job og arbejdsmarkedet i Danmark

Vejtransport

Næsten alle job i arbejdsområdet er chaufførjob, men der er flere forskellige slags chauffører.

Nogle kører med store biler, andre med varevogne eller taxier. Nogle fragter passagerer, andre kører med gods, post eller affald. Og nogle skal sælge de varer, de har med i bilen.

De fleste er ansat i virksomheder inden for landtransport, mens renovationschauffører arbejder i virksomheder inden for vandforsyning, kloakvæsen og affaldshåndtering.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.