Uddannelsen til lokomotivfører
Andre uddannelser

Lokomotivfører

Som lokomotivfører består dit arbejde i at betjene de forskellige lokomotiver hos en af de virksomheder, der driver jernbanedrift i Danmark.

Fakta

Navn:
Lokomotivfører
Varighed:
10 måneder
Adgangskrav:
Ansættelse, 21 år + særlige krav
Økonomi:
Løn

Du kan blive lokomotivfører i S-tog eller ved fjerntrafikken. Hvis du arbejder som lokomotivfører ved S-togene, arbejder du i Københavnsområdet, er du lokomotivfører ved fjerntrafikken, kommer du rundt i hele landet.

Du skal være ansat i en virksomhed, der driver jernbanedrift, for at tage uddannelsen til lokomotivfører.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen varer 10 måneder og veksler mellem skoleundervisning og praktisk køreundervisning på jernbanestrækninger overalt i landet hos en eller flere virksomheder. Foruden DSB uddanner også privatbanerne lokomotivførere.

Skoleundervisningen består af 5 perioder på i alt 16 uger. Praktikken består af 5 perioder inklusive introduktion i virksomheden på i alt ca. 27 uger.

Du bliver undervist i bl.a.:

 • Kørsel
 • Bremselære
 • Sikkerhedstjeneste
 • Beredskab/terror
 • Maskinlære
 • Teknik
 • Brandbekæmpelse, krisepsykologi og førstehjælp

Andre fag er: sikkerhedsbestemmelser, organisations- og personaleforhold samt betjening og service.

Modulet Litra, teknik og betjening varierer, afhængigt af hvilken virksomhed du er ansat i. Her undervises du i betjening af forskellige typer lokomotiver.

Der er både mundtlige og skriftlige prøver i løbet af uddannelsen, og du afslutter med et skolebevis. Ved afslutningen af køreundervisningen skal du aflægge prøve (attestkørsel) med henblik på erhvervelse af lokomotivførercertifikat.

Uddannelsen foregår i Ballerup ved København og i Tønder. Praktikken foregår på jernbanestrækninger overalt i landet.

Uddannelsesplan

Ved starten af uddannelsen lægges en personlig uddannelsesplan, der indeholder en fordeling af skoleundervisning og praktik, de certifikater, du vælger, dit fremmøde og en vurdering af din indsats. Planen udbygges løbende under uddannelsen.

Uddannelsesplanen indføres endvidere i din logbog. Logbogen udgør din dokumentation for uddannelsens enkelte elementer samt en vurdering af dine evner og færdigheder som lokomotivfører.

Optagelse og adgang

For at blive ansat og optaget på uddannelsen til lokomotivfører skal du opfylde følgende:

 • Være fyldt 21 år ved uddannelsens start
 • Have et godt helbred og normal høreevne, normalt syn og farvesyn
 • Kunne opfylde helbredskravene på jernbaneområdet
 • Være mellem 165 og 195 cm
 • Have ren straffeattest
 • Gennemgå en erhvervspsykologisk test, som fokuserer på ansvar, overblik, hukommelse osv.

Bemærk: Ved ansættelse hos DSB og Arriva skal du desuden opfylde et af følgende krav:

 • Have afsluttet en teknisk studentereksamen (htx) (eller en højere teknisk eksamen eller en matematisk studentereksamen)
 • Have svendebrev inden for metal- eller el-fagene

Bemærk: Ved ansættelse hos lokalbanerne skal du desuden opfylde følgende:

 • Have svendebrev inden for metal- eller el-fagene

Følgende uddannelser kan give adgang til optagelsesprøve som lokomotivfører hos lokalbanerne: teknisk studentereksamen (htx), højere teknisk eksamen (htx), maskinmester eller pilot med uddannelse og licens til kommerciel flytransport.

Som lokomotivfører skal du efter uddannelsen helbredsundersøges med faste intervaller hvert tredje år, indtil du fylder 56 år. Herefter skal du helbredsundersøges hvert år.

Se mere om uddannelsen og adgangskravene på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Merit

Skolen kan i samråd med virksomheden godkende, at elever med særlige uddannelsesmæssige eller beskæftigelsesmæssige forudsætninger kan fritages for dele af undervisningen.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. Lønnen er omkring 21.000 kr. om måneden plus tillæg.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Hos DSB bliver du ansat enten til at køre fjerntrafik eller S-tog. Bliver du uddannet til lokomotivførere på fjerntrafikken, kører du de lange strækninger, ofte med mange passagerer.

Hos Arriva bliver du ansat til at køre lokaltog i Jylland.

Du kan med tre års erfaring som lokomotivfører videreuddanne dig til kørelærer og instruktør gennem en udtagelsesprøve og et efterfølgende kursus.

Få mere at vide

Trafikstyrelsen

www.tbst.dk

EUC Syd
www.eucsyd.dk

NEXT – Uddannelse København
www.nextkbh.dk

DSB
www.dsb.dk

Arriva Danmark
www.arriva.dk

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information