civilingeniør i design af mekaniske systemer
Kandidatuddannelse

Mechanical Engineering

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du at designe, udvikle og realisere nye produkter og produktionssystemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Mechanical Engineering
Andre betegnelser:
Mekanik og produktion
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere problemstillinger inden for maskinkomponenter, mekaniske systemer og/eller produktionsudstyr og –systemer. Du lærer også at designe nye løsninger inden for disse felter og at arbejde sammen med industrielle virksomheder om udvikling, indførelse og anvendelse af ny og avanceret teknologi. 

Som færdiguddannet kandidat kan du finde jobmuligheder i industrielle produktionsvirksomheder, hvor du kan deltage i den tekniske udvikling og arbejde som leder af udviklingsprojekter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du indsigt i metoder og værktøjer, der kan hjælpe dig til at få et overblik over komplekse problemstillinger. Det kan fx være værktøjer til analyse af en produktion eller et produkt fra dets begyndelse til dets færdiggørelse.

Specialiseringer

Du skal vælge et af uddannelsens tre specialiseringer:

 • Design of Mechanical Systems
 • Electro-Mechanical System Design
 • Manufacturing Technology

Design og Mechanical Systems

På denne specialisering får du indsigt i mekanisk systemdesign, produktudvikling, modellering og analyse af mekaniske systemer samt materialeteknologi, produktionsteknologi, strukturel mekanik og design af letvægtsstrukturer.

Du lærer at løse komplicerede tekniske problemer ved brug af avanceret matematisk og videnskabelig og teknologisk viden, bl.a. at dimensionere maskinkonstruktioner til forsøgsteknik.

Electro-Mechanical System Design

Denne specialisering kombinerer fagområdet maskinkonstruktion med elektroteknik, styring og regulering. Du lærer at designe og styre komplicerede, intelligente elektromekaniske produkter og elektromekaniske systemer. Det kan fx være til kraner og robotter.

Du får endvidere indsigt i teorier om styring og regulering og kommer også til at arbejde med programmering af mikroprocessorer og implementering af avancerede reguleringsalgoritmer.

Manufacturing Technology

Denne specialisering giver dig indsigt i metoder og værktøjer, der kan hjælpe dig til at få et overblik over komplekse problemstillinger. Det kan fx være værktøjer til analyse af en produktion eller et produkt fra dets begyndelse til dets færdiggørelse.

Du kan vælge at fordybe dig inden for fx virtuel produkt- og procesudvikling, materiale- og procesteknologi eller styring og robotteknologi.

Praktik

I 3. semester har du mulighed for at komme i praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet eller at komme på et studieophold i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde, der ofte foregår som gruppearbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Mechanical Engineering).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Mechanical Engineering som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen, uanset hvilken specialisering du vælger:

 • Maskin og produktion (bachelor, AAU Aalborg)
 • Maskinteknik (diplomingeniør, AAU Aalborg)
 • Maskinteknik (diplomingeniør, AAU Esbjerg)
 • Mechanical Engineering (DTU)

Specialisering i Design of Mechanical Systems 

Følgende uddannelser giver også adgang:

 • Byggeri og anlæg (bachelor, AAU Aalborg)
 • Bygge- og anlægskonstruktion (bachelor, AAU Esbjerg)
 • Byggeri og anlæg (diplomingeniør, AAU Aalborg og AAU Esbjerg)

Specialisering i Manufacturing Technology

Følgende uddannelse giver også adgang:

 • Robotics (bachelor, AAU Aalborg)

For alle tre specialiseringer kræves desuden engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med kandidatuddannelsen har du mulighed for job i industrielle produktionsvirksomheder, hvor du kan deltage i den tekniske udvikling og arbejde som leder af udviklingsprojekter.

Du kan også finde arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer eller konsulentfirmaer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information