civilingeniør i veje og trafik
Kandidatuddannelse

Veje og trafik

Kandidatuddannelsen handler om planlægning og projektering af veje og trafiksystemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i veje og trafik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får undervisning i moderne trafikteknik, trafiksimulering og modeldannelse, og du lærer bl.a. at designe trafiksikre løsninger og inddrage informatik i reguleringen af trafikken.

Som færdiguddannet civilingeniør i veje og trafik vil du fx kunne arbejde i kommunernes vejafdelinger, regionale trafikselskaber eller i rådgivende ingeniørfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med udformning af samfundets trafiksystemer med særlig fokus på veje, hvor du lærer at skabe optimale løsninger for bilister, cyklister og den kollektive trafik.

Du får viden om planlægning, realisering og styring af komplekse teknologiske systemer og bliver i stand til at inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer.

Emner

Der undervises i følgende emner:

  • Trafikken og dens konsekvenser, herunder trafikplanlægning, trafikteknik og fysisk planlægning, transport- og mobilitetsplanlægning
  • Bytrafik, herunder planlægning af trafiksystemer i større byer, trafikregulering og beregning af fremtidige trafikmængder
  • Vej- og trafikanalyse, som tager udgangspunkt i et aktuelt emne som fx plan for transportens CO2-udslip eller en plan for trafiksikkerhed

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i grupper. Der er mulighed for praktik/udlandsophold.

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder veje og trafik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Bachelor i byggeri og anlæg (AAU)
  • Bachelor i byggeteknologi (DTU)
  • Diplomingeniør – bygning (AU, SDU, UC Horsens)
  • Diplomingeniør i byggeri og anlæg (AAU)
  • Diplomingeniør i arktisk teknologi (DTU)
  • Diplomingeniør i trafik og transport (DTU)

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig typisk jobmuligheder i kommunale vejafdelinger, i statslige vej- og trafikinstitutioner, i regionale trafikselskaber eller i rådgivende ingeniørfirmaer.

Du vil kunne arbejde med den løbende drift og vedligehold, med ombygning og med forvaltning af vejene i forhold til lovgivningen. Derudover vil du kunne arbejde med anlægning af nye veje og ændringer af eksisterende veje og pladser.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information