uddannelsen til kørelærer
Andre uddannelser

Kørelærer

På kørelæreruddannelsen bliver du uddannet til at undervise folk, der skal have kørekort.

Fakta

Navn:
Kørelærer
Varighed:
Ca. 8 måneder
Adgangskrav:
24 år, 2 års kørselserfaring mv.
Økonomi:
Deltagerbetaling

Den mest almindelige opgave er at undervise folk, der tager kørekort til personbil. Men du kan også lære at undervise folk, der tager kørekort til busser, lastbiler og motorcykler. Du får bl.a. undervisning i færdselsloven og i en række tekniske emner som fx køreteknik og køretøjers sikkerhedsmæssige stand.

Ved de afsluttende prøver vil du bl.a. blive bedømt på dine pædagogiske evner. De fleste kørelærere har egen køreskole, og meget af undervisningen foregår i eftermiddags- og aftentimerne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

For at blive kørelærer skal du tage en kørelæreruddannelse inden for et (eller flere) af følgende områder: Motorcykel (kategori A), almindelig bil (kategori B) og storvogn (kategori C, D og E).

Uddannelsens varighed er forskellig fra kørelærerskole til kørelærerskole, men du kan typisk være kørelærer 9-12 måneder, efter at du er startet.

Inden du kan optages på uddannelsen, skal du have gennemgået almen voksenpædagogisk grunduddannelse eller tilsvarende. Politiet kan i visse tilfælde dispensere fra kravet, hvis du kan dokumentere tilsvarende pædagogiske forudsætninger.

Kørelærerddannelsen omfatter en teoretisk og en praktisk del.

  • På den praktiske del lærer du at forberede og gennemføre undervisning af elever på henholdsvis øvelsesplads, køreteknisk anlæg og på vej
  • På den teoretiske del lærer du at forberede og gennemføre undervisning af køreelever i et antal teorilektioner

Uddannelsen afsluttes med en kørelærerprøve, der består af en skriftlig forprøve og en praktisk prøve.

Forprøven skal vise, at du kender indholdet i undervisningsplanen for kørelæreruddannelsen. Den praktiske prøve skal vise, at du kan undervise elever i både teori og praksis. Prøverne afholdes 2 gange om året.

Når du har bestået kørelærerprøven, kan du få påtegnet kørelærergodkendelse i dit kørekort.

Uddannelsen foregår hos særligt godkendte kørelærere over hele landet.

Undervisningen kan foregå som dag-, aften- eller weekendundervisning.

Obligatorisk efteruddannelse

Kørelærergodkendelsen gælder i 5 år. Derefter skal den fornyes med en ny lægeattest og deltagelse i et 5 dages efteruddannelseskursus.

Optagelse og adgang

For at blive godkendt som kørelærer skal du:

  • være fyldt 24 år
  • være bosat i Danmark og have dansk cpr-nr.
  • have haft aktivt kørekort de sidste 2 år, dvs. ingen frakendelser af kørekort i denne periode
  • ikke være dømt straffet for forhold, der gør det nærliggende at tro, at du vil misbruge stillingen som kørelærer
  • have en pædagogisk uddannelse; som minimum gennemgået almen voksenpædagogisk grundkursus på 120 timer eller lignende
  • have bestået kørelærerprøver efter Justitsministeriets regler, dvs. have kørekort til Motorcykel - kategori A, Personbil erhverv (taxi) – kategori EP-B, Lastbil – kategori C samt Lastbil med påhængsvogn - kategori C/E

Bemærk: Du skal opfylde særlige helbredskrav som kørelærer. Kontakt egen læge, før du starter på uddannelsen, hvis du har helbredsmæssige problemer.

For at tage uddannelsen til kørelærer, skal du melde dig til et kursus hos en kørelærer med særlig tilladelse fra Færdselsstyrelsen.

Økonomi

Prisen for et kørelærerkursus kan variere fra ca. 30.000 kr. til 60.000 kr. Det kan derfor være en god idé at undersøge priserne, inden du tilmelder dig.

Fremtidsmuligheder

Kørelæreres mest almindelige opgave er at undervise folk, der tager kørekort til personvogn. De kan også være uddannede til at undervise folk, der skal have kørekort til busser, lastbiler og motorcykler.

Mange kørelærere etablerer sig som selvstændige med egen virksomhed, men flere har det også som deltidsjob ved siden af et andet job.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Inspiration

Få overblik over uddannelserne.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.