professionsbacheloruddannelsen i international hospitality management
Professionsbacheloruddannelse

International Hospitality Management

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der giver kompetencer i ledelse og drift inden for turisme og hoteldrift. Du lærer fx om økonomi, strategi og ledelse af personale.

Fakta

Navn:
International Hospitality Management
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har et internationalt perspektiv og giver dig bl.a. viden om, hvordan man udvikler nye markeder og koncepter samt arbejder med gæster fra forskellige kulturer.

Uddannelsen kan give mulighed for ledelsesfunktioner i restauranter, på hoteller og lignende. Det kan både være i Danmark og i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

International Hospitality Management er en 1½ årig overbygningsuddannelse, som bygger videre på serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller en tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at varetage komplekse og praktiske opgaver inden for markedsføring, ledelse samt drift og udvikling af virksomheder, der beskæftiger sig med fx oplevelsesøkonomi, turisme samt hotel og rejser.

Du får undervisning i følgende fagområder:

  • Økonomi, der bl.a. giver indsigt i at lave budgetter og kendskab til økonomiske problemstillinger inden for erhvervet.
  • Ledelse, der giver dig ledelsesværktøjer med fokus på personalestyring og udvikling.
  • Kultur- og gæsteforståelse, der er et internationalt modul med fokus på kulturanalyse og globalisering. Du lærer bl.a. om, hvordan virksomheder forhandler med repræsentanter fra andre kulturer.
  • Strategi, der har fokus på virksomheders udviklingsmuligheder. Du lærer at udvikle nye markeder og koncepter og om virksomhedernes strategiske udfordringer.

Det sidste semester indeholder virksomhedspraktik og et selvstændigt bachelorprojekt. Praktikken kan foregå både i Danmark og i udlandet.

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde. Undervisningen kan tilrettelægges, så den delvist foregår på dansk og engelsk med henblik på at styrke dine sproglige og internationale kompetencer.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i International Hospitality Management. Den engelske titel er Bachelor of International Hospitality Management.

Uddannelsen foregår i København, Odense, Randers og Nørresundby.

Den udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

Se uddannelsesstedets hjemmeside for specifikke oplysninger om krav til ansøgningen.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Ansøgningsskemaer kan downloades eller printes ud fra uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Kontakt uddannelsesstedet for mere info om tilmelding og optagelse.

Uddannelsesstart

Uddannelsen kan begynde i september eller januar/februar afhængigt af uddannelsessted.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du fx kunne varetage ledelsesfunktioner på hoteller og restauranter og lignende i både Danmark og udlandet.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Den største gruppe af de ret få nyuddannede (under 500) har fået beskæftigelse i hotelbranchen og inden for restaurationserhvervet.

Kategorien Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 43 brancher, herunder Hjælpevirksomhed til transport samt Organisationer og foreninger.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.