civilingeniør i bygningsdesign
Kandidatuddannelse

Bygningsdesign

Kandidatuddannelsen i arkitektur, byggeri eller bygningsdesign foregår på engelsk og kombinerer det ingeniørfaglige område med design og arkitektur.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i arkitektur, Teknisk videnskab (civilingeniør) i bygningsdesign
Andre betegnelser:
Master of Science (MSc) in Engineering (Architecture)
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at skabe bygningskomponenter under hensyn til arkitekturen og det omgivende miljø og får en stor viden om fysiske principper og om konstruktioners måde at virke på.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde job i såvel private som offentlige virksomheder. Det kan fx være hos arkitekter, rådgivende ingeniører, bygherrerådgivere, entreprenører eller offentlige forvaltninger.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen handler om arkitektur, design og konstruktion af bygninger og bygningsdele. Du får bl.a. indsigt i arkitektonisk konceptudvikling, projektmodning, planlægning og projektering af bygninger samt konstruktiv formgivning.

Du lærer også om design af bærende konstruktioner, herunder beton- og stålkonstruktioner, og vil få viden om tektonik, der handler om, hvordan man sammenføjer forskellige materialer.

Specialiseringer

Du har mulighed for at vælge mellem flere specialiseringer inden for bl.a. bærende konstruktionsdesign, indeklima og energi eller energidesign, afhængigt af uddannelsessted.

Der kan også være en række valgfrie kurser inden for emner som fx glaskonstruktioner, jordskælv, lette konstruktioner, facader, akustik, belysning, byggeledelse og byplanlægning.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.eller cand.tech. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Architectural Engineering (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København og i Aalborg.

Læs om

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i bygningsdesign, og AAU udbyder en bacheloruddannelse i arkitektur og design.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder med projekteringsopgaver med fokus både på design, arkitektur og konstruktion.

Du vil bl.a. kunne arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer, entreprenørvirksomheder, produktionsvirksomheder eller ved den offentlige forvaltning i stat og kommuner, og du vil kunne søge ansættelse på forskningsinstitutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information