Industriel 3D-print
Professionsbacheloruddannelse

Industriel 3D-print

Uddannelsen, der er en overbygningsuddannelse, giver dig kompetencer til at arbejde med design og udvikling af industriel 3D-print.

Fakta

Navn:
Industriel 3D-print
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere, designe og konstruere 3D-print, som bruges i industriel sammenhæng.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde kreativt og innovativt. Du vil kunne vurdere problemstillinger inden for industriel 3D-print samt begrunde og vælge velegnet materialetype og printteknologi.

Som færdiguddannet kan du fx søge job i virksomheder, som beskæftiger sig med rådgivning eller fremstilling af 3D-produkter. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen arbejder du med metoder og redskaber inden for industriel 3D-print, der knytter sig til beskæftigelse inden for området.

Du lærer at bruge relevante softwareprogrammer, og du vil kunne anvende designtænkningsmetoder og rådgive i udviklingen af 3D-produkter og -komponenter. Du får også viden om fx prototyping, tooling og (serie)produktion.

Opbygning

Industriel 3D-print er en overbygningsuddannelse, der varer 1½ år.

Du får undervisning inden for følgende emner:

  • Teknologi, materialer og design
  • Forretningsudvikling og anvendelsesdomæner

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i Industriel 3D-print. Den engelske titel er Bachelor of Industrial Additive Manufacturing.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde. 

Praktik

Der indgår praktikforløb i uddannelsen.

Eksamen

Alle moduler afsluttes med en eksamen. Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

Realkompetencevurdering

Du kan også få foretaget en realkompetencevurdering på baggrund af en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse.

Kontakt uddannelsesstedet for at høre mere.

Optagelse

Du kan finde ansøgningsskema og læse mere om ansøgning og frister på uddannelsesstedets hjemmeside.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. 

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Kolding.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde bredt med opgaver inden for udvikling- og designprocesser.

Du kan søge job i fx interne udviklingsafdelinger, i virksomheder af alle størrelser eller i konsulentfirmaer, som beskæftiger sig med rådgivning eller fremstilling af 3D-produkter. 

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en relevant masteruddannelse. Læs mere om masteruddannelser.

Optagelse sker efter en individuel bedømmelse.

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 457 af 19. april 2022.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 36 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information