AMU-kursus transport med letbane
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Personbefordring med metro og letbane

Områdets kurser giver forudsætninger for at føre, drive og styre metrotog og letbaner i byen, så transporten af passager forløber sikkert og effektivt.

Fakta

Navn:
Personbefordring med metro og letbane
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2868

Der er fokus på sikkerhed for passagerer og medtrafikanter, men også for ansatte i depoter, på passagerterræner og i værksteder. Du lærer at følge driftsinstruktioner og vedligeholde materiel ved fx at påfylde sand, sprinklervæske, olie mv. Desuden lærer du at kommunikere klart i forbindelse med styring af trafikken. Som virksomhedens ansigt udadtil beskæftiger du dig også med emner som kvalitet og kundeservice.

Kurserne henvender sig i forbindelse med etablering af de nye metro- og letbaner til lokomotivførere eller buschauffører, der ønsker omskoling. Efterfølgende til metrostewarder, førere af letbaner og trafikstyringsmedarbejdere, der skal ajourføre deres kompetencer.

Se alle AMU-kurser inden for området Personbefordring med metro og letbane på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Personbefordring med metro og letbane omfatter kurser inden for emnerne:

  • Eftersyn og vedligehold af metro- og letbanemateriel
  • fremføring af metro og letbane
  • Levering af kvalitet og service
  • Sundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og adfærd i nødsituationer
  • Trafikstyring

Kurserne udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Personbefordring med metro og letbane omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelsen til Letbanefører på UddannelsesGuiden.

Personbefordring med letbane er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information