uddannelsen til kørelærer
Andre uddannelser

Kørelærer

På kørelæreruddannelsen bliver du uddannet til at undervise folk, der skal have kørekort.

Fakta

Navn:
Kørelærer
Varighed:
Ca. 8 måneder
Adgangskrav:
24 år, 2 års kørselserfaring mv.
Økonomi:
Deltagerbetaling

Den mest almindelige opgave er at undervise folk, der tager kørekort til personbil. Men du kan også lære at undervise folk, der tager kørekort til busser, lastbiler og motorcykler. Du får bl.a. undervisning i færdselsloven og i en række tekniske emner som fx køreteknik og køretøjers sikkerhedsmæssige stand.

Ved de afsluttende prøver vil du bl.a. blive bedømt på dine pædagogiske evner. De fleste kørelærere har egen køreskole, og meget af undervisningen foregår i eftermiddags- og aftentimerne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

For at blive kørelærer skal du tage en kørelæreruddannelse inden for et (eller flere) af følgende områder: Motorcykel (kategori A), almindelig bil (kategori B) og storvogn (kategori C, D og E).

Hvor lang tid uddannelsen varer, er forskellig fra kørelærerskole til kørelærerskole, men der må højst gå 2 år mellem første og sidste prøve.

Inden du kan optages på uddannelsen, skal du have gennemgået almen voksenpædagogisk grunduddannelse eller tilsvarende. Politiet kan i visse tilfælde dispensere fra kravet, hvis du kan dokumentere tilsvarende pædagogiske forudsætninger.

Kørelærerddannelsen omfatter en teoretisk og en praktisk del.

  • På den praktiske del lærer du at forberede og gennemføre undervisning af elever på henholdsvis øvelsesplads, køreteknisk anlæg og på vej
  • På den teoretiske del lærer du at forberede og gennemføre undervisning af køreelever i et antal teorilektioner

Uddannelsen afsluttes med en kørelærerprøve, der består af en såkaldt forprøve og en praktisk prøve.

Forprøven er skriftlig og skal vise, at du kender indholdet i undervisningsplanen for kørelæreruddannelsen. Denne prøve finder sted to gange årligt, normalt i februar og august.

Ved den praktiske prøve skal du vise, at du kan undervise elever i både teori og praksis. Prøven omfatter desuden en test af dine evner som bilist. Denne prøve foregår også to gange årligt, typisk i maj/juni og i november/december.

Uddannelsen foregår hos særligt godkendte kørelærere over hele landet. Se mere om uddannelsen på DKL's hjemmeside.

Undervisningen kan foregå som dag-, aften- eller weekendundervisning.

Optagelse og adgang

For at blive godkendt som kørelærer skal du:

  • Være fyldt 24 år
  • Være bosat i Danmark
  • Have haft aktivt kørekort de sidste 2 år, dvs. ingen frakendelser af kørekort i denne periode
  • Ikke være dømt straffet for forhold, der gør det nærliggende at tro, at du vil misbruge stillingen som kørelærer
  • Have en pædagogisk uddannelse; som minimum gennemgået almen voksenpædagogisk grundkursus på 120 timer eller lignende
  • Have bestået kørelærerprøver efter Justitsministeriets regler, dvs. have kørekort til Motorcykel - kategori A, Personbil erhverv (taxi) – kategori EP-B, Lastbil – kategori C samt Lastbil med påhængsvogn - kategori C/E

For at tage uddannelsen til kørelærer, skal du melde dig til et kursus hos en kørelærer med særlig tilladelse fra Justitsministeriet.

Økonomi

Prisen for et kørelærerkursus kan variere fra ca. 30.000 kr. til 60.000 kr. Det kan derfor være en god idé at undersøge priserne, inden du tilmelder dig.

Fremtidsmuligheder

Kørelæreres mest almindelige opgave er at undervise folk, der tager kørekort til personvogn. De kan også være uddannede til at undervise folk, der skal have kørekort til busser, lastbiler og motorcykler.

Mange kørelærere etablerer sig som selvstændige med egen virksomhed, men flere har det også som deltidsjob ved siden af et andet job.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.

 

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Fortrinsvis til voksne men også til unge uden forudgående erfaring.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.