civilingeniør i industrielt design
Kandidatuddannelse

Industrielt design

Kandidatuddannelsen i industrielt design foregår på engelsk og giver dig kompetencer til at indgå i en designproces fra ide til færdigt produkt.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i industrielt design
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden og forståelse for produktdesign, og du arbejder med strategiske og forretningsmæssige udfordringer, hvor en designtilgang i produktudvikling kan give værdi for virksomheder og organisationer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i virksomheder inden for mange forskellige brancher, der har relation til produktudvikling, fysiske og digitale produkter. Du vil også kunne starte egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i industrielt design arbejder du med konceptdesign, konstruktion og produktudvikling.

Du lærer om avancerede designudviklingsprocesser og får viden om designbaseret innovation, produktudvikling og formgivning. Alt sammen med udgangspunkt i relevante problemstillinger og strategiske eller forretningsmæssige udfordringer for virksomheder.

Emner

Undervisningen omfatter emner som bl.a.:

  • Produktion og økonomi
  • Teknologi og form
  • Avanceret integreret design

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Industrial Design).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem individuelle kursusopgaver, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik

Der er mulighed for praktikophold i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

AAU udbyder også en bacheloruddannelse inden for arkitektur og design. Læs mere i UG-artiklen Arkitektur og design.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder inden for forskellige brancher i relation til fx oplevelsesdesign og servicedesign.

Du vil også kunne starte egen virksomhed.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information