Professionsbacheloruddannelse

Sport Management

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, som giver dig kompetencer til at arbejde med marketing, ledelse, økonomi og forretningsudvikling indenfor sport-, event- og fritidsbranchen.

Fakta

Navn:
Sportsmanagement
Type:
Professionsbacheloruddannelse (Overbygning)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom, financial controller, handelsøkonom, logistikøkonom
Økonomi:
SU

Du lærer at forstå sport-, event- og fritidsbranchen og udvikle forretningsmuligheder i samspillet mellem forbruger og produkt/oplevelse.

På uddannelsen får du værktøjer til både at løse både drifts- og udviklingsopgaver.

Efter uddannelsen kan du fx arbejde som projektleder, marketingkoordinator, eventansvarlig, konsulent eller administrator.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen gør dig klar til at arbejde i sport-, event- og fritidsbranchen med at udvikle, planlægge og afholde aktiviteter samt at løse drifts- og udviklingsopgaver. 

Temaer

Uddannelsen er opbygget af fire temaer:

  • Sportsbranchen: Du lærer om samfundsøkonomi, markedsmekanismer, ledelse og relevant lovgivning, så du kan forstå branchens mangfoldighed og forretningsmæssige muligheder
  • Sportsforbrugeren og sportsproduktet: Du lærer om marketing og salg fx forbrugeradfærd i forhold til at udvikle og afsætte produkter og serviceydelser
  • Bæredygtig drift: Du lærer om driftsøkonomi og virksomhedsledelse fx den bæredygtige drift i forhold til et (socio)økonomisk, kulturelt og miljømæssigt perspektiv
  • Strategisk værdiskabelse: Du lærer om management og forretningsudvikling fx udvikling af nye indsatser samt udførelse af strategiske beslutninger på virksomheds- og organisationsplan.

Der er også valgfag på uddannelsen.

Titel

Uddannelsen giver titlen professionsbachelor i sportsmanagement. Den engelske titel er Bachelor of Sport Management.

Undervisning

Undervisningen er praksisnær og foregår som holdundervisning, digital undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde.

Der er også oplæg fra og besøg af virksomheder og organisationer.

Uddannelsen online

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Praktik

Der er op til tre måneders obligatorisk praktik på 3. semester.

Udlandsophold

Der er mulighed for at tilrettelægge praktikperioden samt 2. semester som et udlandsophold.

Eksamen 

Du afslutter uddannelsen med en bacheloreksamen. Ofte vil dit projekt tage udgangspunkt i din praktikvirksomhed.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende erhvervsakademiuddannelser:

Se uddannelsesstedets hjemmeside for specifikke oplysninger om krav til ansøgningen. 

Individuel vurdering

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering.

Kontakt uddannelsesstedet for at høre mere.  

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Ansøgningsskemaet kan downloades fra uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Læs om optagelse generelt

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes i København, Odense og Aalborg. 

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Uddannelsen online

Du kan tage uddannelsen online hos:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du typisk komme til at arbejde med styring af drift, aktiviteter og strategisk udvikling af både private og offentlige virksomheder og organisationer inden for sport-, event- og fritidsbranchen.

Du vil fx kunne arbejde som projektleder, marketingkoordinator, eventansvarlig, konsulent eller administrator.

Mere uddannelse

Der er mulighed for videreuddannelse på forskellige kandidatuddannelser og masteruddannelser.

Det er det enkelte universitet, der bestemmer adgangskravene.

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 708 af 9. juni 2023.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information