International handel og markedsføring
Professionsbacheloruddannelse

International handel og markedsføring

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der giver dig kompetencer inden for internationalt salg og markedsføring.

Fakta

Navn:
International handel og markedsføring
Type:
Professionsbacheloruddannelse (overbygning)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Markedsføringsøkonom eller tilsvarende, erhvervserfaring m.m.
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med salg, eksport og markedsføring. Det kan både være i danske og internationale virksomheder eller organisationer.

Du får viden om strategiske analyser af kunder, konkurrenter, brancher og forretningsmodeller i relation til international handel, salg, markedsføring og virksomhedsdrift.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde som leder eller koordinator inden for marketing, salg eller eksport.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

International handel og markedsføring er en 1½-årig overbygningsuddannelse, der bygger videre på markedsføringsøkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen giver dig teoretisk viden og forståelse af praksis inden for internationalt orienteret salg og markedsføring.

Du bliver desuden i stand til at lede og samarbejde og tage ansvar for egen, virksomhedens og organisationens læring og udvikling.

Fagområder

Uddannelsen har to overordnede fagområder:

  • Salg og markedsføring: Du lærer at lave strategiske analyser af kunder, konkurrenter og brancher i relation til salg og marketingfunktionen. På baggrund af analyser udvikles forretningsmodeller, herunder marketing- og salgsstrategier og markedstilbud
  • Virksomhedsdrift: Du lærer at lave strategiske analyser af virksomhedens grundlag og handlerum med udgangspunkt i virksomhedens interne forhold, herunder at optimere og udvikle økonomiske ressourcer, forsyningskæde og organisation med henblik på at generere vækst og indtjening

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i international handel og markedsføring. Den engelske titel er Bachelor of International Sales and Marketing.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning, digital undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde.

Praktik

Der er obligatorisk praktik på 3. semester. Praktikken kan foregå i udlandet. 

Udlandsophold 

Der er mulighed for at tilrettelægge praktikperioden som et udlandsophold, og på nogle uddannelsesteder kan du tage 2. semester i udlandet.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.  

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. 

 

Adgangskrav

For at få adgang til uddannelsen skal du have:

En erhvervsakademiuddannelse som markedsføringsøkonom

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider for specifikke oplysninger om krav til ansøgningen. 

Individuel vurdering

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering. Kontakt uddannelsesstedet. 

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Ansøgningsskemaer kan downloades eller printes ud fra uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Kontakt uddannelsesstedet for mere information om tilmelding og optagelse.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Læs om optagelse generelt

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du typisk komme til at arbejde i større eller mindre virksomheder som leder eller koordinator inden for marketing, salg eller eksport.

Du kan også arbejde som projektleder eller Key Account Manager.

Mere uddannelse

Der er mulighed for videreuddannelse på forskellige kandidatuddannelser og masteruddannelser, men det er det enkelte universitet, der bestemmer adgangskravene.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information