job og arbejdsmarkedet i Danmark

Lagerarbejde mv.

Arbejde på lager findes i alle virksomheder, som fremstiller, handler med eller håndterer varer eller materialer.

Lagerarbejdere udfører de praktiske opgaver på lageret med at modtage eller udlevere godset. Logistikassistenter sørger for, at håndteringen af godset og udnyttelsen af lageret foregår mest smidigt og med de laveste omkostninger.

Lagerarbejde foregår i stor stil i virksomheder inden for næsten alle industrigrene. Desuden ansættes mange til lagerarbejde og logistik inden for virksomheder inden for både engroshandel og detailhandel samt godsterminaler, lagerhoteller og lignende hjælpevirksomhed til transport.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.