Togstation i København
Job

Togklargører (job)

En togklargører udfører tekniske eftersyn på togvogne og flytter dem, så de står i den rigtige rækkefølge og er koblet korrekt sammen.

Fakta

Arbejdssteder:
DSB, Privatbanerne
Stillingsbetegnelser:
Togklargører, stationsbetjent

Som togklargører sørger du for, at godstog og passagertog bliver klar til afgang, så de kan køre sikkert og til tiden. 

Du har en faglig viden om kontrol af teknik, service og sikkerhed i godstog og persontog.

Togklargørere er ansat hos DSB, privatbaner eller andre virksomheder og operatører inden for transportbranchen og jernbaneområdet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Du henter toget på en endestation og kører det til klargøringscentralen. Her udfører du et grundigt eftersyn, før toget skal ud og køre igen. Du kontrollerer fx om alle vogndøre lukker korrekt og er uden skader. 

Desuden skal togets vogne placeres i en bestemt rækkefølge (rangeres) og vogne og bremseslanger skal sammenkobles.

Det er et job med skiftende arbejdstider og weekendarbejde.

Sikkerhed

En togklargører arbejder med store maskiner og tungt gods, som skal håndteres på en sikker måde.

En vigtig del af arbejdet er derfor at kunne sætte sig ind i regler og bekendtgørelser på området, fx for transport af farligt gods.

Krav til jobbet

Jobbet som togklargører er sikkerhedsklassificeret, hvilket betyder at du skal leve op til følgende krav:

 • Ren straffeattest
 • Et godt helbred og syn
 • Kan blive helbredsgodkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere om helbredskravene på jernbaneområdet.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver som togklargører er:

 • Udføre tekniske eftersyn på togvogne, fx tjek af olie og bremser
 • Flytte togvognene, så de står i den rigtige rækkefølge
 • Kørsel med rangerlokomotiver (lokomotiv, der kan række tunge togstammer over kortere strækninger).
 • Koble vogne og bremseslanger sammen
 • Udskifte slidte dele indvendigt i toget, fx sæder
 • At fylde og tømme et godstog, herunder fastgørelse af godset

Karriereveje

Som togklargører kan du specialisere dig inden for:

 • Godstog
 • Passagertog

Arbejdssteder

De typiske arbejdssteder for en togklargører er:

 • DSB
 • Privatbaner
 • Andre virksomheder og operatører indenfor transportbranchen og jernbaneområdet

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Stationsmester41.237 kr.-38.033 kr.
Stationsbetjent, Banebetjent31.556 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker ikke selvstændige med eget firma eller uddannede stationsbetjente, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til togklargører er en erhvervsuddannelse, der tager 2 år og 4 måneder.

Læs om togklargøringsuddannelsen

Mere uddannelse

Som togklargører har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Med togklargøringsuddannelsen har du adgang til få videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan evt. tage AMU-kurser inden for dette område. Se en oversigt over AMU-kurser.

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.