Uddannelsen til lokomotivfører
Andre uddannelser

Lokomotivfører

På uddannelsen til lokomotivfører lærer du at køre lokomotiver hos en af de virksomheder, der driver jernbanedrift i Danmark.

Fakta

Navn:
Lokomotivfører
Varighed:
10 måneder
Adgangskrav:
Ansættelse + særlige krav til alder, helbred, uddannelsesbaggrund mv.
Økonomi:
Løn

Du kan fx få ansættelse ved S-togene i Hovedstaden, ved fjerntrafikken på tværs af landsdelene eller hos lokalbaner rundt omkring i landet. Som led i uddannelsen får du licens og certifikat til at køre lokomotiver.

Du skal have ansættelse i en jernbanevirksomhed for at søge ind på uddannelsen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til lokomotivfører foregår dels i en jernbanevirksomhed, dels på en erhvervsskole. Du skal have ansættelse i virksomheden for at starte på uddannelsen.

Opbygning

Uddannelsen varer 10 måneder og veksler mellem skoleundervisning og praktisk køreundervisning. 

Skoleundervisning

Skoleundervisningen består af 5 perioder på i alt 16 uger.

Køreundervisning

Den praktiske køreundervisning består af 5 perioder inklusive introduktion i virksomheden på i alt ca. 27 uger.

Køreundervisningen foregår på jernbanestrækninger overalt i landet hos en eller flere virksomheder.

Indhold

Du får undervisning inden for fagområderne:

 • Almen lokomotivførerviden, hvor du bl.a. lærer om
  • Politi
  • Lokomotivførerens rolle
  • Højtalere, radio og telekommunikation
  • Jernbanegeografi
  • Konflikthåndtering
  • Brandbekæmpelse
  • Krisepsykologi
  • Førstehjælp
 • Jernbaneteknik, hvor du bl.a. lærer om
  • Dieselmotorer
  • Bremser
  • Elektriske systemer
  • Transmission
  • Styresystemer
 • Jernbanesikkerhed, hvor du bl.a. lærer om
  • Sikkerhed ved normal trafik, signaler, rangering og uregelmæssigheder
  • Færdsel på spor
  • Farligt gods
  • Evakuering
 • Speciale, litra og infrastruktur, hvor du lærer om den type materiel, din virksomhed anvender, herunder hvordan toget er opbygget og virker; desuden lærer du om beredskab ved terrortrusler

Eksamen

Der er både mundtlige, skriftlige og praktiske prøver i løbet af uddannelsen, hvor du dokumenterer, at du har de nødvendige kompetencer for at opnå licens og certifikat.

Når skoledelen af uddannelsen er gennemført og prøverne bestået, udsteder skolen et samlet bevis.

Lokomotivførerlicens og -certifikat

For at køre lokomotiv skal du have både lokomotivførerlicens og –certifikat.

For at få udstedt lokomotivførerlicens (EU-licens) skal du være fyldt 20 år. Ansøgere, som er fyldt 18 år, kan få udstedt licens, der kun er gyldig i Danmark.

Licensen udstedes af Trafikstyrelsen.

Certifikatet udstedes af jernbanevirksomheden.

Uddannelsessteder

Foruden DSB uddanner også privatbanerne lokomotivførere.

Skoleundervisningen foregår i Ballerup ved København og i Tønder.

Den praktiske køreundervisning foregår på jernbanestrækninger overalt i landet.

Optagelse og adgang

Du søger om optagelse på uddannelsen til lokomotivfører gennem den virksomhed, du søger ansættelse hos.

For at blive ansat og optaget på uddannelsen skal du opfylde en række krav til:

 • Alder
 • Højde
 • Helbred (syn, hørelse mv.)
 • Arbejdspsykologisk test (ansvar, overblik, hukommelse m.m.)
 • Ren straffeattest
 • Uddannelsesmæssig baggrund

Det er den enkelte operatør, der inden for reglerne fastsætter adgangskrav til uddannelsen, og der kan være mindre forskelle fra virksomhed til virksomhed, fx til uddannelsesbaggrund.

Du skal derfor undersøge kravene til ansættelse og uddannelse hos den virksomhed, du søger ansættelse hos.

Læs om uddannelsen til lokomotivfører hos:

 • DSB
 • Arriva
 • Lokaltog                                      

Merit

Skolen kan i samråd med virksomheden godkende, at elever med særlige uddannelsesmæssige eller beskæftigelsesmæssige forudsætninger kan fritages for dele af undervisningen. Hør om mulighederne på uddannelsesstedet.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen.

Lønnen er omkring 22.000 kr. om måneden plus tillæg.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Hos DSB bliver du ansat enten til at køre fjerntrafik eller S-tog. Bliver du uddannet til lokomotivfører på fjerntrafikken, kører du de lange strækningerpå tværs af landsdele.

Hos Arriva bliver du ansat til at køre lokaltog i Jylland.

Hos Lokaltog bliver du ansat til at køre lokaltog på Sjælland, Lolland og Falster.

Du kan desuden finde ansættelse hos lokalbaner rundt om i landet.

Mere uddannelse

Du kan med tre års erfaring som lokomotivfører videreuddanne dig til kørelærer og instruktør gennem en udtagelsesprøve og et efterfølgende kursus.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information