job og arbejdsmarkedet i Danmark

Transport, post-, lager og maskinførerarbejde

Job og arbejdsopgaver inden for denne sektor handler alle på en eller anden måde om transport, kørsel eller sejlads.

Arbejdsopgaverne udføres i virksomheder, der fremstiller og fordeler varer og produkter, eller som løser transportopgaver for andre ad landeveje, jernbaner, til havs og i luften.

De mennesker, der udfører arbejdet, betjener maskiner, fartøjer eller køretøjer, der flytter mennesker, gods, varer eller materialer fra et sted til et andet.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.