designuddannelsen
Kandidatuddannelse

Designer

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med dit personlige kunstneriske og designmæssige udtryk, og du vælger også her inden for hvilket område, du vil specialisere dig.

Fakta

Navn:
Designer
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du har mulighed for at specialisere dig inden for forskellige designmæssige emner som fx modesign, industrielt design, grafisk design, spildesign, accessories mv.

Som færdiguddannet vil du, alt efter speciale, kunne arbejde som designer i tekstilbranchen, i et web- eller multimediefirma, inden for tv-, film- og teaterbranchen eller i kommunikationsbranchen. Du kan også arbejde som selvstændig designer eller som freelancer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i design er der specialiseringsmuligheder inden for mode, tekstil, industrielt design og kommunikationsdesign.

Du arbejder både konkret med fagenes håndværk samt tilegner dig evnen til at løse abstrakte, teoretiske designopgaver. Her bruger du teorier, metoder og viden fra flere fagområder og arbejder på den måde tværfagligt.

Du lærer alle faser af en designproces at kende, lige fra det at udvikle ideer og koncepter, udarbejde analyser og projektbeskrivelser og fremstille layouts eller modeller for det færdige produkt.

Undervisningen veksler mellem kurser i teori, metode og redskabsfag samt projektorienterede opgaver. Du har mulighed for at tage i praktik i en designvirksomhed i Danmark eller i udlandet. Du kan også tage på udveksling på en designskole i udlandet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med en afgangsopgave, der typisk tager ½ år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.design. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Design.

Bemærk, at uddannelsen på også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på hjemmesiden Designskolen Kolding.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte uddannelsessted.

Om det enkelte uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Kolding og København.

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding udbyder designuddannelsen som en 2-årig kandidatuddannelse.

Skolen udbyder også bacheloruddannelsen i design.

Designskolen Kolding udbyder følgende specialer:

 • Industrielt design
 • Tekstil
 • Mode
 • Kommunikationsdesign
 • Accessory Design
 • Design for Play

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på www.designskolenkolding.dk.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen til designer skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse til designer giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.designskolenkolding.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Kunstakademiets Designskole

Kunstakademiets Designskole udbyder designuddannelsen som en 2-årig kandidatuddannelse.

Skolen udbyder også bacheloruddannelsen i design.

På Kunstakademiets Designskole vælger du mellem fem forskellige kandidatprogrammer:

 • Fashion Design, engelsksproget
 • Graphic Communication Design, engelsksproget
 • Møbel, rum og design, dansksproget
 • Spatial Design, engelsksproget
 • Visual Game and Media Design, engelsksproget: Udvikling af computerspil og visuelle medier

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på www.kadk.dk.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen til designer skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse til designer giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.kadk.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Alt efter speciale vil du kunne arbejde som designer i tekstilbranchen, i et web- eller multimediefirma, inden for tv-, film- og teaterbranchen eller i kommunikationsbranchen.

Du kan også arbejde som selvstændig designer eller som freelancer eller inden for undervisning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for tekstil og beklædning i øvrigt og design, formgivning og grafisk arbejde.

Efter kandidatuddannelsen kan du komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information