civilingeniør i bygningsdesign
Kandidatuddannelse

Bygningsdesign

Kandidatuddannelsen i arkitektur, byggeri eller bygningsdesign foregår på engelsk og kombinerer det ingeniørfaglige område med design og arkitektur.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i arkitektur, Teknisk videnskab (civilingeniør) i bygningsdesign
Andre betegnelser:
Architecture
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at skabe bygningskomponenter under hensyn til arkitekturen og det omgivende miljø og får en stor viden om fysiske principper og om konstruktioners måde at virke på. Du lærer også om planlægning og konstruktiv formgivning og design.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde job i såvel private som offentlige virksomheder. Det kan være hos arkitekter, rådgivende ingeniører, bygherrerådgivere, entreprenører, i bygningselementindustrien eller offentlige forvaltninger og forskningsinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen handler om arkitektur, design og konstruktion af bygninger og bygningsdele. Du får bl.a. indsigt i arkitektonisk konceptudvikling, projektmodning, planlægning og projektering af bygninger samt konstruktiv formgivning.

Du lærer også om design af bærende konstruktioner, herunder beton- og stålkonstruktioner, og vil få viden om tektonik, der handler om, hvordan man sammenføjer forskellige materialer.

Du lærer at se det hele i en integreret sammenhæng, herunder både formsprog, bærende konstruktioner, indeklima, lys- og lydforhold samt bygningsøkonomi.

Specialiseringer

Du har mulighed for at vælge mellem flere specialiseringer inden for bl.a. bærende konstruktionsdesign, indeklima og energi eller energidesign, afhængigt af uddannelsessted.

Der kan også være en række valgfrie kurser inden for emner som fx glaskonstruktioner, jordskælv, lette konstruktioner, facader, akustik, belysning, byggeledelse og byplanlægning.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.eller cand.tech. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Architectural Engineering (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København og i Aalborg.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder bygningsdesign som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan specialisere dig inden for:

  • Energidesign
  • Konstruktionsdesign
  • Arkitekturdesign

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i bygningsdesign.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i byggeteknologi eller bygningsdesign fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU hedder uddannelsen Architecture og udbydes som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i arkitektur og design.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Arkitektur og design (bachelor)
  • Bygningsdesign (bachelor)
  • Bygningsdesign (diplomingeniør)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder med projekteringsopgaver med fokus både på design og konstruktion.

Du vil bl.a. kunne arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer, entreprenørvirksomheder, produktionsvirksomheder eller ved den offentlige forvaltning i stat og kommuner, lige som du vil kunne søge ansættelse på forskningsinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og arkitektarbejde, design og planlægning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information