Trafikprop og kø
Kandidatuddannelse

Veje og trafik

Kandidatuddannelsen handler om planlægning og projektering af veje og trafiksystemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i veje og trafik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får undervisning i moderne trafikteknik, trafiksimulering og modeldannelse, og du lærer bl.a. at designe trafiksikre løsninger og inddrage informatik i reguleringen af trafikken.

Som færdiguddannet civilingeniør i veje og trafik vil du fx kunne arbejde i kommunernes vejafdelinger, regionale trafikselskaber eller i rådgivende ingeniørfirmaer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen arbejder du med udformning af samfundets trafiksystemer med særlig fokus på veje, hvor du lærer at skabe optimale løsninger for bilister, cyklister og den kollektive trafik.

Du får viden om planlægning, realisering og styring af komplekse teknologiske systemer og bliver i stand til at inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer.

Emner

Du får undervisning i følgende emner:

  • Trafikken og dens konsekvenser, herunder trafikplanlægning, trafikteknik og fysisk planlægning, transport- og mobilitetsplanlægning
  • Bytrafik, herunder planlægning af trafiksystemer i større byer, trafikregulering og beregning af fremtidige trafikmængder
  • Vej- og trafikanalyse, som tager udgangspunkt i et aktuelt emne som fx plan for transportens CO2-udslip eller en plan for trafiksikkerhed

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for praktik eller udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i veje og trafik foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig typisk jobmuligheder i kommunale vejafdelinger, i statslige vej- og trafikinstitutioner, i regionale trafikselskaber eller i rådgivende ingeniørfirmaer.

Drift, vedligehold og anlæg 

Du vil kunne arbejde med den løbende drift og vedligehold, med ombygning og med forvaltning af vejene i forhold til lovgivningen.

Derudover vil du kunne arbejde med anlægning af nye veje og ændringer af eksisterende veje og pladser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information