Chauffør i minibus
Job

Chauffør - persontransport (job)

Chauffører inden for persontransport kører fx minibusser for handicappede eller fungerer som privatchauffør.

Fakta

Arbejdssteder:
Busselskaber, Vognmandsforretninger, Statslige institutioner
Stillingsbetegnelser:
Chauffør: persontransport, Privatchauffør, Minibuschauffør, Handicapchauffør, Limousinechauffør

Som chauffør inden for persontransport er du specialiseret i at køre med personer.

Det kan fx være handicappede, ældre og børn. Du kan også køre taxa eller limousine.

Chauffører er typisk ansat hos en vognmand eller i et transportselskab. Du kan også være ansat som privatchauffør i et ministerium eller en stor virksomhed.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som chauffør med persontransport kører du bilen eller minibussen, når personer skal fra et sted til et andet. 

Dine kunder kan fx være:

 • Turister, der skal til og fra hoteller, lufthavne og banegårde og på sightseeing. Undervejs kan det være din opgave at fortælle om seværdigheder.
 • Handicappede, syge, børn og ældre, der skal køres til et behandlingssted eller i skole. Ofte skal du hjælpe dine passagerer, som kan være handicappede.
 • Vigtige personer eller personer, der har brug for kørsel ved særlige lejligheder. Du kan fx være privatchauffør for en minister eller køre limousine-kørsel ved bryllupper.

Service og kommunikation

Udover at sørge for, at dine klienter eller kunder, kommer trygt og sikkert frem, har du typisk også en række serviceopgaver.

Det kan fx være at planlægge kørslen, at håndtere bagage og anvende hjælpemidler som fx en lift. Ofte kommunikerer du med mange personer i løbet af en dag.

Arbejdsforhold

Arbejdstiden kan være uregelmæssig og fordelt over hele døgnet. Du kan også arbejde i weekender og på helligdage.

Arbejdsopgaver

Typiske opgaver for en chauffør er at:

 • Køre sikkert, og så det føles trygt for passagerer
 • Overholde tider, aftaler og køreplaner
 • Hjælpe passagerer med at komme ind og ud ad bilen
 • Yde anden service, som fx at håndtere bagage og hjælpemidler
 • Efterse og renholde bilen.

Karriereveje

Du kan specialisere dig. Fx i kørsel med syge og handicappede, VIP-kørsel (kørsel med vigtige personer) eller taxakørsel.

Chauffører kan også etablere egen vognmandsforretning.

Arbejdssteder

Chauffører er typisk ansat i offentlige institutioner og hos private vognmænd.

Som chauffør kan du fx køre:

 • Taxa
 • Limousine
 • Minibus fx sygetransport, handicap-, skole- og turistkørsel.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Handicapchauffør eller anden personkørsel27.096 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede chauffører, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi lønindkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

For at blive chauffør med persontransport skal du have et almindeligt kørekort (kategori B).

Kortet giver tilladelse til at køre biler under 3.500 kg med op til otte siddepladser foruden chaufførerens. Som regel skal du også have en vis erfaring med at køre bil.

Afhængigt af jobbet, kan der være krav om, at du fx har:

 • Gennemgået og bestået Politiets køretekniske kursus  
 • Taxakørekort
 • BAB-bevis. BAB står for ”befordring af bevægelseshæmmede”, og beviset er typisk et krav, hvis du skal køre med syge og handicappede eller flextrafik. Flextrafik er forskellige former for kollektiv trafik, der kan bestilles, når der er behov for det.

Mere uddannelse

Der er mulighed for uddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for området Personbefordring med mindre køretøjer.

Få mere at vide

Her kan du lære mere om jobbet som chauffør:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.