designuddannelsen
Kandidatuddannelse

Designer

Du arbejder videre med dit personlige kunstneriske og designmæssige udtryk, og du vælger inden for hvilket område, du vil specialisere dig.

Fakta

Navn:
Designer
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for forskellige designmæssige emner som fx modesign, industrielt design, grafisk design, spildesign, accessories mv.

Som færdiguddannet vil du, alt efter speciale, kunne arbejde som designer i tekstilbranchen, i et web- eller multimediefirma, inden for tv-, film- og teaterbranchen eller i kommunikationsbranchen.

Du kan også arbejde som selvstændig designer eller som freelancer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen fordyber du dig inden for et af fagets programmer eller specialiseringer.

Du arbejder både konkret med fagenes håndværk og tilegner dig evnen til at løse abstrakte, teoretiske designopgaver. Her bruger du teorier, metoder og viden fra flere fagområder og arbejder på den måde tværfagligt.

Du lærer alle faser af en designproces at kende, lige fra det at udvikle ideer og koncepter, udarbejde analyser og projektbeskrivelser og fremstille layouts eller modeller for det færdige produkt.

Programmer/specialiseringer

Uddannelsen på Det Kongelige Akademi (KADK) omfatter forskellige programmer som fx:

  • Møbel og objekt
  • Strategic Design and Entrepreneurship
  • Graphic Communication Design

Uddannelsen på Designskolen Kolding omfatter følgende tværgående specialiseringer:

  • Design for People
  • Design for Planet
  • Design for Play

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.design. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Design.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som erhvervskandidatuddannelse på Designskolen Kolding. Uddannelsen, der er tilrettelagt på deltid, varer 4 år og retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere:

Erhvervskandidatuddannelse på Designskolen Kolding

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kurser i teori, metode og redskabsfag samt projektorienterede opgaver.

Sprog

Det Kongelige Akademi udbyder både dansk- og engelsksprogede kandidatprogrammer. På Designskolen Kolding foregår undervisningen på engelsk.

Udlandsophold eller praktik

Du har mulighed for at tage i praktik i en designvirksomhed i Danmark eller i udlandet. Du kan også tage på udveksling på en designskole i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med en afgangsopgave, der typisk tager et semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 

Læs mere

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Alt efter speciale vil du kunne arbejde som designer i tekstilbranchen, i et web- eller multimediefirma, inden for tv-, film- og teaterbranchen eller i kommunikationsbranchen.

Du kan også arbejde som selvstændig designer eller som freelancer eller inden for undervisning. Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Efter kandidatuddannelsen kan du komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse her

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere i artiklen:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information