logistikassistenter på lager
Job

Logistikassistent

Som logistikassistent arbejder du med engroshandel, hvilket er handel med varer i større partier.

Fakta

Arbejdssteder:
Engrosvirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Logistikassistent, Logistikkoordinator, Lagerekspedient

Engrosvirksomhederne køber råvarer og færdigvarer fra fabrikker her i landet eller i udlandet. Varerne bliver solgt til videre forarbejdning i industri- eller håndværksvirksomheder, eller de bliver solgt videre i butikker.

En logistikassistent skal være omhyggelig og systematisk med sit arbejde, og da du hver dag har kontakt med rigtig mange mennesker, skal du være god til at samarbejde.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af logistikkoordinator
Orden i tingene - Logistikkoordinatoren sørger for at kunderne får deres varer til tiden.

Dit arbejde som logistikassistent omfatter især funktioner inden for lager og logistik, men hvad du præcist kommer til at lave varierer, afhængigt af hvilke varer virksomheden handler med, og hvor stor den er.

Mange engrosvirksomheder har adskilte salgs- og indkøbsafdelinger eller har tilknyttet en butik, hvor man sælger varer og ekspederer kunder. Hvis du arbejder mest på lageret, bliver man kaldt lagerekspedient.

Når du arbejder på lageret, går arbejdet ud på at planlægge og kontrollere lagerbeholdningen, ekspedere kunder og ordrer, beregne priser samt at skrive fakturaer og regne dem efter.

Ordreekspeditionen foregår efter ordreseddel. Man skal sørge for, at varerne bliver taget frem og sendt på den mest hensigtsmæssige måde. De nødvendige forsendelsespapirer skal udskrives, og man skal udarbejde ture for chaufførerne. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med lagerassistenter og kørselsledere.

Arbejdsplads

Logistikassistenter arbejder især i engrosvirksomheder. Engroshandlen er inddelt i brancher efter vareudvalg. Man bliver som regel uddannet i en branche og får et særligt kendskab til branchens produkter og markedsforhold. Se mere om brancherne inden for Handel.

De kan også finde job i salgs- og eksportafdelinger i industrivirksomheder. Se mere om brancherne inden for Industri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Logistikkoordinator37.620 kr.-39.509 kr.
Ledelse af logistikfunktioner49.992 kr.--
Tilrettelæggelse af godstransport til lands33.293 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Logistikassistenter har som regel mange opgaver. Der er stærk konkurrence inden for engroshandlen, og jobmulighederne varierer en del.

En logistikassistent kan med erfaring og efteruddannelse inden for ledelse blive logistikchef.

Mere uddannelse

Der er AMU-kurser for logistikassistenter bl.a. inden for området Lager, terminal og logistik.

Dansk Indkøbs- og Logistik Forum (DILF) tilbyder også relevante kurser og uddannelsesforløb.

Få mere at vide

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse
www.uddannelsesnaevnet.dk

Dansk Indkøbs- og Logistik Forum

HK/Merkur
www.hk.dk

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Dansk Erhverv
www.danskerhverv.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.