæredygtige byggeprocesser
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på bæredygtighed i byggeriet ud fra emnerne miljø, økonomi og det sociale aspekt. Du får viden om byggeteknik, brugen af bygninger og styring af byggeprocesser på tværs af fagligheder.

Med en bacheloruddannelse i byggeri og anlæg kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

Du vil efterfølgende have jobmuligheder i arkitekt-, ingeniør- og entreprenørvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På bacheloruddannelsen lærer du at arbejde tværfagligt med bæredygtighed i alle byggeriets faser og samarbejde med alle relevante aktører i byggeriet.

Emner

Du får viden om byggeteknik, herunder bl.a. energi, indeklima, installationer, materialer og konstruktioner, samt brug af bygninger, herunder drift, brugeradfærd og livet i bygningerne.

Du lærer desuden at koordinere og lede byggeprocesser på tværs af fagligheder.

Kurser

Uddannelsen omfatter blandt andet følgende kurser:

 • Matematik
 • Analyse og måling af indeklima
 • Konstruktioner og materialer
 • Livscyklusvurderinger og materialer
 • Totaløkonomi og beslutningsprocesser
 • Ventilationsteknik
 • Varme- og køleteknik

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på Aalborg Universitet i København.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
København SV (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i bæredygtige byggeprocesser kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer eller kommuners tekniske forvaltninger.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information