civilingeniør i bæredygtig bygningsdesign
Bacheloruddannelse

Bygningsdesign

På bacheloruddannelsen i bygningsdesign lærer du om, hvordan bygninger udformes med mindst mulig energi- og ressourceforbrug.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bygningsdesign
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du beskæftiger dig med design af fremtidens bæredygtige bygninger og udvikling af nye komponenter og systemer til bygninger. Der er fokus på design, energi, konstruktion og bæredygtighed.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. byggebranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i bygningsdesign fokuserer på selve udformningen af bygninger samt på de komponenter og systemer til bygninger, der gør, at den bærende konstruktion, klimaskærm og tekniske installationer resulterer i mindst mulig ressourceforbrug og miljøbelastning. Disse mål skal opfyldes samtidig med, at bygningerne bliver udformet som en arkitektonisk helhed.

I løbet af uddannelsen bliver du undervist i naturvidenskabelige og teknologiske fag samt i designmetoder. De teknologiske fag har fokus på energi, konstruktion og bæredygtighed.

Emner

Du undervises i bl.a. følgende emner:

 • Energi og indeklima, der handler om at udforme bygningens klimaskærm og tekniske installationer, så man får et godt indeklima med mindst muligt energiforbrug til opvarmning, køling, ventilation og belysning
 • Konstruktion, hvor du lærer om, hvordan man udformer bygningens bærende konstruktioner på forsvarlig vis med mindst mulig ressourceforbrug
 • Livscyklusvurderinger, der handler om at se på ressourceforbrug og miljøpåvirkninger i hele bygningens levetid fra den bygges til den rives ned
 • CAD og 3D-modellering, som handler om at kommunikere de udformede løsninger grafisk og via digitale bygningsmodeller (BIM) mellem forskellige beregnings- og simuleringsværktøjer

Herudover får du også undervisning i designteori og formgivning.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Architectural Engineering).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Danmarks Tekniske Universitet

 • Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder bygningsdesign som en 3-årig bacheloruddannelse.

DTU udbyder også en kandidatuddannelse i bygningsdesign.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)8,46,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i bygningsdesign kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i bygningsdesign.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder inden for byggesektoren og i rådgivningsvirksomheder i samme branche.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og arkitektarbejde, design og planlægning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information