professionsbachelor i sports management
Professionsbacheloruddannelse

Sport Management

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, som giver dig kompetencer inden for markedsføring, ledelse, økonomi og forretningsudvikling i sport-, event- og fritidsindustrien.

Fakta

Navn:
Sportsmanagement
Type:
Professionsbacheloruddannelse (Overbygning)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom
Økonomi:
SU

Du lærer selvstændigt at forstå og udvikle sport-, event- og fritidsbranchen samt udvikle og udnytte de forretningsmæssige muligheder i samspillet mellem forbrugeren og produktet.

Du får konkrete værktøjer til at løse komplekse drifts- og udviklingsopgaver i forhold til virksomhedens og organisationens bæredygtige drift og ledelse med henblik på at skabe strategisk værdi i både den private sektor, den offentlige sektor og i civilsamfundet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sport Management er en 1½-årig overbygningsuddannelse, der bygger videre på serviceøkonom, markedsføringsøkonom, finansøkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at fungere selvstændigt i relation til sport-, event- og fritidsbranchens interessenter og udvikle, planlægge og løse komplekse aktiviteter og opgaver. Du bliver desuden i stand til at lede, samarbejde og tage ansvar for egen, virksomhedens og organisationens læring og udvikling.

Uddannelsens opbygning 

Uddannelsen er opbygget af fire større temaer samt lokale fagelementer og valgfag. 

  • Temaet sportsbranchen indeholder samfundsøkonomi, markedsmekanismer, ledelse og lovgivning i relation til sports-, event-, og fritidsbranchen. Du lærer at forstå branchens kendetegn, mangfoldighed og forretningsmæssige muligheder.
  • Temaet sportsforbrugeren og sportsproduktet indeholder marketing og salg. Du lærer om forbrugertyper og -adfærd i forhold til at innovere, udvikle og afsætte produkter og serviceydelser i sports-, event- og fritidsbranchen.
  • Temaet bæredygtig drift indeholder driftsøkonomi og virksomhedsledelse. Du lærer om virksomhedens eller organisationens bæredygtige drift i forhold til et (socio)økonomisk, kulturelt og miljømæssigt perspektiv.
  • Temaet strategisk værdiskabelse indeholder management og forretningsudvikling. Du lærer om udvikling af eksisterende og nye indsatsområder inden for sports-, event- og fritidsbranchen samt udførelse af strategiske beslutninger på såvel virksomheds- og organisationsplan.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, digital undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes i Aalborg , København og Odense. Den udbydes både på dansk og på engelsk.

Praktik og udlandsophold

Der er obligatorisk praktik på 3. semester. Der er mulighed for at tilrettelægge praktikperioden samt 2. semester som et udlandsophold.

Eksamen 

Uddannelsen har eksamen efter 1. semester, efter 2. semester, en praktikeksamen samt en bacheloreksamen.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i Sportsmanagement. Den engelske titel er Bachelor of Sport Management.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende erhvervsakademiuddannelser:

Se uddannelsesstedets hjemmeside for specifikke oplysninger om krav til ansøgningen. 

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering. Kontakt uddannelsesstedet for at høre mere.  

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Ansøgningsskemaet kan downloades fra uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du typisk komme til at arbejde med styring af drift, aktiviteter og strategisk udvikling af både private og offentlige virksomheder og organisationer inden for sport-, event- og fritidsbranchen. Du vil fx kunne arbejde som projektleder, marketingkoordinator, eventansvarlig, konsulent eller administrator.

Videreuddannelse

Der er mulighed for videreuddannelse på forskellige kandidatuddannelser og masteruddannelser. Det er det enkelte universitet, der bestemmer adgangskravene.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information