uddannelsen til serviceøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Serviceøkonom

På uddannelsen lærer du at udvikle, planlægge og levere events og serviceydelser i virksomheder inden for service, turisme, detail samt hotel og restaurant.

Fakta

Navn:
Serviceøkonom AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for service, event, turisme og hotel
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke krav
Økonomi:
SU

Du får viden om bl.a. organisation, ledelse, økonomi og kunderelationer. Du lærer også om de kultur- og samfundsforhold, som påvirker branchen.

En serviceøkonom kan arbejde inden for en række forskellige servicevirksomheder, fx hoteller, restauranter, rejsebureauer, eventbureauer, detailbutikker samt ferie- og konferencecentre.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer om servicevirksomheders organisation, interesseområder, økonomi og forretningsbetingelser. Derudover bliver du undervist i fx markeder, kunderelationer, innovation og strategi. 

Temaer

Uddannelsen er bygget op omkring fire temaer:

 • Service og oplevelser: Du får viden om, hvad der kendetegner service- og oplevelsesbranchens praksis og udvikling. Du lærer at vurdere kundeadfærd og markedsforhold og at udvikle teknikker inden for værtsskab og serviceoplevelser
 • Forretningsforståelse: Du får viden om virksomhedens interne og eksterne forhold, som giver dig kompetencer til at analysere virksomhedens økonomiske situation
 • Samarbejde og relationer: Du lærer om kommunikations- og ledelsesformer og træner evnen til at udforme intern og ekstern kommunikation på en professionel måde. Du bliver undervist i kultur, så du kan agere i et interkulturelt miljø
 • Forretningsudvikling: Du bliver introduceret til intra- og entreprenørskab, innovation og strategiske planlægningsværktøjer. Du kommer også til at arbejde med forretningsudvikling og forretningsplaner

Titel

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen serviceøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management.

Undervisning

Undervisningen foregår i tæt samarbejde med lokale virksomheder og består af holdundervisning, onlineundervisning, blended learning, case-arbejde, produktudvikling og projekter.

Uddannelsen online

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

I uddannelsen er der indlagt et praktikforløb på 10-12 uger.

Udlandsophold

Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Eksamen

Der afprøves løbende på semestrene både mundtligt og skriftligt.

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, som typisk tager udgangspunkt i dit praktikophold. Projektet fremlægges mundtligt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi C eller matematik C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi C eller matematik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Generel kontoruddannelse giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO 
Randers SØ (Sommerstart, e-læring)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Aalborg (Sommerstart, e-læring)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
København K (Sommerstart)AO 
Rønne (Sommerstart)AO 
Hillerød (Sommerstart)AO 
København K (Sommerstart, e-læring)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Vejle (Sommerstart)AO 
Svendborg (Sommerstart)IO 
Odense C (Vinterstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Slagelse (Sommerstart)AO 
Køge (Sommerstart)AO 
Køge (Vinterstart)AO 
Køge (Sommerstart, e-læring)AO 
Erhvervsakademi MidtVest  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)6.1AO
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart)IO 

AO: Alle optaget

IO: Ikke oprettet

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for job inden for turisme, hotel, event, kultur- og kongresvirksomheder med opgaver som udvikling, planlægning og organisering af serviceydelser. 

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig med en professionsbacheloruddannelse:

På nogle uddannelser er der derudover forskellige muligheder for videreuddannelse med merit. Som serviceøkonom kan der fx være merit til dele af den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA (almen).

Vær opmærksom på at du, ud over din meritgivende uddannelse, også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information