uddannelsen til serviceøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Serviceøkonom

Serviceøkonomer beskæftiger sig med at udvikle, planlægge og levere serviceydelser i virksomheder inden for service, turisme samt hotel og restaurant.

Fakta

Navn:
Serviceøkonom AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke krav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du om organisation og ledelse, økonomi og kunderelationer. Du lærer også om kultur- og samfundsforhold, der påvirker branchen.

Du kan arbejde med hotel- og restaurantledelse, turismeledelse eller serviceledelse fx i kultur- og kongresvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med udvikling, drift, ledelse og markedsføring af serviceydelser i forskellige servicebrancher.

Alt efter dit speciale kan det være inden for hotel- og restaurant, forskellige former for turisme eller forskellige typer af events.

Du får viden om servicevirksomheders organisation, interesseområder, økonomiske strukturer og forretningsbetingelser. Du lærer fx om markeder, kunderelationer, innovation og strategi. Du udvikler også dine kommunikative, kulturelle, sproglige og personlige kompetencer.

Uddannelsen er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der består af en obligatorisk del, en valgdel (specialet), en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Den kvalificerer dig inden for følgende kerneområder:

 • Servicebranchen
 • Organisationsudvikling
 • Forretningsudvikling
 • Serviceøkonomi
 • Kommunikation
 • Samfundsvidenskabelig metode

I 1. og 2. semester får du obligatorisk undervisning i en række temaer inden for kerneområderne. Det er temaer som: Servicebranchen, virksomheden, strategi, markedet, virksomhedens relationer og udvikling.

I 2. og 3. semester er der fokus på valgfag og specialisering inden for et af følgende områder:

 • Hotel- og restaurant Management
 • Turisme Management
 • Service Magagement

Derudover udbyder de enkelte skoler forskellige valgfag, valgfagspakker og specialer, som giver mulighed for, at du kan specialisere dig mod en specifik branche eller funktion. Det kan fx være fisketurisme, oplevelsesøkonomi eller andet. Du kan se på den enkelte skoles hjemmeside, hvad de tilbyder.

I 4. semester skal du 3 måneder i virksomhedspraktik. Du skal også lave dit afsluttende eksamensprojekt. I praktikken og projektet fordyber du dig typisk i din valgte specialicering. Ofte vil dit eksamensprojekt tage udgangspunkt i din praktikvirksomhed.

Undervisningen er praksisnær og foregår som forelæsninger, holdundervisning og projekter. Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen serviceøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management.

Den foregår i Holstebro, København, Rønne, Køge, Lyngby, Odense, Esbjerg, Randers, Skive, Slagelse, Vejle, Aarhus og Aalborg.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux - alle med enten erhvervsøkonomi C eller matematik C
 • En af erhvervsuddannelserne: detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, gastronom (med specialer), detailslagter (med specialer), kontoruddannelse med specialer, kontoruddannelse generel, eventkoordinator (trin 2), bager (trin 2), konditor (trin 2), tjener (trin 2) eller receptionist

Bemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Bemærk: Er du efter d. 1.8. 2015 startet på en erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed, har du efter afslutning af denne mulighed for at søge ind på alle erhvervsakademiuddannelser. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav til den enkelte uddannelse.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Uddannelsen begynder august/september. På flere uddannelsessteder kan der også være vinteroptag. Kontakt det ønskede uddannelsessted, og hør nærmere.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business Academy
Serviceøkonom, KøbenhavnAlle optaget-
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, København6,6Alle optaget
Serviceøkonom, Kongens Lyngby5,84,5
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, Kongens Lyngby9,25,8
Serviceøkonom, RønneAlle optaget-
Erhvervsakademi Lillebælt
Serviceøkonom, Odense CAlle optaget-
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, Odense CAlle optaget-
Serviceøkonom, VejleAlle optaget-
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, VejleAlle optaget-
Erhvervsakademiet Dania
Serviceøkonom, RandersAlle optaget-
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, RandersAlle optaget-
Serviceøkonom, SkiveAlle optaget-
Prof.højskolen University College Nordjylland
Serviceøkonom, NørresundbyAlle optaget-
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, NørresundbyAlle optaget-
Erhvervsakademi Sjælland
Serviceøkonom, SlagelseAlle optaget-
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, SlagelseAlle optaget-
Serviceøkonom, KøgeAlle optaget-
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, Køge7,7Alle optaget
Erhvervsakademi Midtvest
Serviceøkonom, HolstebroAlle optaget-
Erhvervsakademi Aarhus
Serviceøkonom, Viby J7,35,1
Erhvervsakademi SydVest  
Serviceøkonom, EsbjergAlle optaget-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1+2Standby
Copenhagen Business Academy
Serviceøkonom, København5782262940
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, København45516714814
Serviceøkonom, Kongens Lyngby24048427
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, Kongens Lyngby32390408
Serviceøkonom, Rønne2015120
Erhvervsakademi Lillebælt
Serviceøkonom, Odense C15962730
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, Odense C481144950
Serviceøkonom, Vejle8741420
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, Vejle19762352
Erhvervsakademiet Dania
Serviceøkonom, Randers14349690
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, Randers32091560
Serviceøkonom, Skive3013110
Prof.højskolen University College Nordjylland
Serviceøkonom, Nørresundby2441541560
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, Nørresundby4962701590
Erhvervsakademi Sjælland
Serviceøkonom, Slagelse7024280
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, Slagelse20855430
Serviceøkonom, Køge7313150
AP. P. Service, Hospitality and Tourism Management, Køge421109516
Erhvervsakademi Midtvest
Serviceøkonom, Holstebro5224260
Erhvervsakademi Aarhus    
Serviceøkonom, Viby J303151809
Erhvervsakademi SydVest    
Serviceøkonom, Esbjerg7452520

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for job inden for turisme, hotel, kultur- og kongresvirksomheder med opgaver som udvikling, planlægning og organisering af serviceydelser. Du kan koordinere, administrere, have ledelsesmæssige funktioner og arbejde på tværs af sproglige grænser.

Se mere om fremtidsudsigter inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship, professionsbachelor i international hospitality management eller professionsbachelor i sportsmanagement.

Ved visse uddannelser og uddannelsesinstitutioner er der endvidere forskellige muligheder for videreuddannelse med merit. For serviceøkonomer kan der fx være merit til dele af den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA (almen). Se i øvrigt Merit mellem de videregående uddannelser. Vær opmærksom på at du udover din meritgivende uddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Der er endvidere indgået meritaftaler med universiteter i udlandet, hvor du som færdiguddannet kan tage en bachelorgrad i enten hotelledelse eller turisme på mellem 6-12 måneder.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.