professionsbacheloruddannelsen i international hospitality management
Professionsbacheloruddannelse

International Hospitality Management

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der giver kompetencer i ledelse og drift inden for event, turisme og hoteldrift. Du lærer fx om økonomi, strategi og ledelse af personale. Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Fakta

Navn:
International Hospitality Management
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig bl.a. kompetencer til at udvikle medarbejdere og organisationer og styre driften i virksomheder inden for event, turisme, hotel og andre service- og oplevelsesvirksomheder.

Du vil få konkrete redskaber til at udvikle værtskab med fokus på gæsten, ligesom du vil blive i stand til at arbejde med strategisk værdiskabelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

International Hospitality Management er en 1½ årig overbygningsuddannelse, som bygger videre på serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller en tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at varetage komplekse og praktiske opgaver inden for medarbejder- og organisationsudvikling, virksomhedsdrift, hospitality og værtskab samt strategisk værdiskabelse i hospitalityvirksomheder/organisationer. Den uddannede kan samarbejde og tage ansvar for egen og virksomheden eller organisationens læring.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense, Randers og Aalborg.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget af følgende temaer.  

  • Medarbejder- og organisationsudvikling indeholder ledelse, værtskab, kultur- og gæsteforståelse i forhold til udvikling af en selv, medarbejdere og organisationen.
  • Virksomhedsdrift indeholder styring af økonomien; udgifts- og indtægtssiden i forhold til virksomhedens bæredygtige udvikling. Der er fokus på den ledelsesmæssige vurdering af driftsudviklingen i egen organisation.
  • Hospitality og værtskab indeholder kultur- og gæsteforståelse, kommunikation og udviklingen heraf i virksomheden. Der er et fokus på at udvikle en hospitality- /værtskabstankegang, der kan skabe værdi i virksomheden.
  • Strategisk værdiskabelse indeholder strategi og økonomi i forhold til udvikling af eksisterende og nye indsatsområder. Der fokuseres på et udvikle en tankegang, der kan håndtere forandringer og den løbende udvikling samt eksekvere de strategiske beslutninger.
  • Employability klæder den studerende på til at varetage det første job efter endt uddannelse.

Det sidste semester indeholder virksomhedspraktik og et selvstændigt bachelorprojekt. 

Undervisningsform

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, digital undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde. Undervisningen kan tilrettelægges, så den delvist foregår på dansk og engelsk med henblik på at styrke dine sproglige og internationale kompetencer.

Den udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Uddannelsen har eksamen efter 1. semester, efter 2. semester, en praktikeksamen samt en bacheloreksamen.

Praktik

Der er obligatorisk praktik på 3. semester. Praktikken kan foregå både i Danmark og i udlandet.

Udlandsophold

Der er mulighed for at tilrettelægge 2. semester samt praktikperioden som et udlandsophold.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i International Hospitality Management. Den engelske titel er Bachelor of International Hospitality Management.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

Se uddannelsesstedets hjemmeside for specifikke oplysninger om krav til ansøgningen.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Ansøgningsskemaer kan downloades eller printes ud fra uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren.

Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en professionsbacheloruddannelse i international hospitality management vil du typisk komme til at arbejde med styring af driften og strategisk udvikling af organisationer og medarbejdere i servicebranchen.

Du kan søge job i virksomheder, der arbejder med service, oplevelse og værtskab. Det kan fx være på hoteller, restauranter, rejsebureauer, eventbureauer, kongresbureauer, i turismeorganisationer eller beslægtede servicevirksomheder.

Videreuddannelse

Der er mulighed for videreuddannelse på forskellige kandidatuddannelser og masteruddannelser, men det er det enkelte universitet der bestemmer adgangskravene.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information