professionsbachelor i sports management
Professionsbacheloruddannelse

Sport Management

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, som giver dig kompetencer inden for markedsføring, ledelse, økonomi og forretningsudvikling i sport-, event- og fritidsindustrien.

Fakta

Navn:
Sportsmanagement
Type:
Professionsbacheloruddannelse (Overbygning)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom
Økonomi:
SU

Du lærer selvstændigt at forstå og udvikle sport-, event- og fritidsbranchen samt udvikle og udnytte de forretningsmæssige muligheder i samspillet mellem forbrugeren og produktet.

Du får konkrete værktøjer til at løse komplekse drifts- og udviklingsopgaver i forhold til virksomhedens og organisationens bæredygtige drift og ledelse.

Efter uddannelsen vil du kunne arbejde som fx projektleder, marketingkoordinator, eventansvarlig, konsulent eller administrator.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Sport Management er en 1½-årig overbygningsuddannelse, der bygger videre på serviceøkonom, markedsføringsøkonom, finansøkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at fungere selvstændigt i relation til sport-, event- og fritidsbranchens interessenter og udvikle, planlægge og løse komplekse aktiviteter og opgaver. 

Temaer

Uddannelsen er opbygget af fire større temaer:

  • Temaet sportsbranchen indeholder samfundsøkonomi, markedsmekanismer, ledelse og relevant lovgivning. Du lærer at forstå branchens kendetegn, mangfoldighed og forretningsmæssige muligheder
  • Temaet sportsforbrugeren og sportsproduktet indeholder marketing og salg. Du lærer om forbrugertyper og -adfærd i forhold til at innovere, udvikle og afsætte produkter og serviceydelser
  • Temaet bæredygtig drift indeholder driftsøkonomi og virksomhedsledelse. Du lærer om virksomhedens eller organisationens bæredygtige drift i forhold til et (socio)økonomisk, kulturelt og miljømæssigt perspektiv
  • Temaet strategisk værdiskabelse indeholder management og forretningsudvikling. Du lærer om udvikling af eksisterende og nye indsatsområder samt udførelse af strategiske beslutninger på virksomheds- og organisationsplan

Der er også mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i Sportsmanagement. Den engelske titel er Bachelor of Sport Management.

Undervisning

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, digital undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde.

Praktik

Der er obligatorisk praktik på 3. semester.

Udlandsophold

Der er mulighed for at tilrettelægge praktikperioden samt 2. semester som et udlandsophold.

Eksamen 

Du afslutter uddannelsen med en bacheloreksamen.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende erhvervsakademiuddannelser:

Se uddannelsesstedets hjemmeside for specifikke oplysninger om krav til ansøgningen. 

Individuel vurdering

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering.

Kontakt uddannelsesstedet for at høre mere.  

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Ansøgningsskemaet kan downloades fra uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Læs om optagelse generelt i UG-artiklen Optagelse på videregående uddannelser.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du typisk komme til at arbejde med styring af drift, aktiviteter og strategisk udvikling af både private og offentlige virksomheder og organisationer inden for sport-, event- og fritidsbranchen.

Du vil fx kunne arbejde som projektleder, marketingkoordinator, eventansvarlig, konsulent eller administrator.

Mere uddannelse

Der er mulighed for videreuddannelse på forskellige kandidatuddannelser og masteruddannelser.

Det er det enkelte universitet, der bestemmer adgangskravene.

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 457 af 19. april 2022.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information