professionsbacheloruddannelsen i international hospitality management
Professionsbacheloruddannelse

International Hospitality Management

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der giver dig kompetencer i ledelse og drift inden for event, turisme og hoteldrift.

Fakta

Navn:
International Hospitality Management
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer bl.a. at udvikle medarbejdere og organisationer og styre driften i virksomheder inden for event, turisme, hotel og andre service- og oplevelsesvirksomheder.

Du får konkrete redskaber til at udvikle værtskab med fokus på gæsten, og du lærer at arbejde med strategisk værdiskabelse.

Som færdiguddannet kan du arbejde i virksomheder, der arbejder med service, oplevelse og værtskab.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

International Hospitality Management er en 1½ årig overbygningsuddannelse, som bygger videre på serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller en tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at varetage opgaver inden for medarbejder- og organisationsudvikling, virksomhedsdrift, hospitality og værtskab samt strategisk værdiskabelse i hospitalityvirksomheder og -organisationer.

Temaer

Uddannelsen er opbygget af følgende temaer:

  • Medarbejder- og organisationsudvikling: Du lærer om ledelse, værtskab, kultur- og gæsteforståelse i forhold til udvikling af dig selv, medarbejdere og organisationen
  • Virksomhedsdrift: Du bliver undervist i styring af økonomien og udgifts- og indtægtssiden i forhold til virksomhedens bæredygtige udvikling
  • Hospitality og værtskab: Du lærer om kultur- og gæsteforståelse og kommunikation i virksomheden. Der er et fokus på at udvikle en hospitality- og værtskabstankegang
  • Strategisk værdiskabelse: Du får viden om strategi og økonomi i forhold til udvikling af eksisterende og nye indsatsområder
  • Employability: Du bliver klædt på til at varetage dit første job efter endt uddannelse

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i International Hospitality Management. Den engelske titel er Bachelor of International Hospitality Management.

Undervisning

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, digital undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde.

Sprog

Undervisningen foregår primært på dansk, men enkelte elementer og dele af litteraturen er på engelsk. 

Praktik

Der er obligatorisk praktik på 3. semester. Praktikken kan foregå både i Danmark og i udlandet.

Udlandsophold

Der er mulighed for at tilrettelægge 2. semester som et udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

Se uddannelsesstedets hjemmeside for specifikke oplysninger om krav til ansøgningen.

Individuel vurdering

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Ansøgningsskemaer kan downloades eller printes ud fra uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Læs om optagelse generelt

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du typisk komme til at arbejde med styring af driften og strategisk udvikling af organisationer og medarbejdere i servicebranchen.

Du kan søge job i virksomheder, der arbejder med service, oplevelse og værtskab. Det kan fx være på hoteller, restauranter, rejsebureauer, eventbureauer, attraktioner, kongresbureauer, i turismeorganisationer eller beslægtede servicevirksomheder.

Mere uddannelse

Der er mulighed for videreuddannelse på forskellige kandidatuddannelser og masteruddannelser, men det er det enkelte universitet, der bestemmer adgangskravene.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information