uddannelsen til serviceøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Serviceøkonom

Serviceøkonomer beskæftiger sig med at udvikle, planlægge og levere serviceydelser i virksomheder inden for service, turisme samt hotel og restaurant.

Fakta

Navn:
Serviceøkonom AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for service, event, turisme og hotel
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke krav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du om organisation og ledelse, økonomi og kunderelationer. Du lærer også om kultur- og samfundsforhold, der påvirker branchen.

Du kan arbejde med hotel- og restaurantledelse, turismeledelse eller serviceledelse fx i kultur- og kongresvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På serviceøkonomuddannelsen får du viden om servicevirksomheders organisation, interesseområder, økonomiske strukturer og forretningsbetingelser. Du lærer fx om markeder, kunderelationer, innovation og strategi. Du udvikler også dine kommunikative, kulturelle, sproglige og personlige kompetencer.

Uddannelsen er bygget op omkring 4 forskellige temaer, der samlet set vil ruste dig til en fremtidig karriere inden for service- og oplevelseserhvervet. Uddannelsen giver dig kompetencer til at designe og udvikle serviceydelser på det operationelle og taktiske niveau.

Udover de fire temaer består uddannelsen af en række valgfag, som du kan læse nærmere om på hjemmesiden for den enkelte uddannelsesinstitution. Der er også et praktikforløb på 13 uger og et afsluttende eksamensprojekt, der tager udgangspunkt i en problemstilling fra dit praktikophold.

Uddannelsens fire temaer er:

Service og oplevelser

Du får en grundlæggende viden om, hvad der kendetegner serviceydelser samt service- og oplevelseserhvervets praksis og udvikling. Du lærer at vurdere kundeadfærd og markedsforhold, at udvikle teknikker inden for værtskab og serviceoplevelse, opstille økonomiske beregninger samt anvende service management til at optimere praksisnære løsninger.

Forretningsforståelse

Du får en viden om service- og oplevelsesvirksomhedens interne og eksterne forhold, der kan give dig baggrund for at kunne analysere virksomhedens økonomiske situation.

Samarbejde og relationer

Du får viden om kommunikations- og ledelsesformer og træner evnen til at kunne udforme intern og ekstern kommunikation på en professionel måde til både gæst, kollega og samarbejdspartner. Du bliver undervist i kultur med henblik på at kunne agere i et interkulturelt miljø med virksomhedens interne og eksterne partnere. 

Forretningsudvikling

Der er fokus på intra- og entreprenørskab, innovation og strategiske planlægningsværktøjer. Du kommer til at arbejde med forretningsudvikling og forretningsplaner, hvorved du lærer at vurdere økonomiske og organisatoriske konsekvenser af forskellige udviklingsaktiviteter. Du bliver i stand til at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på at kunne bidrage til udvikling af virksomhedens koncepter og services på det operationelle og taktiske niveau.

Undervisningen foregår i tæt samarbejde med lokale virksomheder og kan være holdundervisning, forelæsninger, case-arbejde, produktudvikling og projekter sammen med virksomheder. Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet. Du kan se på den enkelte institutions hjemmeside, hvad de tilbyder.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen serviceøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

 

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx,htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C
  • En af erhvervsuddannelserne: bager (trin 2), detailhandelsuddannelsen (med specialer), eventkoordinator (trin 2, hvis gammel ordning), gastronom (med specialer), gourmetslagter (med specialer, handelsuddannelse med specialer, konditor (trin 2), kontoruddannelse med specialer, generel kontoruddannelse,  receptionist eller tjener (trin 2)
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med de specifikke adgangskrav  erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i Hillerød, Holstebro, København, Rønne, Køge, Odense, Esbjerg, Randers, Skive, Slagelse, Sønderborg, Vejle, Aarhus og Aalborg.

Uddannelsesstationer

UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole i Odense udbyder uddannelsen med mulighed for at tage dele af den i Svendborg.

Læs mere om uddannelsesstationer.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO
Skive (Sommerstart)AO
Randers SØ (Sommerstart, e-læring)AO
Randers SØ (Sommerstart, engelsk)AO
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)2,2AO
Aalborg (Sommerstart, e-læring)5,0AO
Aalborg (Sommerstart, engelsk)6,5AO
Aalborg (Sommerstart, engelsk, e-læring)5,8AO
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
København N (Sommerstart)AO
Rønne (Sommerstart)AO
Hillerød (Sommerstart)AO
København N (Sommerstart, engelsk)7,1AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO
Vejle (Sommerstart)AO
Odense C (Sommerstart, engelsk)6,15,6
Vejle (Sommerstart, engelsk)2,3AO
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Slagelse (Sommerstart)AO
Køge (Sommerstart)AO
Køge (Vinterstart)AO
Slagelse (Sommerstart, e-læring)AO
Køge (Sommerstart, engelsk)AO
Køge (Vinterstart, engelsk)AO
Erhvervsakademi MidtVest  
Holstebro (Sommerstart)AO
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)5,5AO
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO
Sønderborg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for job inden for turisme, hotel, kultur- og kongresvirksomheder med opgaver som udvikling, planlægning og organisering af serviceydelser. Du kan koordinere, administrere, have ledelsesmæssige funktioner og arbejde på tværs af sproglige grænser.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship, professionsbachelor i international hospitality management, professionsbachelor i e-handel, professionsbachelor i design og business, eller professionsbachelor i sportsmanagement.

Ved visse uddannelser og uddannelsesinstitutioner er der endvidere forskellige muligheder for videreuddannelse med merit. For serviceøkonomer kan der fx være merit til dele af den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA (almen). Se i øvrigt Merit mellem de videregående uddannelser. Vær opmærksom på at du udover din meritgivende uddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information