professionsbachelor i sports management
Professionsbacheloruddannelse

Sport Management

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der giver dig kompetencer inden for forretningsledelse og forretningsudvikling i sports-, event- og fritidsindustrien.

Fakta

Navn:
Sportsmanagement
Type:
Professionsbacheloruddannelse (Overbygning)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom
Økonomi:
SU

Du bliver i stand til at kunne fungere selvstændigt i relation til sport-, event- og fritidsbranchens interessenter og udvikle, planlægge og løse komplekse aktiviteter og opgaver. Du bliver desuden i stand til at lede, samarbejde og tage ansvar for egen, virksomhedens og organisationens læring og udvikling.

Du vil kunne søge job inden for sports-, event- og fritidsbranchen som f.eks. projektleder, marketingkoordinator eller konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sport Management er en overbygningsuddannelse på 1½ år. Den bygger videre på det, du har lært som serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller finansøkonom.

UddUddannelsen indeholder læring/undervisning indenfor nedenstående temaer:

  • Sportsbranchen: Forståelse for branchen egenart og forretningsmæssige muligheder.
  • Sportsforbrugeren og sportsproduktet: Forbruger, innovation, udvikling afsætning af produkt og ydelser.
  • Bæredygtig drift: Virksomhedens og organisationens drift og ledelses
  • Strategisk værdiskabelse på udvikling af eksisterende og nye indsatsområder inden for sports-, event- og fritidsbranchen.

Der vil desuden være indlagt et praktikophold i en virksomhed.

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i sportsmanagement. Den engelske titel er Bachelor of Sport Management.

Uddannelsen foregår i Lyngby, Odense og Aalborg.

Den udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

På Copenhagen Business Academy kan du også blive optaget med baggrund i en uddannelse som Financial controller.

Ved en optagelse lægges der vægt på dit gennemsnit på adgangsgivende eksamen, din motivation og din tidligere erfaring. Du kan blive indkaldt til personlig samtale. Kontakt uddannelsesstedet eller se uddannelsesstedets hjemmeside for specifikke oplysninger om krav til ansøgningen.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering af dine erfaringer fra branchen. Kontakt uddannelsesstedet.

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Ansøgningsskemae kan downloades fra uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Kontakt uddannelsesstedet for mere info om tilmelding og optagelse.

Uddannelsesstart

Uddannelsen har studiestart cirka 1. september.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i de forskellige organisationer, der findes inden for sports-, event- og fritidssektoren. Du vil fx kunne arbejde som projektleder, marketingkoordinator, konsulent eller administrator.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information