Foto af Lokomotivfører
Job

Lokomotivfører

En lokomotivfører kører tog i enten DSB eller ved de forskellige privatbaner i Danmark.

Fakta

Arbejdssteder:
DSB, Privatbanerne
Stillingsbetegnelser:
Lokomotivfører, Lokofører

Lokomotivføreren kører fx IC3-tog, S-tog, eller private tog i et mindre lokalt område. Som lokomotivfører styrer du først og fremmest toget, men arbejdet består også i at teste toget og sikre, at alt er som det skal være inden kørslens start. Du skal under kørslen give informationer til passagererne over højttalersystemet.

Arbejdstiden er skiftende. Uanset hvilken type lokomotiver du kører, falder arbejdet både inden og uden for normal arbejdstid, også om natten og på søn- og helligdage. Arbejdet kræver, at du kan arbejde alene i længere tid ad gangen.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

lokomotivfører
S-tog - Lokomotivførere i S-togstrafikken har flere stop på ruten og arbejder alene på toget.

Som lokomotivfører består dit arbejde i at betjene DSB's og privatbanernes forskellige lokomotiver. Hos DSB bliver lokomotivførere uddannet til enten at køre fjerntrafik eller S-tog.

Hvis du arbejder i fjerntrafikken, kører du lange strækninger, ofte med mange passagerer. Det kan fx være med IC3-tog. Før kørslen skal du som regel hente lokomotivet i depotet og sikre dig, at det er forsynet med brændstof og sand til hjælp ved særlige opbremsninger og ved acceleration i fedtet føre.

Du kører lokomotivet til stationen, hvor det kobles til togstammen, og du laver en bremseprøve. Hvis der er tale om togsæt som IC3 eller lignende, bliver hele togsættet rangeret til perron på stationen. Det er en vigtig del af arbejdet at kunne vurdere eventuelle tekniske fejl ved toget og kunne give klare meldinger til medarbejderne.

Under kørslen skal du følge signalerne og sørge for, at kørslen foregår så sikkert og præcist som muligt. Ofte skal du give informationer til passagererne over højttaleranlægget.

Mange funktioner i forbindelse med styring og signalgivning sker automatisk. På de fleste strækninger er kørslen overvåget af et automatisk kontrolsystem, som standser toget, hvis du ikke reagerer på signalerne. Opstår der problemer under kørslen, kan du kontakte kommandoposten.

Ligesom i fjerntrafikken skal de sørge for, at kørslen foregår så sikkert og præcist som muligt. De sørger også for åbning og lukning af døre.

Ved privatbanerne arbejder man med at køre motorvogne inden for et afgrænset, lokalt område. Det kan fx være ved en privatbane i et mindre område i Jylland eller på Sjælland.

Letbaner

Letbaneførerens arbejde ligner lokomotivførerens meget. Letbaner adskiller sig imidlertid fra traditionelle jernbaner ved at køre på strækninger, hvor der også er andre trafikanter, biler, cyklister og fodgængere. Da letbanetoget er dårligere til at bremse, ligesom det er bundet til skinnerne og ikke kan undvige, stiller det store krav til sikkerheden, ikke mindst hos føreren af letbanetoget.

Letbaneførere skal have gennemgået en uddannelse af ca. 6 måneders varighed, se mere om Personbefordring med metro og letbane.

Arbejdsplads

Lokomotivførere arbejder ved DSB og ved privatbanerne. Letbaneførere arbejder ved Aarhus Letbane. Se mere om brancherne Regional- og fjerntog samt Lokaltog, bus og taxi mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Lokomotivførerarbejde40.934 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Lokomotivførere bliver ansat med 9 måneders prøvetid. Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til DSB Fremføring. Ansættelse ved privatbanerne foregår ved henvendelse til banerne og efter nogenlunde samme retningslinjer.

Ved privatbanerne er der kun få ledige stillinger om året. Derimod er der mangel på lokomotivførere ved fjerntrafikken og ved S-togene i København.

Mere uddannelse

Lokomotivførere bliver løbende efteruddannet inden for sikkerhed og teknik. Det kan eksempelvis være AMU-kursus Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel.

Et mindre antal lokomotivførere kan efteruddannes kørelærere for lokomotivførere. For at blive kørelærer skal man være indehaver af en gldig lokomotivførerlicens og et gyldigt lokomotivførercertifikat. Desuden skal man have mindst 3 års erfaring som lokomotivfører, samt have gennemgået uddannelse som kørelærer. Uddannelsen som kørelærer godkendes af Trafikstyrelsen.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.