International handel og markedsføring
Professionsbacheloruddannelse

International handel og markedsføring

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der giver dig kompetencer inden for internationalt salg og markedsføring. Uddannelsen udbydes både på dansk og engelsk.

Fakta

Navn:
International handel og markedsføring
Type:
Professionsbacheloruddannelse (overbygning)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Markedsføringsøkonom eller tilsvarende, erhvervserfaring m.m.
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med salg, eksport og markedsføring. Det kan både være i danske og internationale virksomheder eller organisationer.

Du lærer at varetage opgaver i forbindelse med internationale kunderelationer og salg og marketing.

Du får viden om strategiske analyser af kunder, konkurrenter, brancher og forretningsmodeller i relation til salg, handel og international markedsføring samt virksomhedsdrift.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

International Handel og Markedsføring er en 1 ½ årig overbygningsuddannelse, der bygger videre på markedsføringsøkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Den består af tre semestre, inklusive et praktikophold og et afsluttende bachelorprojekt.

Uddannelsen giver teoretisk viden og forståelse af praksis inden for internationalt orienteret salg og markedsføring.

Du bliver desuden i stand til at lede, samarbejde og tage ansvar for egen, virksomhedens og organisationens læring og udvikling

Opbygning

Uddannelsen har to overordnede fagområder: Salg og markedsføring samt Virksomhedsdrift og herunder 4 temaer, lokale fagelementer og valgfag.

  • Salg og markedsføring: Du lærer at lave strategiske analyser af kunder, konkurrenter og brancher i relation til salg og marketingfunktionen. På baggrund af analyser udvikles forretningsmodeller, herunder marketing- og salgsstrategier og markedstilbuddet. Der er fokus på salgsfunktionens relation til andre virksomhedsfunktioner samt eksterne samarbejdspartnere.
  • Virksomhedsdrift: Du lærer at lave strategiske analyser af virksomhedens grundlag og handlerum med udgangspunkt i virksomhedens interne forhold, herunder at optimere og udvikle økonomiske ressourcer, forsyningskæde og organisation med henblik på at generere vækst og indtjening. Der tages afsæt i analyser af virksomhedens eksterne miljø, herunder kunder, konkurrenter og brancher.

Det sidste semester indeholder virksomhedspraktik og et selvstændigt bachelorprojekt. Praktikken kan foregå både i Danmark og i udlandet. 

Undervisningsform

Undervisningen foregår som holdundervisning, digital undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Herning, Horsens, Kolding, København, Næstved, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Praktik

Der er obligatorisk praktik på 3. semester. Praktikken kan afvikles i udlandet 

Udlandsophold 

Der er mulighed for at tilrettelægge 2. semester samt praktikperioden som et udlandsophold. Hør nærmere på uddannelsesstedet. 

Eksamen

Uddannelsen har prøve efter 1. semester, efter 2. semester, en praktikprøve samt en professionsbacheloreksamen.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Den engelske titel er Bachelor of International Sales and Marketing Management.

Adgangskrav

For at få adgang til uddannelsen skal du have:

Se uddannelsesstedets hjemmeside for specifikke oplysninger om krav til ansøgningen. 

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering. Her skal du kontakte uddannelsesstedet. 

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Ansøgningsskemaer kan downloades eller printes ud fra uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Kontakt uddannelsesstedet for mere information om tilmelding og optagelse.

Uddannelsesstart

Uddannelsen har sommeroptag, med start august/september og vinteroptag med start i februar.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en professionsbacheloruddannelse i International Handel og Markedsføring vil du typisk komme til at arbejde i større eller mindre virksomheder som leder eller koordinator inden for marketing, salg eller eksport.

Du kan også finde arbejde som projektleder eller key account manager.

Mere uddannelse

Der er mulighed for videreuddannelse på forskellige kandidatuddannelser og masteruddannelser, men det er det enkelte universitet, der bestemmer adgangskravene.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information