professionsbachelor i international handel og markedsføring
Professionsbacheloruddannelse

International handel og markedsføring

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der giver dig et grundlag for at forstå og drive international handel.

Fakta

Navn:
International handel og markedsføring
Type:
Professionsbacheloruddannelse (overbygning)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Markedsføringsøkonom eller tilsvarende, erhvervserfaring m.m.
Økonomi:
SU

Du får viden om strategiske analyser af kunder, konkurrenter, brancher og forretningsmodeller i relation til salg, handel og international markedsføring samt virksomhedsdrift og bl.a. også om erhvervsret, supply chain, økonomi og ledelse.

Uddannelsen kan give jobmuligheder inden for marketing, indkøb, salg, samt im- og eksport. Alt efter specialisering og interesse kan du bl.a. arbejde som leder, koordinator eller projektleder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Professionsbachelor i international handel og markedsføring er en overbygningsuddannelse, der varer 1½ år. Den består af tre semestre, inklusive et praktikophold og et afsluttende bachelorprojekt.

Uddannelsen giver teoretisk viden og forståelse af praksis inden for internationalt orienteret salg og markedsføring.

På uddannelsens to første semestre beskæftiger du dig med fastlagte fagområder, der er fælles for alle studerende:

Salg og markedsføring: Du lærer at lave strategiske analyser af kunder, konkurrenter og brancher i relation til salg og marketingfunktionen. På baggrund af analyser udvikles forretningsmodeller, herunder marketing- og salgsstrategier og markedstilbuddet. Der er fokus på salgsfunktionens relation til andre virksomhedsfunktioner samt eksterne samarbejdspartnere.

Virksomhedsdrift: Du lærer at lave strategiske analyser af virksomhedens grundlag og handlerum med udgangspunkt i virksomhedens interne forhold, herunder at optimere og udvikle økonomiske ressourcer, forsyningskæde og organisation med henblik på at generere vækst og indtjening. Der tages afsæt i analyser af virksomhedens eksterne miljø, herunder kunder, konkurrenter og brancher.

Det sidste semester indeholder virksomhedspraktik og et selvstændigt bachelorprojekt.

Undervisningen foregår som holdundervisning,  forelæsninger, gruppe- og projektarbejde, samt selvstændig opgaveløsning.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Den engelske titel er Bachelor of International Sales and Marketing Management.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Herning, Horsens, Kolding, København, Næstved, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med bachelorprojektet.

Adgangskrav

For at få adgang til uddannelsen skal du have:

Ved en optagelse lægges der vægt på dit gennemsnit på adgangsgivende eksamen og din motivation og tidligere erfaring. Du kan blive indkaldt til personlig samtale. Kontakt uddannelsesstedet eller se uddannelsesstedets hjemmeside for specifikke oplysninger om krav til ansøgningen.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Ansøgningsskemaer kan downloades eller printes ud fra uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Kontakt uddannelsesstedet for mere information om tilmelding og optagelse.

Uddannelsesstart

Uddannelsen kan begynde i september eller januar afhængigt af uddannelsessted.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne søge job i større eller mindre virksomheder som leder eller koordinator inden for marketing, salg eller eksport. Du kan også finde arbejde som projektleder eller key account manager.

Mere uddannelse

Du kan eventuelt videreuddanne dig med en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, cand.merc. eller en anden relevant kandidatuddannelse som fx samfundsvidenskabelig jura. Undersøg adgangskravene på den uddannelse, du er interesseret i, da uddannelsen ikke giver automatisk adgang til kandidatstudier.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information