Foto af Logistikassistent
Job

Logistikassistent

Som logistikassistent arbejder du med engroshandel, hvilket er handel med varer i større partier.

Fakta

Arbejdssteder:
Engrosvirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Logistikassistent, Logistikkoordinator, Lagerekspedient

Engrosvirksomhederne køber råvarer og færdigvarer fra fabrikker her i landet eller i udlandet. Varerne bliver solgt til videre forarbejdning i industri- eller håndværksvirksomheder, eller de bliver solgt videre i butikker.

En logistikassistent skal være omhyggelig og systematisk med sit arbejde, og da du hver dag har kontakt med rigtig mange mennesker, skal du være god til at samarbejde.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af logistikkoordinator
Orden i tingene - Logistikkoordinatoren sørger for at kunderne får deres varer til tiden.

Dit arbejde som logistikassistent omfatter især funktioner inden for lager og logistik, men hvad du præcist kommer til at lave varierer, afhængigt af hvilke varer virksomheden handler med, og hvor stor den er.

Mange engrosvirksomheder har adskilte salgs- og indkøbsafdelinger eller har tilknyttet en butik, hvor man sælger varer og ekspederer kunder. Hvis du arbejder mest på lageret, bliver man kaldt lagerekspedient.

Når du arbejder på lageret, går arbejdet ud på at planlægge og kontrollere lagerbeholdningen, ekspedere kunder og ordrer, beregne priser samt at skrive fakturaer og regne dem efter.

Ordreekspeditionen foregår efter ordreseddel. Man skal sørge for, at varerne bliver taget frem og sendt på den mest hensigtsmæssige måde. De nødvendige forsendelsespapirer skal udskrives, og man skal udarbejde ture for chaufførerne. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med lagerassistenter og kørselsledere.

Arbejdsplads

Logistikassistenter arbejder især i engrosvirksomheder. Engroshandlen er inddelt i brancher efter vareudvalg. Man bliver som regel uddannet i en branche og får et særligt kendskab til branchens produkter og markedsforhold. Se mere om brancherne inden for Handel.

De kan også finde job i salgs- og eksportafdelinger i industrivirksomheder. Se mere om brancherne inden for Industri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Logistikkoordinator36.841 kr.-36.252 kr.
Ledelse af logistikfunktioner43.077 kr.--
Tilrettelæggelse af godstransport til lands32.359 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Logistikassistenter har som regel mange opgaver. Der er stærk konkurrence inden for engroshandlen, og jobmulighederne varierer en del.

En logistikassistent kan med erfaring og efteruddannelse inden for ledelse blive logistikchef.

Mere uddannelse

Der er AMU-kurser for logistikassistenter bl.a. inden for området Lager, terminal og logistik.

Dansk Indkøbs- og Logistik Forum (DILF) tilbyder også relevante kurser og uddannelsesforløb.

Få mere at vide

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse
www.uddannelsesnaevnet.dk

Dansk Indkøbs- og Logistik Forum

HK/Merkur
www.hk.dk

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Dansk Erhverv
www.danskerhverv.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Pernille arbejder med chokolade. Pernille Lystbæk er 40 år og uddannet som Erhvervsøkonomisk...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.