civilingeniør i industrielt design
Kandidatuddannelse

Industrielt design

Kandidatuddannelsen i industrielt design foregår på engelsk og giver dig kompetencer til at indgå i en designproces fra ide til færdigt produkt.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i industrielt design eller cand.tech. i industrielt design
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden og forståelse for produktdesign, og du arbejder med strategiske og forretningsmæssige udfordringer, hvor en designtilgang i produktudvikling kan give værdi for virksomheder og organisationer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i virksomheder inden for mange forskellige brancher, der har relation til produktudvikling, fysiske og digitale produkter. Du vil også kunne starte egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i industrielt design arbejder du med konceptdesign, konstruktion og produktudvikling.

Du lærer om avancerede designudviklingsprocesser og får viden om designbaseret innovation, produktudvikling og formgivning. Alt sammen med udgangspunkt i relevante problemstillinger og strategiske eller forretningsmæssige udfordringer for virksomheder.

Indhold

Undervisningen omfatter emner som bl.a.:

  • Produktion og økonomi
  • Teknologi og form
  • Avanceret integreret design

Industrial Design kan læses som cand.polyt. (civilingeniør) eller cand.tech. Cand.tech. er for dig, der har en anden relevant bachelorgrad end en bachelor i Arkitektur og Design.

Praktik

Der er mulighed for praktikophold i Danmark eller i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem individuelle kursusopgaver, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk. Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. eller cand.tech. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Industrial Design.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder industrielt design (cand.tech. eller cand.polyt.) som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i arkitektur og design.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen (cand.tech.) på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen (cand.polyt.) på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav - cand.tech. i industrielt design

For at blive optaget på kandidatuddannelsen (cand.tech.) i industrielt design skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Arkitektur og design med specialisering i industrielt design (AAU)
  • Design og innovation (DTU)
  • Diplomingeniør - integreret design (SDU)

Du skal desuden have engelskkundskaber, der svarer til mindst engelsk på B-niveau.

Adgangskrav - civilingeniør (cand.polyt.) i industrielt design

For at blive optaget på kandidatuddannelsen, civilingeniør (cand.polyt.) i industrielt design skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Arkitektur og design (AAU) med specialisering i industrielt design
  • Design og innovation (DTU)
  • Diplomingeniør - integreret design (SDU)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder inden for forskellige brancher i relation til fx oplevelsesdesign og servicedesign. Du vil også kunne starte egen virksomhed.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og arkitektarbejde, design og planlægning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information