International handel og markedsføring
Professionsbacheloruddannelse

International handel og markedsføring

Overbygningsuddannelsen har fokus på salg og markedsføring. Du arbejder med forretningsudvikling og værdiskabelse både nationalt og internationalt.

Fakta

Navn:
International handel og markedsføring
Type:
Professionsbacheloruddannelse (overbygning)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Finansøkonom, financial controller, handelsøkonom, logistikøkonom, markedsføringsøkonom eller service- og oplevelsesøkonom
Økonomi:
SU

Du lærer at tænke helhedsorienteret og får kompetencer til at arbejde med virksomhedens udvikling og værdiskabelse gennem salg og markedsføring.

Du får også viden om internationale relationer og bæredygtighed.

Som færdiguddannet kan du fx blive projektleder, leder, konsulent eller koordinator inden for salg, markedsføring, eksport og indkøb.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

International handel og markedsføring er en 1½-årig overbygningsuddannelse, der bygger videre på markedsføringsøkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen giver dig teoretisk viden og forståelse af praksis inden for internationalt orienteret salg og markedsføring.

Du bliver desuden i stand til at lede og samarbejde og tage ansvar for egen, virksomhedens og organisationens læring og udvikling.

Fagområder

Du får viden og kompetencer indenfor:

  • Salg og markedsføring: Du lærer at have fokus på hele salgs- og markedsføringsprocessen: fra indsamling, analyse og præsentation af data, produkt- og konceptudvikling, interne og eksterne forhold, til eksekvering og involvering af eksterne samarbejdspartnere og øvrige interessenter.
  • Forretningsudvikling og værdiskabelse: Du lærer om forretningsforståelse i et innovativt og udviklingsorienteret perspektiv. Der er fokus på analyse og udvikling af overordnede forretningsmodeller til konkrete handlinger i virksomheden.
  • Internationale relationer: Du arbejder med virksomhedens internationale relationer i forhold til medarbejdere, teams, kunder, leverandører og samarbejdspartner således at international udvikling og vækst bliver en del af virksomhedens værdiskabelse.

Titel

Uddannelsen giver titlen professionsbachelor i international handel og markedsføring. Den engelske titel er Bachelor of International Sales and Marketing.

Undervisning

Undervisningen er praksisnær og foregår som holdundervisning, digital undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde, gruppearbejde og oplæg fra og besøg af virksomheder og organisationer.

Praktik

Der er obligatorisk praktik på 3. semester. Praktikken kan foregå i udlandet. 

Udlandsophold 

Der er mulighed for at tilrettelægge praktikperioden som et udlandsophold, og på nogle uddannelsesteder kan du tage 2. semester i udlandet.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.  

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. 

 

Adgangskrav

For at få adgang til uddannelsen skal du have en af følgende erhervsakademiuddannelser:

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider for specifikke oplysninger om krav til ansøgningen. 

Individuel vurdering

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering. Kontakt uddannelsesstedet. 

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Ansøgningsskemaer kan downloades eller printes ud fra uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Kontakt uddannelsesstedet for mere information om tilmelding og optagelse.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Læs om optagelse generelt

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du typisk komme til at arbejde i større eller mindre virksomheder som projektleder, leder, konsulent eller koordinator inden for marketing, salg eller eksport.

Mere uddannelse

Der er mulighed for videreuddannelse på forskellige kandidatuddannelser og masteruddannelser, men det er det enkelte universitet, der bestemmer adgangskravene.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information