Foto af Kørelærer
Job

Kørelærer

En kørelærers primære opgave er at undervise sine elever i at køre bil. Undervisningen består både at teori og praksis.

Fakta

Arbejdssteder:
Køreskoler, AMU-centre, Forsvaret
Stillingsbetegnelser:
Kørelærer

Som kørelærer skal du være god til at tale med forskellige typer mennesker, og du skal kunne lide at lære fra dig og gentage teorien flere gange.

Kørelærere arbejder normalt selvstændigt og har et hold elever i kortere og længere perioder.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Arbejdet som kørelærer går ud på at lære elever at køre så godt bil, at de kan bestå en køreprøve. Som kørelærer skal du have lyst til at undervise og kunne optræde ligevægtigt og afslappet over for eleverne. Du får en tæt kontakt med dine elever, og derfor skal du kunne tale med alle typer af mennesker.

Din mest almindelige opgave er at undervise i kørekort til personbil, men du kan også have elever, der skal have kørekort til busser, lastbiler og motorcykler. Undervisningen er både teoretisk og praktisk.

Den teoretiske undervisning drejer sig især om færdsels- og risikolære. De vigtigste emner er køretøjets sikkerhedsmæssige stand, færdselsloven, skilte og afmærkningers betydning, køreteknik og færdselspsykologi.

foto af kørelærer

Undervisningen foregår i særlige teorilokaler med færdselstavler, plancher, lysbilleder osv. Eleverne bruger en lærebog, der indeholder teori, praktiske råd og oplysninger. Den praktiske undervisning foregår i særligt indrettede skolevogne, som har et ekstra sæt pedaler til dig.

Du skal træne eleven i at opfatte vanskeligheder og farer i trafikken og reagere på skilte, afmærkninger, lyskurve osv.

Den praktiske undervisning begynder på en lukket øvelsesplads, hvor eleven lærer at betjene bilen eller motorcyklen. Efter dette kursus underviser du eleven på offentlig gade eller vej.

I den sidste del af undervisningsforløbet skal eleven gennemgå et kursus på et køreteknisk anlæg. Her øver eleverne manøvrekørsel og bremseteknik, både på tør og glat vej.

Undervisningen i motorcykelkørsel foregår ved, at eleven bliver dirigeret over radio, mens du kører bagefter.

Når eleven har taget det obligatoriske antal køretimer og er klar, kan du indstille eleven til køreprøve.

Du skal være fleksibel med hensyn til arbejdstider, for det er meget almindeligt at undervise om aftenen.

Arbejdsplads

Kørelærere kan være selvstændige med egen køreskole. De kan også arbejde på AMU-centre og ved forsvaret. Ved flere ungdomsskoler og i folkeskolen arbejder kørelærere som undervisere i motorlære og knallertteknik. Se mere om Voksenundervisning.

Indkomst

Der findes ingen indkomstdata for kørelærere.

Fremtidsmuligheder

De fleste kørelærere har deres egen køreskole. Nogle har jobbet som erhverv ved siden af anden beskæftigelse.

Beskæftigelsen kan være sæsonpræget, og der er flest elever i forårs- og sommermånederne.

Mere uddannelse

Nogle kørelærerorganisationer og kørelærere afholder kortere kurser om fx den tekniske og pædagogiske udvikling inden for branchen.

Få mere at vide

Dansk Kørelærer-Union
www.dku.dk

Trafikstyrelsen
www.trafikstyrelsen.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.