Studerende tjekker en maskine
Kandidatuddannelse

Mechanical Engineering

På kandidatuddannelsen lærer du at designe, udvikle og realisere nye produkter og produktionssystemer.

Fakta

Navn:
Mechanical Engineering
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Mekanik og produktion
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere problemstillinger inden for maskinkomponenter, mekaniske systemer og/eller produktionsudstyr og –systemer.

Du lærer også at designe nye løsninger inden for disse felter og at arbejde sammen med industrielle virksomheder om udvikling, indførelse og anvendelse af ny og avanceret teknologi. 

Som færdiguddannet kandidat kan du finde jobmuligheder i industrielle produktionsvirksomheder, hvor du kan deltage i den tekniske udvikling og arbejde som leder af udviklingsprojekter.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du indsigt i metoder og værktøjer, der kan hjælpe dig til at få et overblik over komplekse problemstillinger. Det kan fx være værktøjer til analyse af en produktion eller et produkt fra dets begyndelse til dets færdiggørelse.

Specialiseringer

Du skal vælge et af uddannelsens tre specialiseringer:

  • Design of Mechanical Systems
  • Electro-Mechanical System Design
  • Manufacturing Technology

Design og Mechanical Systems

På denne specialisering får du indsigt i mekanisk systemdesign, produktudvikling, modellering og analyse af mekaniske systemer samt materialeteknologi, produktionsteknologi, strukturel mekanik og design af letvægtsstrukturer.

Du lærer at løse komplicerede tekniske problemer ved brug af avanceret matematisk og videnskabelig og teknologisk viden, bl.a. at dimensionere maskinkonstruktioner til forsøgsteknik.

Electro-Mechanical System Design

Denne specialisering kombinerer fagområdet maskinkonstruktion med elektroteknik, styring og regulering. Du lærer at designe og styre komplicerede, intelligente elektromekaniske produkter og elektromekaniske systemer. Det kan fx være til kraner og robotter.

Du får endvidere indsigt i teorier om styring og regulering og kommer også til at arbejde med programmering af mikroprocessorer og implementering af avancerede reguleringsalgoritmer.

Manufacturing Technology

Denne specialisering giver dig indsigt i metoder og værktøjer, der kan hjælpe dig til at få et overblik over komplekse problemstillinger. Det kan fx være værktøjer til analyse af en produktion eller et produkt fra dets begyndelse til dets færdiggørelse.

Du kan vælge at fordybe dig inden for fx virtuel produkt- og procesudvikling, materiale- og procesteknologi eller styring og robotteknologi.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Mechanical Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde, der ofte foregår som gruppearbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik

På 3. semester har du mulighed for at komme i praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet eller at komme på et studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Mechanical Engineering foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med kandidatuddannelsen har du mulighed for job i industrielle produktionsvirksomheder, hvor du kan deltage i den tekniske udvikling og arbejde som leder af udviklingsprojekter.

Du kan også finde arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer eller konsulentfirmaer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information